Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2022 m. liepos 13 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 1 min

Sankcijų įgyvendinimas. Europos Komisija pateikė papildomas gaires dėl prekių tranzito iš Rusijos

Šiandien Europos Komisija paskelbė papildomas gaires ES valstybėms narėms dėl prekių tranzito iš Rusijos. 

Europos vėliava

Šiandien Europos Komisija paskelbė papildomas gaires ES valstybėms narėms dėl prekių tranzito iš Rusijos. Tai yra dalis įprasto techninio pobūdžio keitimosi informacija apie praktinį ES ribojamųjų priemonių, kurias vieningai priėmė ES Taryba reaguodama į Rusijos karinę agresiją prieš Ukrainą, įgyvendinimą.

Šiomis gairėmis patvirtinama, kad Rusijos įmonių vykdomas sankcionuojamų prekių tranzitas keliais pagal ES ribojamąsias priemones nėra leidžiamas. Geležinkelių transporte tokio draudimo nėra, nepažeidžiant ES valstybių narių pareigos atlikti veiksmingą kontrolę. Valstybės narės turi tikrinti, ar tranzitu gabenamų prekių  kiekiai atitinka pastarųjų trejų metų atitinkamo tranzito vidutinį kiekį, atsižvelgiant į realią pagrindinių prekių paklausą paskirties vietoje, taip pat ar nėra neįprastų prekių srautų ar prekybos tendencijų, kurios galėtų padėti apeiti sankcijas. Bet kokiu atveju yra draudžiamas karinių ar dvigubo naudojimo sankcionuojamų prekių ir technologijų tranzitas, nepriklausomai nuo pasirinkto transportavimo būdo.

Šiandienos gairių tikslas – paaiškinti taikomas taisykles ir priminti, kad ES valstybės narės privalo užkirsti kelią visoms įmanomoms ES ribojamųjų priemonių apėjimo formoms. Todėl Europos Komisija pabrėžia abiejų krypčių prekybos srautų tarp Rusijos ir Kaliningrado srities stebėjimo svarbą, siekiant užtikrinti, kad sankcionuojamos prekės nepatektų į ES muitų teritoriją.

Pagrindiniai faktai

Sankcijos yra viena matomiausių, tiesioginių ir galingiausių ES atsakomųjų priemonių į brutalų neišprovokuotą Rusijos išpuolį prieš Ukrainą, sisteminį smurtą ir žiaurumus prieš civilius gyventojus. Šeši ES sankcijų rinkiniai yra beprecedenčiai ir sukurti taip, kad jais būtų dar labiau didinamas ekonominis spaudimas Rusijai ir mažinamos jos galimybės vykdyti karą Ukrainoje. Jos buvo koordinuojamas su tarptautiniais partneriais.

Už sankcijų įgyvendinimą atsako ES valstybės narės. Siekdama užtikrinti, kad šeši priimti rinkiniai būtų įgyvendinami kuo veiksmingiau ir nuosekliau, Europos Komisija teikia administracinio pobūdžio gaires ES valstybių narių valdžios institucijoms ir kitiems suinteresuotiesiems subjektams, taip pat dalijasi informacija ir geriausios praktikos pavyzdžiais. Esant būtinybei Europos Komisija yra pasiruošusi pateikti papildomas gaires.

ES vieningai solidarizuojasi su Ukraina ir toliau rems Ukrainą bei jos žmones kartu su tarptautiniais partneriais, be kita ko, teikdama jai papildomą politinę, finansinę ir humanitarinę pagalbą.

Daugiau informacijos

Gairės

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2022 m. liepos 13 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje