Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2021 m. lapkričio 19 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 2 min

Viešos konsultacijos dėl ES valstybės pagalbos plačiajuosčiams tinklams diegti taisyklių peržiūros

Europos Komisija (EK) pradėjo tikslines viešas konsultacijas dėl siūlomos Valstybės pagalbos taisyklių taikymo plačiajuosčiams tinklams gairių (Plačiajuosčio ryšio gairių) peržiūros.

Mergina naudojasi wi-fi ryšiu

Šiandien Europos Komisija (EK) pradėjo tikslines viešas konsultacijas dėl siūlomos Valstybės pagalbos taisyklių taikymo plačiajuosčiams tinklams gairių (Plačiajuosčio ryšio gairių) peržiūros. Visi suinteresuotieji subjektai atsakymus į konsultacijų klausimyną kviečiami pateikti iki 2022 m. vasario 11 d.

Plačiajuosčio ryšio gairių tikslas – palengvinti plačiajuosčių tinklų diegimą ir naudojimą vietovėse, kuriose nepakanka ryšio paslaugų, pavyzdžiui, atokiuose ir retai apgyvendintuose ES regionuose. Gairės suteikia galimybių ES valstybėms narėms, laikantis tam tikrų sąlygų, remti šiuolaikiškas infrastruktūras, kad galutiniams naudotojams būtų galima teikti aukštos kokybės ir įperkamas ryšio paslaugas, ir sumažinti skaitmeninį atotrūkį tais atvejais, kai komercinės veiklos vykdytojai neturi paskatų investuoti. Jomis taip pat siekiama apsaugoti privačiąsias investicijas, nustatant, kad valstybės intervencija negalima tais atvejais, kai investuoja privatūs veiklos vykdytojai, ir skatinti sąžiningą konkurenciją per konkurso tvarka vykdomas atrankos procedūras, laikantis technologinio neutralumo principo ir atvirosios prieigos reikalavimų.

Europos Komisija atliko dabartinių Plačiajuosčio ryšių gairių vertinimą. Vertinimas atskleidė, kad dabartinės gairės veikia gerai, iš esmės atitinka tikslą ir svariai prisidėjo prie plačiajuosčių tinklų diegimo ir naudojimo. Tačiau vertinimas taip pat parodė, kad siekiant atsižvelgti į naujausius rinkos ir technologijų pokyčius bei sparčiai didėjantį junglumo poreikį, kuriuos atspindi dabartiniai ES prioritetai, reikia tam tikrų galiojančių taisyklių tikslinių pakeitimų.

Atsižvelgdama į tai Europos Komisija siūlo kelis tikslinius pakeitimus. Konkrečiai, siūlomą peržiūrą sudaro šie elementai:

  • Nustatomos naujos spartos ribinės vertės, taikomos viešajai paramai gigabitiniams fiksuotojo ryšio tinklams, ir pateikiama naujų rekomendacijų dėl paramos mobiliojo ryšio tinklams diegti. Taip siekiama: i) atsižvelgti į didėjančius galutinių naudotojų junglumo poreikius ir ii) aiškiau išdėstyti paramos teikimo sąlygas, visų pirma susijusias su rinkos nepakankamumu ir tinklų pralaidumu, kurį būtina pasiekti.
     
  • Nustatoma nauja galimos pagalbos kategorija – su paklausos didinimu susijusios priemonės (kuponai), kuriomis skatinama naudotis fiksuotojo ir mobiliojo ryšio tinklais. Siekiant užtikrinti teisinį tikrumą, paaiškinamos suderinamumo sąlygos, kurias Europos Komisija taikys šioms priemonėms remdamasi naujausia bylų nagrinėjimo praktika.
     
  • Išsamiau patikslinamos tam tikros sąvokos, kurios yra svarbios Europos Komisijai atliekant valstybės pagalbos vertinimą, pavyzdžiui, be kitų dalykų, kartografavimas, viešos konsultacijos, kurias būtina surengti prieš suteikiant paramą, atrankos konkurso tvarka, didmeninės prieigos įpareigojimai ir subsidijuojamų tinklų plėtimas privačiomis lėšomis.

Be šiandien pradėtų konsultacijų, siūlomas Plačiajuosčio ryšio gairių tekstas taip pat bus aptartas Europos Komisijos ir ES valstybių narių atstovų susitikime, kuris bus surengtas baigiantis konsultacijų laikotarpiui. Šis procesas padės užtikrinti, kad tiek ES valstybės narės, tiek kiti suinteresuotieji subjektai turėtų pakankamai galimybių pateikti pastabų dėl EK pasiūlymo projekto.

Numatoma, kad naujosios Plačiajuosčio ryšio gairės bus patvirtintos 2022 m. viduryje.

Daugiau informacijos:

Plačiajuosčio ryšio gairių projektas ir išsamesnė informacija apie viešas konsultacijas

Pranešimas spaudai

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2021 m. lapkričio 19 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje