Skip to main content
Atstovybė Lietuvoje logo
Atstovybė Lietuvoje
Studijos, mokymasis, stažuotės

ES iniciatyvos švietimui

Europos Komisija sukūrė daug įvairių išteklių, kad padėtų studentams ir mokiniams sužinoti apie Europos Sąjungą. Be to, dėstytojai ir studentai iš Lietuvos gali studijuoti arba dėstyti užsienyje pagal ES finansuojamas programas.

„Erasmus+“

Programa „Erasmus+ padeda įvairaus amžiaus ir kilmės žmonėms įgyti žinių bei patirties ir jomis dalytis įvairių šalių institucijose ir organizacijose. Ji suteikia galimybę gerinti įgūdžius, tarpkultūrinį sąmoningumą ir padeda žmonėms tapti aktyviais piliečiais. 

2021–2027 m. programoje „Erasmus+“ daug dėmesio skiriama socialinei įtraukčiai, žaliajai ir skaitmeninei pertvarkai ir jaunimo dalyvavimo demokratiniame gyvenime skatinimui. Numatomas programos biudžetas – 26,2 mlrd. EUR. Tai beveik dvigubai didesnis finansavimas lyginant su ankstesne programa (2014–2020 m.).

„Erasmus+“ programą Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas ir Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra.

 

Europos solidarumo korpusas

Europos solidarumo korpusas teikia finansavimą ir paramą 18–30 metų jaunuoliams, ieškantiems galimybės dalyvauti projektuose, kurie naudingi bendruomenėms užsienyje arba jų šalyje.

Europos solidarumo korpuso finansavimas teikiamas organizacijoms dotacijų forma pagal kvietimus teikti paraiškas.

Jaunuoliai, norintys dalyvauti tokioje veikloje, turi užsiregistruoti Europos solidarumo korpuso portale. Europos solidarumo korpuso portalas – tai vieta, skirta jaunuoliams ir organizacijoms, gavusiems dotaciją, vykdyti veiklą ir susirasti vieni kitus.

 

Mokymosi kampelis

Jei mokaisi pradinėje arba vidurinėje mokykloje,šioje svetainėje rasi tau skirtų žaidimų, konkursų, kūrybinių darbų knygelių, kurios padės susipažinti su Europos Sąjunga klasėje arba namuose.

Jei esate mokytojas ir norite padėti mokiniams sužinoti apie ES ir apie tai, kaip ji veikia, čia rasite visoms amžiaus grupėms skirtos mokomosios medžiagos. Čia galėsite ne tik pasisemti minčių dėl pamokų planų, bet ir galbūt rasite galimybių užmegzti ryšių su kitomis mokyklomis ir mokytojais Europos Sąjungoje.

Mokymosi kampelis

 

Vaizduotės ir žinių žaidimas - eksprESas

Vaizduotės ir žinių žaidimas - eksprESas

EUROPE DIRECT kviečia visus į virtualią kelionę po Europą eksprESu – vaizduotės ir žinių traukiniu! Šios virtualios kelionės tikslas – paskatinti žaidėjus sužinoti įdomių dalykų apie Europos Sąjungą. Kiekviename eksprESo vagone keliautojų lauks įdomios mįslės, užduotys ir galvosūkiai. Žaidimas yra sukurtas virtualaus pabėgimo kambario formatu, todėl keliaudami ne tik pagilinsite žinias apie Europos Sąjungą, bet ir tikrai pamankštinsite savo smegenis! 

Dėmėsio! Traukinys Nr. 2021 atvyko į pirmąjį peroną ir sustojo septynioliktajame kelyje. Vagonai sunumeruoti nuo traukinio pradžios. Prieš įlipdami į traukinį, savo telefone ar planšetėje paruoškite Actionbound  programėlę. Durys atsidaro čia!

Gero kelio jums linki EUROPE DIRECT centrai Lietuvoje! 

 

Stažuotės Europos Komisijoje

Europos Komisijoje rengiamos dvi penkių mėnesių trukmės stažuočių sesijos (vadinamos „Blue Book“ stažuotėmis): viena prasideda kovo mėn., antra – spalio mėn. Jei ketinate jose dalyvauti, turite iš anksto planuoti – norėdami dalyvauti stažuotėje nuo kovo mėn., paraišką turite pateikti iki prieš tai einančio rugpjūčio pabaigos, o jei Jus domina stažuotė nuo spalio mėn., paraišką reikia pateikti iki sausio mėn. pabaigos. Paraiškas gali teikti ES ir ne ES piliečiai; stažuotojams mokama mėnesinė išmoka. Kandidatai turi būti universitetų absolventai ir labai gerai mokėti dvi ES oficialias kalbas (ne ES piliečiams pakanka mokėti vieną ES kalbą).

Pastaba: Europos Komisijoje taip pat galima kreiptis, pavyzdžiui, dėl vertimo raštu stažuotės arba dėl mokslinės stažuotės (Jungtiniame tyrimų centre).

Mokomoji praktika Europos Komisijos atstovybėje Lietuvoje