Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje

Pagrindinės ES politikos kryptys Lietuvai

Asociatyvinė žemės ūkio nuotrauka

Žemės ūkis

ES žemės ūkio politika remiamas modernus, į rinką orientuotas žemės ūkio sektorius Lietuvoje, užtikrinantis, kad būtų tiekiami saugūs, nebrangūs, aukštos kokybės maisto produktai, gaminami tvariu būdu ir laikantis griežtų standartų, taip pat remiamos investicijos į platesnę kaimo ekonomiką.

Vilnius, verslo centrai, asociatyvinė nuotrauka ekonomikos skilčiai

Ekonomika

ES ypač didelis dėmesys skiriamas ekonomikos gaivinimui ir darbo vietų kūrimui Lietuvoje ir kitose ES valstybėse narėse.

Dubros apyrubė, asociatyvinė aplinkosaugos nuotrauka

Aplinkosauga

ES, vykdydama savo veiklą, siekia sumažinti grėsmę klimatui, žmonių sveikatai ir biologinei įvairovei Lietuvoje ir kitose ES valstybėse narėse.

Asociatyvinė skaitmenizacijos nuotrauka (apkarpyta)

Skaitmenizacija

ES siekia, kad perėjimas prie skaitmeninių technologijų būtų naudingas Lietuvos gyventojams, atveriant naujas galimybes verslui, sudarant sąlygas tvariai ekonomikai ir puoselėjant demokratinę visuomenę.

Migrantas vaikas

Migracija

ES siekia, kad Europos Sąjungos migracijos politika būtų humaniška, saugi ir veiksminga.

Asociatyvinė darbo laboratorijoje nuotrauka

Moksliniai tyrimai ir inovacijos

ES siekia suteikti galimybes Lietuvos ir kitų ES šalių mokslininkams gauti lėšų jų moksliniams tyrimams, projektams, darbo vietoms ir mokslinių tyrimų iniciatyvoms.

ES ir ne ES valstybių vėliavos

Užsienio politika

ES siekia prisidėti prie taikos pasauliniu mastu, skatinti demokratiją, būti kovos su klimato kaita lydere pasaulyje.