Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2022 m. kovo 22 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 3 min

Pradeda veikti vieno langelio principu pagrįstas Europos Komisijos portalas Ukrainos tyrėjams remti

Pradėjo veikti Europos Komisijos portalas „Europos mokslinių tyrimų erdvė Ukrainai“ (ERA4Ukraine).

ES ir Ukrainos vėliavos
Europos Sąjunga, 2022

Šiandien pradėjo veikti Europos Komisijos portalas „Europos mokslinių tyrimų erdvė Ukrainai“ (ERA4Ukraine) – vieno langelio principu grindžiamas informacijos ir paramos paslaugų Ukrainoje gyvenantiems ir iš jos bėgantiems tyrėjams centras. Portale galima rasti ES lygmens iniciatyvas pagal šalis ir nevyriausybines grupes. Jo tikslas – padėti nuo karo kenčiantiems tyrėjams rasti būstą ir įsidarbinti, palengvinti jų diplomų pripažinimą ir siūlyti kitas paslaugas.

Portalas „ERA4Ukraine“ pradeda veikti dabartiniame EURAXESS tinkle, skirtame teikti pagalbą tyrėjams: tinklas jungia daugiau kaip 600 centrų ir 43 nacionalinius portalus visose ES valstybėse narėse ir programos „Europos horizontas“ asocijuotosiose šalyse. Visa informacija netrukus bus pateikta anglų ir ukrainiečių kalbomis. Kiekviena valstybė narė ir asocijuotoji šalis turi nacionalinį portalą, kuriame struktūriškai išdėstytos paramos paslaugos. Kol kas veikia 30 šalių portalai.

Už inovacijas, mokslinius tyrimus, kultūrą, švietimą ir jaunimą atsakinga Europos Komisijos narė Mariya Gabriel sakė: „Susiklosčius precedento neturinčioms aplinkybėms dėl Rusijos įsiveržimo į Ukrainą, palaikome šios šalies tyrėjus ir novatorius. Ukrainos mokslininkų ir tyrėjų įnašas į ES mokslinius tyrimus ir inovacijas yra didelis. Kol Ukraina neratifikavo prisijungimo prie programos „Europos horizontas“, užtikrinome, kad tyrėjai, kuriems skirta parama, jau galėtų gauti finansavimą pagal ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programas. Šiandien pradėta vykdyti iniciatyva „ERA4Ukraine“ – dar vienas svarbus veiksmas, kuriuo siekiame remti kolegas iš Ukrainos.“

Be to, praėjusią savaitę Europos mokslinių tyrimų tarybos (EMTT) pirmininkė Maria Leptin paprašė visų 5 600 EMTT dotacijų gavėjų laikinai įdarbinti dėl karo iš Ukrainos pasitraukusius tyrėjus ir pagalbinius darbuotojus. Ši nauja EMTT iniciatyva įtraukta į portalą „ERA4Ukraine“. Per pastarąsias kelias dienas gauta 380 pasiūlymų. Pranešimas spaudai paskelbtas čia.

Kitos ES iniciatyvos apima prieigą prie „Science4Refugees“ – EURAXESS tinkle veikiančią iniciatyvą, pagal kurią pabėgėliams suteikiamos stažuotės, darbas visą ir ne visą darbo dieną, galimybės dalyvauti Europos mokslinių tyrimų bendruomenės veikloje, taip pat prieiga prie svetainės „ES solidarumas su Ukraina“ ir programos „MSCA – mokslo darbuotojai, kuriems gresia pavojus“.

Portale „ERA4Ukraine“ pateikiama nuoroda į Europos ir viso pasaulio akademinių institucijų savanorių studentų ir mokslinių tyrimų mokslininkų bendruomenės grupę „#Science4Ukraine“. Savanoriai renka ir skleidžia informaciją apie paramos universitetų, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu galimybes absolventams ir tyrėjams, tiesiogiai susijusiems su Ukrainos akademine institucija.

Pagrindiniai faktai

Rusijos karinė agresija prieš Ukrainą sukėlė dešimtmečius nematytą humanitarinę krizę Europoje. Europos Komisija ir valstybės narės dirba visose srityse, kad padėtų Ukrainai – teikia jai humanitarinę pagalbą ir užtikrina civilinę saugą. Be kita ko, Europos Komisija ėmėsi keleto veiksmų, kad suteiktų paramą mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje.

2021 m. spalio mėn. Ukraina pasirašė susitarimą prisijungti prie programos „Europos horizontas“ ir Euratomo mokslinių tyrimų ir mokymo programų. Jis dar neįsigaliojo dėl Ukrainoje vėluojančio ratifikavimo proceso. Dabar šis procesas sustabdytas. Taigi, Europos Komisija ėmėsi administracinių priemonių siekdama užtikrinti, kad Ukrainos tyrėjai, kuriems skirta parama, galėtų gauti finansavimą pagal ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programas.

Kovo 3 d. Europos Komisijos narė M. Gabriel paskelbė, kad Europos Komisija nebetęs bendradarbiavimo su Rusijos subjektais projektų. Ji sustabdė pagal programą „Europos horizontas“ vykdomų projektų, kuriuose dalyvauja Rusijos mokslinių tyrimų organizacijos, dotacijų susitarimų rengimą. Naujų sutarčių pasirašymas sustabdytas, kol nenuspręsta kitaip. Be to, kol nenuspręsta kitaip, sustabdyti mokėjimai Rusijos subjektams pagal galiojančias sutartis.

Portalas „ERA4Ukraine“ yra EURAXESS tinkle. Šis tinklas – unikali visos Europos iniciatyva, pagal kurią profesionaliems tyrėjams teikiamos informavimo ir paramos paslaugos. Remiamas Europos Sąjungos, valstybių narių ir asocijuotųjų šalių, šis tinklas remia mokslininkų judumą ir suteikia jiems daugiau karjeros galimybių, kartu stiprindamas Europos ir pasaulio mokslinį bendradarbiavimą. EURAXESS – tinklas, kurį sudaro daugiau kaip 600 centrų ir 43 nacionaliniai portalai visose ES valstybėse narėse ir asocijuotosiose šalyse. Be to, jo nacionaliniai administratoriai dirba Šveicarijoje ir Jungtinėje Karalystėje.

Daugiau informacijos:

Europos mokslinių tyrimų erdvė Ukrainai (ERA4Ukraine)

Ukrainai skirtas Europos Komisijos puslapis. Šis puslapis prieinamas ukrainiečių ir rusų kalbomis.

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2022 m. kovo 22 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje