Skip to main content
Atstovybė Lietuvoje logo
Atstovybė Lietuvoje
Problemos ir skundai

Pagalba nacionaliniu ir ES lygmenimis

Kaip pranešti apie problemas ar teikti skundą?

Jei esate ES pilietis ar turite nuolatinį leidimą gyventi ES šalyje ir apsistojote, dirbate ar kuriate verslą kitoje ES šalyse, galite naudotis savo teisėmis. Jeigu turite problemų ar skundų, geriausias sprendimas yra juos spręsti nacionaliniu lygiu kreipiantis į atsakingą tarnybą, valdžios institucijas ar verslą.

Nors paprasčiau yra apginti savo teises toje šalyje, kurioje gyvenate, Europos Sąjunga taip pat siūlo įrankių, galinčių Jums padėti, ypač jei problemos susijusios su ES institucijomis.

Pagalba nacionaliniu lygmeniu

Asociatyvinė konsultavimo nuotrauka

Seimo kontrolierių įstaiga

Seimo kontrolieriai tiria pareiškėjų skundus dėl pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje.

Suraskite ombudsmeną kitoje ES šalyje

 

Nacionaliniai teismai

Galite kreiptis į teismą toje šalyje, kurioje kilo problema. Jei norint išspręsti problemą reikia panaikinti nacionalinį sprendimą, tai gali padaryti tik nacionaliniai teismai.

Sužinokite daugiau apie nacionalines teismų sistemas arba kreipimąsi į teismą

 

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba

Užtikrina lygių galimybių įgyvendinimą ir diskriminacijos prevenciją visuomenėje.

Suraskite lygių galimybių instituciją kitoje ES šalyje

Lietuvos SOLVIT centras

SOLVIT tinklas nagrinėja ES piliečių ir įmonių skundus, kai jie susiduria su problemomis, kylančiomis dėl kitų ES valstybių narių valdžios institucijų neteisingo ES teisės aktų taikymo.

Kreipkitės pagalbos į SOLVIT kitoje ES šalyje

 

Europos Vartotojų centras Lietuvoje

Europos Vartotojų centras Lietuvoje padeda vartotojams, kitoje nei gyvenamosios vietos Europos Sąjungos valstybėje, Norvegijoje, Islandijoje asmeninio vartojimo tikslais įsigijusiems netinkamos kokybės prekę ar paslaugą.

Suraskite Europos Vartotojų centrą kitoje ES šalyje

 

Lietuvos Bankas

Lietuvos bankas, FIN-NET tinklo narys, ne teismo tvarka nagrinėja vartotojų skundus dėl finansinių paslaugų.

Suraskite FIN-NET tinklo narį kitoje ES šalyje

Pagalba ES lygmeniu

Europos Ombudsmenas, nepriklausoma ir nešališka tarnyba, nagrinėja žmonių, įmonių ir organizacijų skundus dėl ES institucijų ir įstaigų netinkamo administravimo atvejų.
Visi Europos Sąjungos piliečiai ar valstybių narių gyventojai bei juridiniai asmenys (pvz., įmonės, organizacijos ar asociacijos), kurių buveinė registruota Europos Sąjungoje, turi galimybę pateikti peticiją Europos Parlamentui dėl Europos Sąjungos teisės taikymo.
Į Europos Komisiją galite kreiptis dėl Europos Sąjungos teisės pažeidimo, padaryto ES šalies valdžios įstaigų šalyje narėje. Klausimai, susiję tik su privačiais asmenimis ar subjektais ir nesusiję su valdžios institucijomis, sprendžiami nacionaliniu lygmeniu.
Čia pateikiama kontaktinė informacija, kur kreiptis susidūrus su nesąžininga konkurencija, nesąžininga valstybės parama užsienio konkurentams ir kitomis problemomis bendraujant su kitos ES šalies valdžios institucijomis.

Bendra informacija apie ES

Šioje svetainėje teikiami praktiniai patarimai ir informacija apie bendras ES taisykles gyvenant, mokantis, dirbant, apsiperkant, keliaujant ar užsiimant verslu Europos Sąjungos šalyse. Jei atsakymo į savo klausimą neradote, papildomai galite kreiptis į tarnybą „Jūsų Europos patarėjas“.
Skambinkite, rašykite ar susitikite su EUROPE DIRECT atstovu Lietuvoje ir kitose ES šalyse.