Skip to main content
Europos Komisijos logotipas
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis22 balandis 2022Atstovybė Lietuvoje

Valstybės pagalba. Europos Komisija patvirtino 2 mln. EUR Lietuvos schemą broilerių augintojams remti atsižvelgiant į koronaviruso pandemiją

EK patvirtino 2 mln. EUR Lietuvos schemą broilerių augintojams remti atsižvelgiant į koronaviruso pandemiją. Schema buvo patvirtinta pagal laikinąją valstybės pagalbos sistemą. Pagal schemą valstybės parama bus teikiama tiesioginių dotacijų forma. 

Asociatyvinė vėliavų nuotrauka

Europos Komisija patvirtino 2 mln. EUR Lietuvos schemą broilerių augintojams remti atsižvelgiant į koronaviruso pandemiją. Schema buvo patvirtinta pagal laikinąją valstybės pagalbos sistemą. Pagal šią schemą valstybės parama bus teikiama tiesioginių dotacijų forma.

Priemone siekiama sumažinti likvidumo trūkumą, su kuriuo susiduria paramos gavėjai, ir padengti dalį nuostolių, kuriuos jie patyrė dėl koronaviruso pandemijos ir ribojamųjų priemonių, kurias Lietuvos valdžios institucijos turėjo įgyvendinti siekdamos apriboti viruso plitimą.

Europos Komisija nustatė, kad Lietuvos schema atitinka laikinosios sistemos sąlygas. Visų pirma, i) pagalba neviršys 290 000 EUR vienam pagalbos gavėjui, ir, ii), bus suteikta ne vėliau kaip 2022 m. birželio 30 d. Europos Komisija padarė išvadą, kad priemonė yra būtina, tinkama ir proporcinga valstybės narės ekonomikos dideliems sutrikimams atitaisyti pagal SESV 107 straipsnio 3 dalies b punktą ir laikinojoje sistemoje nustatytas sąlygas. Tuo remdamasi EK patvirtino schemą pagal ES valstybės pagalbos taisykles.

Daugiau informacijos apie laikinąją sistemą ir kitus veiksmus, kurių Europos Komisija ėmėsi koronaviruso pandemijos ekonominiam poveikiui mažinti, galima rasti čia.

Kai tik bus išspręsti visi konfidencialumo klausimai, nekonfidenciali sprendimo redakcija bus paskelbta valstybės pagalbos registre (bylos Nr. SA.102468) Europos Komisijos interneto svetainėje, skirtoje konkurencijai.

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
22 balandis 2022
Autorius
Atstovybė Lietuvoje