Skip to main content
Atstovybė Lietuvoje logo
Atstovybė Lietuvoje
Finansavimas ir dotacijos

ES finansavimo: gairės ir procedūros

Dėl sėkmingų mokslinių tyrimų Europos Sąjungoje gyventi tapo geriau: plėtojamas tvarus žemės ūkis, pagerėjo sveikatos priežiūra, kuriami novatoriški produktai ir paslaugos.

Kasmet Europos Sąjunga paremia daugiau kaip 200 000 įmonių, pasitelkdama verslo paskolas, mikrofinansavimą, garantijas ir rizikos kapitalą.

 

Mažųjų ir vidutinių įmonių finansavimas

Europos Sąjungos programa COSME sukurta taip, kad mažoms ir vidutinėms įmonėms būtų lengviau gauti finansavimą visais įmonės plėtros etapais – nuo įsteigimo iki plėtros.

Novatoriškos Lietuvos bendrovės ES gali prašyti finansavimo ir paramos jų proveržio projektams pagal Europos inovacijų tarybos programą „Accelerator“. Ši programa leidžia pažangiausiems ir drąsiausiems Europos verslininkams žengti į priekį ir prašyti finansavimo idėjoms, kurios gali sukurti atverti naujas rinkas arba iš esmės pakeisti jau esamas.

Europos strateginių investicijų fondas (ESIF) turi atskirą MVĮ liniją, pagal kurią iš viso skiriama iki 5,5 mlrd. EUR finansavimo išteklių arba garantijų.

Finansavimo priemones ir konsultavimo paslaugas novatoriams taip pat teikia „InnovFin“ – Europos investicijų banko (EIB)  grupės ir Europos investicijų fondo kartu su Europos Komisija pradėta bendra iniciatyva pagal mokslinių tyrimų ir inovacijų programą „Horizontas 2020“.

 

Mokslinių tyrimų finansavimas

Mokslinių tyrimų finansavimas ypač svarbus diegiant inovacijas, siekiant Europos Komisijos tvarumo tikslų, užsibrėžtų Žaliajame kurse ir ES skaitmeninėje pertvarkoje.

Programa „Horizontas 2020“ – finansinė priemonė, pagal kurią investuojant į mokslinius tyrimus siekiama ES pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo bei darbo vietų kūrimo. 2014 – 2020 m. vykdytą programą „Horizontas 2020” pakeitė nauja bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Europos horizontas“. Ši programa apima tris veiklos sritis: tarptautinį bendradarbiavimą, atvirą mokslą ir partnerystes horizontaliais principais. Šios programos įgyvendinimui numatoma skirti apie 100 mlrd. eurų.

ES ne tik finansuoja verslo srities mokslinius tyrimus – ji taip pat remia mokslo darbuotojus visais jų karjeros etapais ir akademinį mokymą. Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra yra ES mokslinių tyrimų finansavimo nacionalinis kontaktinis centras, kuris gali suteikti pagalbą teikiant paraišką.

Detali informacija apie Lietuvos dalyvavimą programoje „Horizontas 2020”

ES mokslinių tyrimų sėkmės istorijos

ES mokslinių tyrimų finansavimo programos ir kvietimai teikti paraiškas

 

Finansavimo galimybės ir gairės

Visa informacija apie ES finansavimo programas

Informacija apie finansavimo rūšis, pagrindinių finansavimo programų apžvalga ir ES finansavimo valdymas.

Finansavimo procedūros ir gairės

Informacija apie ES finansavimo paraiškas ir atrankos procedūras.

Finansinio skaidrumo sistema

Informacija apie tai, kas kasmet Lietuvoje ir visoje ES gauna Europos Komisijos finansavimą, įskaitant paramos sumas, tikslus ir gavėjų vietą.

 

Susijusios nuorodos

Europos įmonių tinklas: pagalba įmonėms Lietuvoje

Praktinis verslo Europos Sąjungoje vadovas

Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomoji įstaiga

„Access2Markets“ – informacija apie eksportą iš ES ir importą į ES

ES ekonomikos gaivinimo planas