Skip to main content
Atstovybė Lietuvoje logo
Atstovybė Lietuvoje
Verslas Europos Sąjungoje

ES finansinė parama verslui

Europos Sąjunga yra viena didžiausių rinkų pasaulyje, turinti 450 mln. vartotojų vidaus rinką.

Bendrosios rinkos dėka Lietuvos įmonės, nepriklausomai nuo jų dydžio, yra šios dinamiškos ES prekybos erdvės dalis. Bendroji rinka skatina ekonomikos augimą, kuria darbo vietas ir palengvina verslą.

 

Mažos ir vidutinės įmonės Europos Sąjungoje 

Mažose ir vidutinėse įmonėse dirba 2 iš 3 visų darbuotojų, jos sukuria 85% visų naujų darbo vietų Europos Sąjungoje. Mažos ir vidutinės įmonės yra integrali Europos ekonomikos dalis ir Europos Komisija teikia informaciją, paramą bei finansavimą, kad padėtų joms vystytis ir augti. Mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ) gali:

  • gauti naudą iš laisvo prekių bei paslaugų judėjimo ES be muitinės patikrų ar kitų reguliacinių kliūčių;
  • susidūrus su iššūkiais, tokiais kaip COVID-19 pandemija ar Brexit, tikėtis paramos ir solidarumo iš ES;
  • gauti naudą iš kolektyvinės ES derybinės galios per pasiektus prekybos susitarimus su kitomis šalimis ir regionais, atsiveriant pasaulinei rinkai.

ES finansavimas bei finansinė parama verslui 

Asociatyvinė mažojo verslo atstovo nuotrauka

ES kasmet remia daugiau nei 200 000 verslų ir verslininkų,  suteikdama verslo paskolas, mikrofinansavimą, paskolų garantijas ir rizikos kapitalą. Sprendimą teikti ES finansavimą dažniausiai priima vietinės finansų įstaigos, tokios kaip bankai, instituciniai investuotojai arba rizikos kapitalo įmonės.

Atsižvelgiant į pandemijos sukeltas ekonomines ir socialines pasekmes, siekiant padėti ekonomikoms, verslams ir piliečiams vėl atsistoti ant kojų, ES pradėjo vykdyti Ekonomikos gaivinimo planą Europai, kuris suteiks papildomų paramos ir finansavimo galimybių Lietuvos verslui.

ES Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planas Lietuvoje

Informacija apie ES fondus bei procedūras verslui

Galimi verslo finansavimo šaltiniai Lietuvai

 

Informacija verslui ir pagalbos tinklai

Nesąžiningos taisyklės ar sprendimai ir diskriminuojanti biurokratija gali apsunkinti gyvenimą, darbą ar verslo vykdymą kitoje ES šalyje. Jeigu Jūs, kaip ES pilietis ar verslas, susiduriate su kliūtimis kitoje ES šalyje, valstybės institucijai nesilaikant ES teisės, SOLVIT gali Jums padėti.
Padeda pradedantiems Europos verslininkams per darbinio pobūdžio mokymus bei mentorystę įgyti reikalingų įgūdžių mažo verslo pradžiai ar sėkmingam jo vystymui Europoje.
Portalas skirtas potencialiems ir esamiems ES eksportuotojams ir importuotojams, kad galėtų rasti detalią informaciją apie jų pareigas, mokesčius, produktų taisykles ir reikalavimus visoms ES šalims ir daugiau nei 120 pasaulio rinkų.
Pirmo prieinamumo intelektinės nuosavybės (IN) paslauga, suteikianti nemokamą pagalbą Europos mažoms ir vidutinėms įmonėms bei gaunantiems ES finansavimą tyrimų projektams, kaip valdyti savo intelektinę nuosavybę tarptautinio verslo arba ES tyrimų ir inovacijų programų kontekste.
Nepriklausomų teisės ekspertų, išmanančių ES ir nacionalinius ES valstybių narių įstatymus, tinklas, teikiantis atsakymus į užklausas (nemokamai, asmeniškai, Jūsų pasirinkta ES oficialia kalba per savaitę), paaiškinimus dėl Europos teisės, taikomos Jūsų situacijai.
Padeda verslams augti vystant naujas partnerystes, supažindinant su prekybos galimybėmis, suteikiant informaciją apie licencijų sandorius ir vykdant partnerių paieškas ES finansuojamai mokslinių tyrimų veiklai.
Informacija, naujienos ir renginiai apie ES užimtumo strategiją ir politiką, įskaitant darbuotojų teises, įgūdžius bei kvalifikaciją, mobilumą, socialinę apsaugą ir įtrauktį.