Skip to main content
Europos Komisijos logotipas
Atstovybė Lietuvoje

Pagrindinės ES politikos kryptys Lietuvai

Žemės ūkis

ES žemės ūkio politika remiamas modernus, į rinką orientuotas žemės ūkio sektorius Lietuvoje, užtikrinantis, kad būtų tiekiami saugūs, nebrangūs, aukštos kokybės maisto produktai, gaminami tvariu būdu ir laikantis griežtų standartų, taip pat remiamos investicijos į platesnę kaimo ekonomiką.

Ekonomika

ES ypač didelis dėmesys skiriamas ekonomikos gaivinimui ir darbo vietų kūrimui Lietuvoje ir kitose ES valstybėse narėse.

Aplinkosauga

ES, vykdydama savo veiklą, siekia sumažinti grėsmę klimatui, žmonių sveikatai ir biologinei įvairovei Lietuvoje ir kitose ES valstybėse narėse.

Skaitmenizacija

ES siekia, kad perėjimas prie skaitmeninių technologijų būtų naudingas Lietuvos gyventojams, atveriant naujas galimybes verslui, sudarant sąlygas tvariai ekonomikai ir puoselėjant demokratinę visuomenę.

Migracija

ES siekia, kad Europos Sąjungos migracijos politika būtų humaniška, saugi ir veiksminga.

Moksliniai tyrimai ir inovacijos

ES siekia suteikti galimybes Lietuvos ir kitų ES šalių mokslininkams gauti lėšų jų moksliniams tyrimams, projektams, darbo vietoms ir mokslinių tyrimų iniciatyvoms.

Užsienio politika

ES siekia prisidėti prie taikos pasauliniu mastu, skatinti demokratiją, būti kovos su klimato kaita lydere pasaulyje.