Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2021 m. rugsėjo 16 d.Skaitymo laikas: 2 min

Veiklą pradeda Europos pasirengimo ekstremaliosioms sveikatos situacijoms ir reagavimo į jas institucija (HERA)

hera_0917.jpg
© EU
Šiandien Europos Komisijos iniciatyva veiklą pradeda Europos pasirengimo ekstremaliosioms sveikatai situacijoms ir reagavimo į jas institucija (HERA), kurios tikslas – užkirsti kelią ekstremaliosioms sveikatai situacijoms, jas nustatyti ir greitai į jas reaguoti.

HERA atliks grėsmių vertinimus ir rinks informaciją, parengs protrūkių prognozavimo modelius ir iki 2022 m. pradžios nustatys bent tris didelio poveikio grėsmes ir dėl jų imsis veiksmų, taip pat šalins galimas spragas, susijusias su medicininėmis atsako priemonėmis. HERA rems mokslinius tyrimus ir inovacijas, užmegs glaudų dialogą su pramonės atstovais, parengs ilgalaikę gamybos pajėgumų ir tikslinių investicijų strategiją ir šalins medicininių atsako priemonių tiekimo grandinės kliūtis.

Jei ES lygmeniu paskelbiama ekstremalioji visuomenės sveikatos situacija, HERA gali greitai pereiti prie skubios pagalbos operacijų, užtikrinti vaistų, vakcinų ir kitų medicininių atsako priemonių, pavyzdžiui, pirštinių ir kaukių, kurių dažnai trūko pirmuoju atsako į koronaviruso grėsmę etapu, kūrimą, gamybą ir platinimą.

Bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis bus pradėtas įgyvendinti projektas „EU FAB“ – „parengties būsenos“ vakcinų ir vaistų gamybos pajėgumų tinklas, leisiantis sparčiai padidinti gamybos apimtį, taip pat bus vykdomi ekstremaliųjų situacijų mokslinių tyrimų ir inovacijų planai. ES bus skatinama medicininių atsako priemonių gamyba ir bus sudarytas gamybos objektų, žaliavų, vartojimo reikmenų, įrangos ir infrastruktūros sąrašas, kad būtų galima susidaryti aiškų vaizdą apie ES pajėgumus.

HERA veiklai bus skirtas 6 mlrd. EUR biudžetas iš dabartinės daugiametės finansinės programos 2022–2027 m. laikotarpiui; dalis šios sumos bus skirta iš papildomų priemonės „NextGenerationEU“ lėšų. Prie sveikatos sistemų atsparumo didinimo taip pat bus prisidedama įgyvendinant kitas ES programas, pavyzdžiui, Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę, iniciatyvą „REACT-EU“, Sanglaudos fondus ir programą „InvestEU“, taip pat Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonę už ES ribų. Be pirmiau minėtos 6 mlrd. EUR sumos, bendra parama per kitą finansavimo laikotarpį sudarys beveik 30 mlrd. EUR ir netgi daugiau, jei atsižvelgsime į investicijas nacionaliniu lygmeniu ir privačiajame sektoriuje.

Siekiant užtikrinti, kad HERA sparčiai pradėtų veiklą, ir atsižvelgiant į 2021 m. vasario mėn. pradėjusį veikti „HERA inkubatorių“, HERA bus įsteigta kaip Europos Komisijos vidaus struktūra. Visu pajėgumu ji veiks 2022 m. pradžioje. Jos veikimas bus kasmet peržiūrimas ir tikslinamas iki 2025 m., kai bus atlikta išsami peržiūra.

ES Taryba aptars ir priims pasiūlymą dėl ES Tarybos reglamento dėl skubių priemonių sistemos medicininių atsako priemonių tiekimui Europos Sąjungos lygmens ekstremaliosios visuomenės sveikatos situacijos atveju užtikrinti.

Artimiausiomis dienomis Europos Komisija paskelbs išankstinį informacinį pranešimą, kuriame vakcinų ir terapinių vaistų gamintojams bus pateikta išankstinė informacija apie kvietimą dalyvauti konkurse pagal projektą „EU FAB“, kurį planuojama paskelbti 2022 m. pradžioje.

HERA yra vienas iš pagrindinių Europos sveikatos sąjungos, apie kurią 2020 m. pranešime apie Europos Sąjungos padėtį paskelbė EK Pirmininkė U. von der Leyen, ramsčių.

Daugiau informacijos:

Visas pranešimas spaudai

Komunikatas „Europos pasirengimo ekstremaliosioms sveikatai situacijoms ir reagavimo į jas institucijos steigimas – tolesnis žingsnis kuriant Europos sveikatos sąjungą“

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2021 m. rugsėjo 16 d.