Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2022 m. lapkričio 11 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 3 min

„REPowerEU“. Spartindama atsinaujinančiųjų išteklių energijos leidimų išdavimą Europos Komisija greitina perėjimą nuo Rusijos dujų prie žaliosios energetikos

Lapkričio 9 d. Europos Komisija pateikė naują laikiną ypatingos padėties reglamentą, kuriuo siekiama paspartinti atsinaujinančiųjų energijos išteklių plėtrą.

vėjo turbinos

Lapkričio 9 d. Europos Komisija pateikė naują laikiną ypatingos padėties reglamentą, kuriuo siekiama paspartinti atsinaujinančiųjų energijos išteklių plėtrą. Greta tiekimo įvairinimo ir energijos taupymo, aktyvesnė atsinaujinančiųjų išteklių energetikos plėtra yra ES plano nutraukti priklausomybę nuo Rusijos iškastinio kuro dalis. Atsinaujinantieji energijos ištekliai tiek artimiausiu metu, tiek tolesnėje ateityje Europos Sąjungoje mažins iškastinio kuro paklausą elektros energijos, šildymo ir vėsinimo, pramonės ir transporto sektoriuose. Padidinus atsinaujinančiųjų energijos išteklių dalį ES energetikos sistemoje gali būti lengviau sumažinti sąskaitas už energiją, nes juos eksploatuoti yra pigiau.

Tęsiantis energetikos krizei reikia nedelsiant imtis taiklių veiksmų, kad greičiau būtų įgyvendintas planas „REPowerEU“. 2022 m. spalio 20–21 d. Europos Vadovų Taryba paragino paspartinti leidimų išdavimo procedūras siekiant pagreitinti atsinaujinančiųjų išteklių energetikos plėtrą. Plane „REPowerEU“ jau pasiūlyta priemonių, kaip spręsti ilgų ir sudėtingų administracinių procedūrų problemą, kuri trukdo sparčiau ir daugiau investuoti į atsinaujinančiųjų išteklių energetiką ir jos infrastruktūrą. Tačiau nuo to laiko padėtis energijos rinkose pablogėjo, todėl reikia imtis skubių priemonių. Todėl Europos Komisija siūlo naują žingsnį – Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 122 straipsniu grindžiamą Tarybos reglamentą.

Pasiūlytas teisės aktas papildo ankstesnes neatidėliotinas priemones, kuriomis reaguota į išskirtinę padėtį energijos rinkose ir spartintas perėjimas prie švarios energijos. Jis bus taikomas vienus metus, t. y. tiek, kiek reikia abiejose teisėkūros institucijose šiuo metu svarstomai Atsinaujinančiųjų išteklių energijos direktyvai priimti ir perkelti į nacionalinę teisę visose ES valstybėse narėse. Jo nuostatos skirtos konkrečioms technologijoms ir tam tikrų rūšių projektams, kuriuos galima įgyvendinti greitai ir darant mažiausią poveikį aplinkai. Tai padės didinti mūsų energetinį saugumą Rusijos invazijos į Ukrainą aplinkybėmis, kai energijos tiekimu naudojamasi kaip ginklu.

Viršesnis viešasis interesas

Pasiūlyme numatyta prielaida, kad atsinaujinančiųjų išteklių energijos jėgainės yra viršesnis viešasis interesas. Naujose leidimų išdavimo procedūrose tai leis iškart taikyti supaprastintą vertinimą pagal konkrečias Europos Sąjungos aplinkos teisės aktuose numatytas nukrypti leidžiančias nuostatas. Be to, pasiūlyme paaiškinama tam tikrų ES Paukščių ir Buveinių direktyvose nustatytų taisyklių taikymo sritis, kad neliktų kliūčių išduoti leidimus tam tikriems atsinaujinančiosios energijos projektams.

Saulės energija

Saulės energija yra pigus atsinaujinantysis elektros energijos ir šilumos šaltinis, kurį galima greitai įdiegti suteikiant tiesioginę nauda piliečiams ir įmonėms. Kai dabar elektros energijos kainos taip svyruoja, gerokai pagreitinus leidimų išdavimo procedūras paspartės saulės energijos elektrinių įrengimo dirbtinėse konstrukcijose (pvz., pastatuose) tempas. Todėl Europos Komisija siūlo nustatyti, kad leidimai saulės energijos įrenginiams, kartu su jais įrengiamiems kaupikliams ir tinklo jungtims turi būti išduodami ne vėliau kaip vieną mėnesį, jeigu įrenginiai įtaisomi ne ant gamtinio pagrindo. Pagal siūlomą Tarybos reglamentą taip pat nebūtų reikalaujama dėl šių įrenginių atlikti tam tikrus poveikio aplinkai vertinimus. Atitinkamose leidimų išdavimo procedūrose taikant implicitinio administracinio pritarimo sąvoką siekiama skatinti ir spartinti nedidelių įrenginių diegimą.

Atsinaujinančiųjų išteklių jėgainių modernizavimas

Esamų švarios energijos elektrinių modernizavimas gali labai greitai padidinti elektros energijos gamybą iš visų atsinaujinančiųjų šaltinių. Dėl to mažės dujų suvartojimas ir poreikis ieškoti naujų aikštelių. Pagal EK pasiūlymą taps paprasčiau gauti leidimus atsinaujinančiosios energijos projektų modernizavimui: naujas visų reikalingų poveikio aplinkai vertinimų terminas turi būti ne ilgesnis kaip šeši mėnesiai. Pasiūlyme taip pat nurodyta, kad atliekant aplinkosauginį vertinimą pakanka įvertinti galimą pakeitimo ar išplėtimo, palyginti su pradiniu projektu, poveikį. Be to, supaprastinama prisijungimo prie tinklo procedūra tais atvejais, kai modernizuojant bendras pajėgumas, palyginti su pradiniu projektu, padidėja ne daugiau kaip 15 proc.

Šilumos siurbliai

Šilumos siurbliai yra pagrindinė šilumos ir vėsos gamybos iš atsinaujinančiųjų aplinkos energijos šaltinių technologija, turinti didelį potencialą tiek pramonėje, tiek pastatuose sumažinti dujų naudojimą šildantis. Siekiant pagreitinti šios technologijos diegimą, pasiūlymu spartinamos leidimų išdavimo procedūros: nustatomas ne ilgesnis kaip trijų mėnesių terminas ir supaprastinama mažesnių šilumos siurblių prijungimo prie tinklo procedūra.

Daugiau informacijos:

Visas pranešimas spaudai

Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma atsinaujinančiųjų išteklių energetikos plėtros spartinimo sistema

Klausimai ir atsakymai

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2022 m. lapkričio 11 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje