Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2022 m. balandžio 25 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 1 min

Rusijos karo nusikaltimai Ukrainoje. Europos Komisija siūlo sustiprinti Eurojusto įgaliojimus rinkti ir saugoti karo nusikaltimų įrodymus

Europos Komisija pasiūlė iš dalies pakeisti Eurojusto reglamentą, kad šiai agentūrai būtų suteikta teisinė galimybė rinkti įrodymus apie karo nusikaltimus, juos saugoti ir jais dalytis.

ES ir Ukrainos vėliavos
Europos Sąjunga, 2022

Europos Komisija pasiūlė iš dalies pakeisti Eurojusto reglamentą, kad šiai agentūrai būtų suteikta teisinė galimybė rinkti įrodymus apie karo nusikaltimus, juos saugoti ir jais dalytis. Siekiant užtikrinti atsakomybę už Ukrainoje įvykdytus nusikaltimus, labai svarbu užtikrinti saugų įrodymų saugojimą už Ukrainos ribų ir padėti įvairioms Europos ir tarptautinėms teisminėms institucijoms vykdyti tyrimus ir baudžiamąjį persekiojimą. Eurojustas nuo kovo mėnesio remia ES jungtinę tyrimo grupę, kuri tiria galimus karo nusikaltimus Ukrainoje.

Už vertybes ir skaidrumą atsakinga Europos Komisijos pirmininkės pavaduotoja Věra Jourová sakė: „Ukrainos kova yra mūsų kova. Privalome dirbti kartu, kad karo nusikaltėliai būtų patraukti atsakomybėn. Turime sustiprinti Eurojustą ir užtikrinti, kad jis turėtų kovai su žiaurumais Ukrainoje reikalingų priemonių. Europa yra nusiteikusi ryžtingai ir mes padarysime viską, ką galime, kad padėtume.“

Nacionalinės valdžios institucijos jau renka įrodymus apie Ukrainoje galimai vykdomus nusikaltimus. Dėl vykstančių karo veiksmų įrodymai Ukrainoje negali būti saugiai saugomi. Todėl būtina sukurti centrinę atsarginę saugyklą, kurioje būtų galima saugoti Europos Sąjungos agentūrų ir įstaigų, taip pat nacionalinių ir tarptautinių institucijų ar trečiųjų šalių, pavyzdžiui, pilietinės visuomenės organizacijų, surinktus įrodymus.

Nors Eurojusto reglamente nustatyta, kad Eurojustas remia ES valstybių narių veiksmus tiriant sunkius nusikaltimus, įskaitant pagrindinius tarptautinius nusikaltimus, ir vykdant baudžiamąjį persekiojimą už juos, jame nenustatyta, kad Eurojustas tokius įrodymus saugotų nuolatos arba prireikus juos analizuotų, jais keistųsi ir tiesiogiai bendradarbiautų su tarptautinėmis teisminėmis institucijomis, pavyzdžiui, Tarptautiniu baudžiamuoju teismu.

Priėmus pasiūlymą, Eurojustas galės:

  • rinkti, analizuoti ir saugoti įrodymus, susijusius su pagrindiniais tarptautiniais nusikaltimais;
  • apdoroti duomenis, pavyzdžiui, vaizdo įrašus, garso įrašus ir palydovines nuotraukas, ir dalytis tokiais įrodymais su atitinkamomis nacionalinėmis ir tarptautinėmis institucijomis, įskaitant Tarptautinį baudžiamąjį teismą. Tokiais įrodymais būtų dalijamasi tik prireikus ir tik visapusiškai laikantis ES duomenų apsaugos taisyklių.

Eurojustas taip pat koordinuos veiklą ir bendradarbiaus su Europolu pagal atitinkamus jo įgaliojimus.

Dėl pasiūlymo derėsis ir jį priims Europos Parlamentas ir ES Taryba.

Daugiau informacijos: 

Pranešimas spaudai (anglų k.)

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2022 m. balandžio 25 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje