Skip to main content
Atstovybė Lietuvoje logo
Atstovybė Lietuvoje
Lietuva Europos Sąjungoje

Lietuvos kelias ES: įvykiai, datos, žmonės

 1. 1995 m. birželio 12 d.
  Pasirašyta Europos (asociacijos) sutartis, kuria buvo pripažintas Lietuvos siekis tapti Europos Sąjungos nare.
 2. 1995 m. gruodžio 8 d.
  Lietuvos Respublikos Vyriausybė pateikė oficialią paraišką dėl narystės Europos Sąjungoje.
 3. 1999 m. spalio 13 d.
  Europos Komisija teigiamai įvertino Lietuvos pasirengimą pradėti derybas dėl narystės.
 4. 2000 m. vasario 15 d. 
  Buvo pradėtos Lietuvos derybos dėl narystės Europos Sąjungoje.

  2002 m. Lietuva ir Europos Sąjunga sėkmingai baigė derybas dėl narystės Sąjungoje.

 5. 2003 m. gegužės 11 d.
  Įvyko visuotinis referendumas dėl Lietuvos narystės Europos Sąjungoje

  Už Lietuvos narystę Europos Sąjungoje balsavo 91,07 proc. rinkėjų, prieš – 8,93 proc. Iš viso referendume dalyvavo 63,37 proc. rinkėjų.

 6. 2004 m. gegužės 1 d.
  Lietuva tapo visateise Europos Sąjungos nare

  Lietuva prisijungė prie valstybių grupės, kurią sieja glaudūs ekonominiai bei kultūriniai ryšiai ir bendros demokratinės vertybės.

   

 7. 2007 m. gruodžio 21 d.
  Lietuva tapo Šengeno erdvės nare

  Šioje erdvėje Europos Sąjungos piliečiai, ES nepriklausančių šalių piliečiai, verslininkai ir turistai gali laisvai judėti ir nebūti tikrinami pasienyje. Nuo 1985 m. Šengeno erdvė plėtėsi ir šiandien jai priklauso beveik visos ES valstybės bei kelios asocijuotosios ne ES šalys.

 8. 2013 m. II pusmetį
  Lietuva pirmininkavo Europos Sąjungos Tarybai (nuo 2013 m. liepos 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d.)

  Tai buvo pirmasis Lietuvos pirmininkavimas šiai Europos Sąjungos institucijai. Lietuvos pirmininkavimo metu buvo siekiama prisidėti prie patikimos, augančios ir atviros Europos kūrimo. Preliminariai numatoma, kad antrą kartą Lietuva pirmininkaus Europos Sąjungos Tarybai 2027 metais. Europos Sąjungos Tarybai pirmininkauja visos Europos Sąjungos šalys narės rotacijos principu.

 9. 2015 m. sausio 1 d.
  Lietuva įsivedė eurą

  Nuo pat narystės Europos Sąjungoje pradžios Lietuva siekė įsivesti eurą. 2014 m. birželio  4 d.  Europos Komisija paskelbė, kad Lietuva atitinka Konveregencijos kriterijus ir gali prisijungti prie euro zonos. 2014 m. liepos 23 d. Europos Vadovų Taryboje buvo priimtas sprendimas, kuris leido Lietuvai savo teritorijoje įsivesti eurą. 2015 m. Lietuva tapo 19-ąja šią valiutą įsivedusia šalimi Europos Sąjungoje.

   

Lietuvos deleguotas Europos Komisijos narys

Eurokomisaras Virginijus Sinkevičius 2019-2024 m.

Virginijus Sinkevičius yra Lietuvos deleguotas Europos Komisijos narys 2019 – 2024 m. Jis atsakingas už aplinką, vandenynus ir žuvininkystę. 

Komisijos nario Virginijaus Sinkevičiaus atsakomybės sritys:

 • Užtikrinti, kad aplinkos, vandenynų ir žuvininkystės sektorius ir išliktų Europos žaliojo kurso centre
 • Pateikti naują 2030 m. biologinės įvairovės strategiją
 • Užtikrinti, kad būtų įgyvendintas Europos Komisijos nulinės taršos siekis
 • Vadovauti žiedinės ekonomikos veiksmų plano kūrimo darbui ir taip skatinti naudoti tvarius išteklius
 • Propaguoti vandenynų be plastiko idėją ir skatinti tinkamai įgyvendinti teisės aktus dėl plastiko
 • Užtikrinti visapusišką reformuotos bendros žuvininkystės politikos įgyvendinimą
 • Užtikrinti veiksmingą kontrolę bei vykdymą žuvininkystės srityje
 • Iki 2022 m. įvertinti bendrą žuvininkystės politiką, įskaitant socialinį aspektą, prisitaikymo prie klimato kaitos ir švarių vandenynų klausimus
 • Prisidėti prie darnaus maisto strategijos nuo ūkio iki stalo“ įgyvendinimo kuo geriau išnaudojant tvarių jūros gėrybių ir akvakultūros sektoriaus potencialą
 • Skatinti tarptautinį vandenynų valdymą ir atlikti svarbų vaidmenį tarptautinėse diskusijose ir kt.

Europos Komisijos nario Virginijaus Sinkevičiaus veikla plačiau