Skip to main content
Atstovybė Lietuvoje logo
Atstovybė Lietuvoje

Gyvenimas, darbas, studijos

Jūsų teisės

Lietuvos Respublikos piliečiai arba bet kurios kitos ES Valstybės nares piliečiai kartu yra ir Europos Sąjungos piliečiai. ES pilietybė papildo nacionalinę pilietybę, tačiau jos nepakeičia.

Išsakykite savo nuomonę

Europos Sąjungos piliečiai įvairiais būdais gali išsakyti savo nuomonę ir prisidėti prie ES politikos formavimo: Konferencija dėl Europos ateities, viešos konsultacijos, Europos piliečių iniciatyva ir kt.

Gyvenimas ES valstybėse narėse

Informacija, susijusi su gyvenimu kitoje ES valstybėje narėje: teisė gyventi kitoje šalyje, socialinė apsauga, balsavimo teisės, mokesčiai, pensijos, transportas, vairuotojų pažymėjimai ir kt.

Darbas ES valstybėse narėse

Susipažinkite su informacija apie darbuotojų teises, profesinės kvalifikacijos pripažinimą ir socialinės apsaugos koordinavimą Europos Sąjungoje.

Darbas ES institucijose

Įsidarbinimas ES institucijose, stažuotės Europos Komisijoje ir mokomoji praktika Europos Komisijos atstovybėje Lietuvoje.

Studijos, mokymasis, stažuotės

ES programos ir įvairūs informacijos šaltiniai, skirti mokytis ir mokyti apie Europos Sąjungą kitose ES valstybėse narėse.