Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Europos Sąjungos vėliavos Berlaymont (apkarpyta)
Europos Komisijos prioritetai

2019–2024 m.

Europos Komisijos prioritetai

Europos žaliasis kursas

Europos žaliasis kursas

Europa siekia tapti pirmuoju neutralaus poveikio klimatui žemynu ir modernia, efektyvaus išteklių naudojimo, tvaria ekonomika.
Žmonėms tarnaujanti ekonomika

Žmonėms tarnaujanti ekonomika

ES siekia sukurti patrauklesnę investavimo aplinką ir užtikrinti ekonomikos augimą, kuris padėtų kurti kokybiškas darbo vietas, visų pirma jaunimui ir mažoms įmonėms.
Pasaulyje stipresnė Europa

Pasaulyje stipresnė Europa

ES stiprina savo poziciją pasaulyje propaguodama daugiašališkumą ir taisyklėmis grindžiamą pasaulinę tvarką.
Naujas postūmis Europos demokratijai

Naujas postūmis Europos demokratijai

ES siekia sudaryti europiečiams galimybę aktyviau reikšti savo nuomonę ir saugoti savo demokratiją nuo išorės kišimosi, pavyzdžiui, dezinformacijos ir neapykantos kurstymo internete.

Europos ekonomikos gaivinimo planas

Numatyti šeši Europos Komisijos prioritetai yra papildomi Europos ekonomikos gaivinimo planu, kuriuo siekiama padėti Europai tvarkytis su COVID-19 pandemijos sukeltais socialiniais ir ekonominiais padariniais.