Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2023 m. lapkričio 15 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 4 min

Vienodo darbo užmokesčio dieną vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumas ES tebėra 13 proc.

Moterys Europos Sąjungoje ir toliau uždirba mažiau nei vyrai, o vidutinis vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumas Europos Sąjungoje yra 13 proc. Tai reiškia, kad tuo pat metu, kai vyras uždirba vieną eurą, moteris uždirba tik 0,87 euro.

Vienodo darbo užmokesčio diena
Europos Komisija, 2023.

Moterys Europos Sąjungoje ir toliau uždirba mažiau nei vyrai, o vidutinis vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumas Europos Sąjungoje yra 13 proc. Tai reiškia, kad tuo pat metu, kai vyras uždirba vieną eurą, moteris uždirba tik 0,87 euro. Vienodo darbo užmokesčio diena simboliškai parodoma, kiek dienų iki metų pabaigos moterys dirba papildomai, kad uždirbtų tai, ką vyrai uždirbo tais pačiais metais. Šiais metais Vienodo darbo užmokesčio diena – lapkričio 15 d.

Už vertybes ir skaidrumą atsakinga Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja Věra Jourová ir už lygybę atsakinga Europos Komisijos narė Helena Dalli sakė: „Vienodo darbo užmokesčio diena primena mums: turime toliau dėti pastangas, kad panaikintume vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumą. Vienodas darbo užmokestis už vienodą arba vienodos vertės darbą yra vienas iš pagrindinių ES principų. Jis nustatytas 1957 m. Romos sutartyje.

Tačiau šiais metais pažangos panaikinant vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumą nebuvo, o pastaruosius kelerius metus ji buvo lėta. Tai mums primena, kad lyčių stereotipai ir toliau veikia moteris ir vyrus visose gyvenimo srityse, įskaitant darbo vietą, ir kad būtina imtis konkrečių veiksmų siekiant įgyvendinti vienodo darbo užmokesčio principą.

Europos Komisija nuosekliai siekia skatinti moterų ir vyrų lygybę Europos Sąjungoje. Birželio mėn. įsigaliojo Darbo užmokesčio skaidrumo direktyva. Pagal šį naują teisės aktą darbuotojai galės įgyvendinti savo teisę į vienodą darbo užmokestį už vienodą ar vienodos vertės darbą, naudodamiesi teise gauti informaciją apie darbo užmokestį.

Nustačius, kad asmuo patyrė diskriminaciją darbo užmokesčio srityje dėl lyties, jis gaus kompensaciją už neapmokėtą darbą ir toliau gaus teisingą darbo užmokestį. Skaidrumas yra labai svarbus siekiant realių pokyčių, o šis naujas teisės aktas yra svarbus žingsnis teisinga linkme. Direktyvos įgyvendinimas valstybėse narėse bus labai svarbus užtikrinant vienodo darbo užmokesčio visiems ES piliečiams principo laikymąsi.“

Pagrindiniai faktai

Teisė į vienodą moterų ir vyrų darbo užmokestį už vienodą arba vienodos vertės darbą nuo 1957 m., kai buvo pasirašyta Romos sutartis, yra vienas iš pagrindinių Europos Sąjungos principų. Reikalavimas užtikrinti vienodą darbo užmokestį nustatytas SESV 157 straipsnyje ir Direktyvoje dėl moterų ir vyrų lygių galimybių ir vienodo požiūrio į moteris ir vyrus užimtumo bei profesinės veiklos srityje.

Europos Komisijos Pirmininkė U. von der Leyen įtraukė privalomas darbo užmokesčio skaidrumo priemones į šios kadencijos Europos Komisijos politinius prioritetus. 2019 m. birželio mėn. ES Taryba paragino Europos Komisiją parengti konkrečias priemones darbo užmokesčio skaidrumui didinti. 2020 m. kovo mėn. Europos Komisija paskelbė 2020–2025 m. lyčių lygybės strategiją, kurioje išdėstyti veiksmai, kuriais siekiama panaikinti vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumą, o po kelių mėnesių – 2021–2025 m. lyčių lygybės ir moterų įgalėjimo įgyvendinant išorės veiksmus veiksmų planą.

2023 m. birželio 6 d. įsigaliojo Darbo užmokesčio skaidrumo direktyva. Joje nustatyta aiški sąvokos „vienodos vertės darbas“ taikymo sistema ir kriterijai, apimantys įgūdžius, pastangas, atsakomybę ir darbo sąlygas. Ji padeda darbuotojams nustatyti diskriminaciją, nuo kurios jie gali nukentėti, ir su ja kovoti. Direktyva taip pat padeda darbdaviams įvertinti, ar jų darbo užmokesčio struktūra iš tiesų atitinka vienodo darbo užmokesčio principą. Valstybės narės turi per trejus metus direktyvą perkelti į nacionalinę teisę. Direktyva bus užtikrinta, kad ES moterys ir vyrai gautų vienodą užmokestį už vienodą darbą. Europos Komisija ketina remti Europos darbdaviams skirtų priemonių ir metodikų kūrimą, siekiant pašalinti bet kokius nepagrįstus vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumus. Šiuo tikslu Europos Komisija, naudodama Piliečių, lygybės, teisių ir vertybių programą (CERV), skiria 6,1 milijono eurų, kad paremtų Darbo užmokesčio skaidrumo direktyvos įgyvendinimą valstybėse narėse.

2022 m. gruodžio mėn. įsigaliojo direktyva, kuria siekiama pagerinti lyčių pusiausvyrą bendrovių valdybose. Ja šalinama viena iš pagrindinių vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumo priežasčių – vadinamosios stiklo lubos, kurias lemia nepakankamas bendrovių valdybos narių skyrimo skaidrumas. Direktyva bus užtikrinta, kad skyrimas į valdybą būtų skaidrus ir kad kandidatai į valdybos narių pareigas būtų vertinami objektyviai, atsižvelgiant į jų individualius nuopelnus ir nepriklausomai nuo jų lyties.

2022 m. rugsėjo mėn. Europos Komisija pristatė Europos priežiūros strategiją, kuria siekiama užtikrinti kokybiškas, įperkamas ir prieinamas priežiūros paslaugas visoje Europos Sąjungoje. Kartu su strategija pateikiamos dvi rekomendacijos valstybėms narėms: dėl ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros srities Barselonos tikslų peržiūros ir dėl galimybės gauti įperkamas, kokybiškas ilgalaikės priežiūros paslaugas. Europos Komisija taip pat sprendžia nepakankamo moterų dalyvavimo darbo rinkoje problemą, gerindama dirbančių tėvų ir prižiūrinčiųjų asmenų profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą. 2022 m. rugpjūčio 2 d. įsigaliojo naujoji direktyva dėl profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros.

Visas pranešimas spaudai anglų kalba skelbiamas čia.

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2023 m. lapkričio 15 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje