Skip to main content
Atstovybė Lietuvoje logo
Atstovybė Lietuvoje
Darbas ES institucijose

Galimybės dirbti ir stažuotis

Europos Sąjungos institucijose dirba daugiau kaip 40 000 vyrų ir moterų iš 27 ES valstybių narių. Europos personalo atrankos tarnyba (EPSO) rengia viešus konkursus nuolatinėms ir laikinoms darbo vietoms užimti. ES institucijose dirba ne tik nuolatiniai darbuotojai, bet ir sutartininkai, laikinieji darbuotojai ir stažuotojai. Be to, naudojamasi į specialias duomenų bazes įtrauktų įvairių sričių specialistų paslaugomis.

Visi norintys įsidarbinti ES institucijose asmenys pirmiausia susiduria su Europos personalo atrankos tarnyba (EPSO). Jos interneto svetainėje paaiškinama, kaip vyksta atranka, ir patariama, kaip pasirengti konkursams. Šioje interneto svetainėje išsamiai aprašomos ES institucijų darbuotojų pareigybės, informuojama apie vykusias bei vykstančias atrankos procedūras ir būsimas darbo galimybes.

 

Nuolatiniai darbuotojai

Asociatyvinė darbo ES institucijoje nuotrauka

Nuolatiniai pareigūnai skirstomi į administratorius ir asistentus. Paprastai administratorių užduotys – politikos priemonių rengimas, ES teisės įgyvendinimo priežiūra, analizė ir konsultavimas. Administratorių konkurse paprastai gali dalyvauti asmenys, turintys bent trejų metų universitetinį išsilavinimą. Asistentai paprastai dirba pagalbinį darbą, jiems tenka itin svarbus vaidmuo vidiniame institucijų valdyme. Asistentų konkurse paprastai gali dalyvauti asmenys, turintys bent vidurinį išsilavinimą.

Siekdama atrinkti nuolatinius darbuotojus, EPSO rengia viešus konkursus. Kandidatai laiko kelis testus ir atlieka įvairias užduotis, kad būtų galima įvertinti jų gebėjimus ir atrinkti pačius geriausius darbuotojus. Administratorių, kalbų specialistų, vertėjų žodžiu ir raštu, sekretorių ir kitų kategorijų darbuotojų konkursai rengiami kasmet. Kiekvieno konkurso reikalavimai skiriasi, todėl prieš kreipdamiesi būtinai atidžiai perskaitykite konkretaus konkurso instrukcijas.

Kiekvienas ES pilietis turi galimybę pretenduoti dirbti bet kurioje ES institucijoje. Susikurti EPSO paskyrą ir įkelti savo gyvenimo aprašymą galima bet kuriuo metu – tokiu būdu paskelbus jus dominantį konkursą jūs jau būsite žengę pirmąjį žingsnį.

Pastaba: ES pareigūnai turi mokėti dirbti daugiau nei viena ES kalba.

Darbo ES institucijose svetainė

Kuo patrauklus darbas ES institucijose?

Darbo galimybės

Laikinieji darbuotojai

ES institucijose, agentūrose ir įstaigose taip pat yra laikinųjų darbuotojų – dažniausiai tai sutartininkai, kurie įdarbinami tam tikroms techninėms arba administracinėms užduotims atlikti (sutartys paprastai sudaromos ribotam laikotarpiui – pradžioje dažniausiai 6–12 mėnesių) ir laikinieji darbuotojai, kurie įdarbinami specializuotoms arba laikinoms užduotims atlikti. Sutartys su jais gali būti sudaromos ne daugiau kaip šešeriems metams.

Kai kurie laikinųjų sutartininkų konkursai vyksta nuolat. Tokiais atvejais dalyvauti konkurse galite bet kuriuo metu. Kai institucijos ieško kandidatų, jos peržiūri konkurso laureatų sąrašą ir imasi įdarbinimo procedūrų.

Norėdami įsidarbinti ES agentūrose, laisvų darbo vietų sąrašo ieškokite konkrečiose ES agentūrose arba įstaigose.

Darbo galimybės

Kvietimai vertėjams raštu

 

Stažuotės ES institucijose

Asociatyvinė stažuotės ES institucijoje nuotrauka

Kasmet apie 1 900 jaunuolių gali pagilinti savo profesinius įgūdžius bei žinias apie ES ir tobulintis dalyvaudami ES stažuotojų programose. Stažuotes, kurios paprastai trunka 3–5 mėnesius, jauniems universitetų absolventams rengia dauguma ES institucijų. Stažuotojais gali būti studentai, universitetų absolventai ar kiti susidomėję asmenys. Stažuotojai atlieka įvairias užduotis, panašias į ES institucijų darbuotojų atliekamą darbą. Stažuotės gali būti apmokamos ir neapmokamos (išsami informacija pateikiama kvietimuose teikti paraišką stažuotei). Stažuotojų atranką atlieka ne EPSO, o pačios ES institucijos ar agentūros.

Informacija apie stažuotes ES institucijose ir agentūrose

 

Stažuotė Europos Komisijoje

Du kartus per metus Europos Komisija siūlo 5 mėnesių stažuotes, vadinamas „Blue Book traineeship“, įvairiuose EK direktoratuose (stažuotės vieta gali būti Briuselis, Liuksemburgas ar kiti ES valstybių narių miestai, kuriuose veikia Europos Komisijos atstovybės).

Stažuotojai Europos Komisijoje atlieka tokius darbus kaip darbo grupių organizavimas, informacijos ir dokumentų rinkimas, jų analizė, ataskaitų rengimas, renginių ar kitų iniciatyvų organizavimas, dalyvavimas įvairiose veiklose (diskusijose, konferencijose ar kt.). Dalis užduočių yra tiesiogiai susijusios su konkretaus padalinio veiklos specifika.

Europos Komisijos stažuočių programoje „Blue Book traineeship“ gali dalyvauti universitetų absolventai iš viso pasaulio. Dalyvaujant stažuočių programoje „Blue Book traineeship“ yra mokama mėnesinė išmoka ir padengiamos kelionės išlaidos.

Stažuotę reikia planuoti iš anksto. Dėl stažuočių, prasidedančių spalio mėnesį, paraiškos priimamos tų pačių metų sausį, o dėl stažuočių, prasidedančių kovo mėnesį, reikėtų kreiptis ankstesnių metų rugpjūčio mėn.

 

Mokomoji praktika Europos Komisijos atstovybėje Lietuvoje

Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje suteikia galimybę Lietuvos aukštųjų mokyklų studentams atlikti studijų praktiką atstovybėje. Šios praktikos metu praktikantas nėra įdarbinamas Europos Komisijoje ir už darbą praktikos metu nėra mokamas atlygis.

Šiuo metu mokomosios praktikos prašymai yra priimami tik į Komunikacijos grupę, praktika atliekama nuotoliniu būdu.

Studijų praktika siūloma bakalauro arba magistro studijų dieninio ir neakivaizdinio skyriaus studentams, studijuojantiems su politikos mokslus, tarptautinius santykius, su žiniasklaida arba komunikacija susijusius dalykus. Praktikantas dalyvaus kasdieniame atstovybės darbe ir turės puikią galimybę susipažinti su Europos Komisijos veiklos ypatumais.

Rekomenduojama praktikos trukmė – 3–5 mėnesiai. Praktikos laikas derinamas individualiai.

Praktikantai, atliekantys praktiką vienoje pasirinktoje grupėje, yra supažindinami su visos atstovybės grupių veikla, pagal poreikį atlieka ir kitas užduotis.

Minėtus reikalavimus atitinkančių kandidatų prašome atsiųsti motyvacinį laišką, kuriame būtų nurodyta, kokioje atstovybės grupėje bei kada ir kokį laikotarpį pageidaujama atlikti praktiką. Taip pat būtina pridėti savo gyvenimo aprašymą (CV) su kontaktiniais duomenimis. Šiuos dokumentus siųsti e. paštu: p. Jurgitai Zinkevičienei, jurgita.zinkeviciene@ec.europa.eu

Susisieksime tik su atrinktais kandidatais.

Atstovybė su praktikantu sudaro oficialią praktikos sutartį, kurioje Komisijai turi būti patvirtinta, kad praktikantas yra apsidraudęs atitinkamu sveikatos ir socialiniu draudimu. Sudaromoje sutartyje yra aiškiai nurodoma, kad praktikantui nesuteikiamas Europos Komisijos tarnautojo statusas, o ši praktika savaime nesuteikia teisės įsidarbinti Komisijos tarnybose.

Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis Europos Komisijos oficialių stažuočių programos taisyklėmis, asmenys, atlikę stažuotę, kurios trukmė ilgesnė nei 6 savaitės, praranda galimybę atlikti oficialią apmokamą stažuotę ES institucijose.