Skip to main content
Atstovybė Lietuvoje logo
Atstovybė Lietuvoje
Europos Komisijos prioritetai

2019–2024 m.

Kas 5 metus, kiekvienos naujos Europos Komisijos kadencijos pradžioje, Komisijos pirmininkas nustato prioritetines sritis, kurioms Europos Komisija skirs didžiausią dėmesį.

Atsižvelgdama į 2019 m. Europos Parlamento rinkimų rezultatus ir Europos Vadovų Tarybos sprendimus, Ursulos von der Leyen vadovaujama Europos Komisija iškėlė ambicingus Europos ateities tikslus:

  • pasiekti, kad grynasis šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis būtų lygus nuliui (iki 2050 m.);
  • įgyvendinti Europos skaitmeninę transformaciją (iki 2030 m.);
  • stiprinti Europą pasaulyje laikantis geopolitinio požiūrio.

Europos Komisijos prioritetai

Europa siekia tapti pirmuoju neutralaus poveikio klimatui žemynu ir modernia, efektyvaus išteklių naudojimo, tvaria ekonomika.
ES siekia sukurti patrauklesnę investavimo aplinką ir užtikrinti ekonomikos augimą, kuris padėtų kurti kokybiškas darbo vietas, visų pirma jaunimui ir mažoms įmonėms.
ES stiprina savo poziciją pasaulyje propaguodama daugiašališkumą ir taisyklėmis grindžiamą pasaulinę tvarką.
ES siekia sudaryti europiečiams galimybę aktyviau reikšti savo nuomonę ir saugoti savo demokratiją nuo išorės kišimosi, pavyzdžiui, dezinformacijos ir neapykantos kurstymo internete.

Europos ekonomikos gaivinimo planas

Numatyti šeši Europos Komisijos prioritetai yra papildomi Europos ekonomikos gaivinimo planu, kuriuo siekiama padėti Europai tvarkytis su COVID-19 pandemijos sukeltais socialiniais ir ekonominiais padariniais.

Europos Sąjungos biudžetas Lietuvai