Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2021 m. kovo 19 d.Skaitymo laikas: 3 min

Veiklą pradeda Europos inovacijų taryba

eic_0319.jpg
© EU
Šiandien internetiniame renginyje Europos Komisija paskelbė Europos inovacijų tarybos (EIC) veiklos pradžią ir jos pirmąją metinę darbo programą. Europos inovacijų tarybai 2021–2027 m. skirtas daugiau kaip 10 mlrd. EUR (einamosiomis kainomis) biudžetas proveržio inovacijoms kurti ir plėtoti. Naujoji Europos inovacijų taryba grindžiama pagal programą „Horizontas 2020“ sėkmingai vykdyta bandomąja programa.

Pagrindinės Europos inovacijų tarybos naujovės:

 • Europos inovacijų tarybos programa „Accelerator“ remiamos MVĮ ir startuoliai, siekiant jiems padėti kurti ir didinti esminius pokyčius lemiančias inovacijas. Programoje „Accelerator“ įdiegta nauja inovacijų kūrėjams patogi naudoti paraiškų sistema, kurią taikydami startuoliai ir MVĮ gali bet kuriuo metu supaprastinta tvarka pateikti finansavimo paraišką.
 • EIC programų vadovų grupė bus atsakinga už technologijų ir inovacijų proveržio (pvz., ląstelių ir genų terapijos, žaliojo vandenilio ir priemonių smegenų ligoms gydyti) vizijų kūrimą, EIC projektų portfelių valdymą ir suinteresuotųjų subjektų sutelkimą, kad šios vizijos taptų realybe.
 • Nauja Europos inovacijų tarybos finansavimo programa „Transition“ padės mokslinių tyrimų rezultatus (gautus vykdant Europos inovacijų tarybos programą „Pathfinder“, taip pat iš Europos mokslinių tyrimų tarybos) paversti inovacijomis.
 • Pradėtos taikyti naujos priemonės, įskaitant moterų lyderystės programą, kuriomis siekiama remti novatores. Bendradarbiaujant su Europos įmonių tinklu talentingos novatorės, taip pat visos novatoriškos MVĮ iš mažiau žinomų regionų bus skatinamos teikti paraiškas, siekiant joms padėti įveikti atotrūkį inovacijų srityje.

Europos inovacijų tarybos patariamoji valdyba, sudaryta iš pirmaujančių novatorių, įgyvendina Europos inovacijų tarybos strategiją ir teikia rekomendacijas dėl jos įgyvendinimo.

Šiandien paskelbtoje pirmojoje Europos inovacijų tarybos darbo programoje numatytos tokios finansavimo galimybės:

 • 1 mlrd. EUR Europos inovacijų tarybos programos „Accelerator“ finansavimas startuoliams ir MVĮ didelio poveikio inovacijoms, galinčioms kurti naujas rinkas arba lemti perversmą jau egzistuojančiose rinkose, kurti ir didinti. Iš 1 mlrd. EUR 495 mln. EUR skiriama proveržio inovacijoms, susijusioms su Europos žaliuoju kursu, ir strateginėms skaitmeninėms ir sveikatos technologijoms.
 • Europos inovacijų tarybos programos „Pathfinder“ daugiadalykių mokslinių tyrimų grupėms skiriamas 300 mln. EUR finansavimas ateities vizija pagrįstiems moksliniams tyrimams, galintiems paskatinti technologijų proveržį, vykdyti. Mokslinių tyrimų grupės gali teikti paraiškas gauti dotacijas, siekiančias iki 4 mln. EUR. Didžioji finansavimo dalis skiriama skelbiant atvirus kvietimus teikti paraiškas iš anksto nenustačius teminių prioritetų, o 132 mln. EUR skiriama penkiems programos „Pathfinder“ uždaviniams, susijusiems su sąmoningu dirbtiniu intelektu (DI), smegenų veiklos matavimo priemonėmis, ląstelių ir genų terapija, žaliuoju vandeniliu ir inžinerinėmis gyvosiomis medžiagomis, spręsti.
 • 100 mln. EUR Europos inovacijų tarybos programos „Transition“ finansavimas siekiant mokslinių tyrimų rezultatus paversti inovacijų galimybėmis. Paskelbus pirmąjį programos „Transition“ kvietimą teikti paraiškas daugiausia dėmesio bus skiriama rezultatams, gautiems vykdant EIC bandomuosius projektus „Pathfinder“ ir Europos mokslinių tyrimų tarybos Koncepcijos pagrindimo projektus, siekiant vystyti technologijas ir konkretų jų pritaikymą pagrįsti verslo veiklos scenarijais.

Dalyvaujant visuose Europos inovacijų tarybos projektuose galima naudotis verslo spartinimo paslaugomis, kurias teikia ugdantieji vadovai ir mentoriai, taip pat ekspertinėmis žiniomis, galimybėmis užmegzti partnerystės ryšius su įmonėmis, investuotojais ir kitais subjektais, naudotis įvairiomis paslaugomis ir dalyvauti renginiuose.

Europos inovacijų taryba teikia kelis apdovanojimus tiems, kurie formuoja inovacijų ateitį Europoje:

 • ES apdovanojimu moterims novatorėms įvertinamos talentingiausios verslininkės iš visos ES ir programos „Europos horizontas“ asocijuotųjų šalių, įsteigusios sėkmingą įmonę ir įdiegusios inovacijas rinkoje.
 • Europos inovacijų sostinės apdovanojimais („iCapital“) pripažįstamas miestų vaidmuo formuojant vietos inovacijų ekosistemą ir skatinant esminius pokyčius lemiančias inovacijas. Šiais metais įtraukta nauja kategorija „Europos augantis novatoriškas miestas“, skirta miestams, kuriuose gyvena daugiau nei 50 000, bet ne daugiau kaip 250 000 gyventojų.
 • Europos socialinių inovacijų konkurso tikslas – skatinti ir remti socialines inovacijas, padėsiančias žmonėms ir organizacijoms nustatyti, ugdyti ir stiprinti įgūdžius, kurių jiems reikės siekiant prisitaikyti ir klestėti kintančiame pasaulyje, ir už jas apdovanoti.
 • Europos inovacijų viešųjų pirkimų apdovanojimais siekiama pripažinti visos Europos viešųjų ir privačiųjų pirkėjų pastangas skatinti inovacijų viešuosius pirkimus ir novatoriškus sprendimų pirkimo būdus.

Nuo šiandien galima teikti paraiškas ES apdovanojimui moterims novatorėms ir Europos inovacijų sostinės apdovanojimui gauti, o paraiškas dėl kitų dviejų apdovanojimų taip pat bus galima teikti dar šiais metais.

Daugiau informacijos:

Pranešimas spaudai

Europos inovacijų taryba

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2021 m. kovo 19 d.