Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2024 m. vasario 2 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 2 min

Pirmą kartą peržiūrimos ES ilgalaikio biudžeto viršutinės ribos – spręsti pagrindinius ES uždavinius bus lengviau

Europos Komisija palankiai vertina istorinį Europos Vadovų Tarybos susitarimą pirmą kartą peržiūrėti daugiametės finansinės programos viršutines ribas.

Europos vėliava

Europos Komisija palankiai vertina istorinį Europos Vadovų Tarybos susitarimą pirmą kartą peržiūrėti daugiametės finansinės programos viršutines ribas. Taryba sutarė patvirtinti visus Europos Komisijos pasiūlytus prioritetus – sutarta dėl 80 proc. prašomo finansavimo. Šis padidinimas leis ES toliau įgyvendinti bendrus prioritetus, o tai bus naudinga Sąjungos ir kitų šalių žmonėms.

Pagrindiniai peržiūros elementai:

  • Itin svarbi parama Ukrainai. Sukuriama dotacijomis, paskolomis ir garantijomis grindžiama nauja Ukrainai skirta priemonė. Jos bendras pajėgumas 2024–2027 m. laikotarpiu bus 50 mlrd. EUR, o tikslas – patenkinti neatidėliotinus Ukrainos poreikius: padėti šaliai atsigauti, ją atstatyti ir modernizuoti siekiant narystės ES.
  • Tolesni veiksmai sprendžiant su migracija ir išorės aspektais susijusius klausimus. Migracijos vidaus ir išorės aspektams remti ir partneriams Vakarų Balkanuose, pietinėse kaimyninėse šalyse ir už jų ribų padėti bus skirta 9,6 mlrd. EUR suma.
  • Suverenumo ir konkurencingumo stiprinimas. Europos strateginių technologijų platforma (STEP) skatins ilgalaikį ES konkurencingumą ypatingos svarbos technologijų, skaitmeninių ir giliųjų technologijų, švarių technologijų ir biotechnologijų srityse teikdama naujas lankstumo galimybes ir paskatas sanglaudai finansuoti bei Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonei, taip pat papildomų 1,5 mlrd. EUR Europos gynybos fondo lėšų.
  • Ryžtingesnis reagavimas į nenumatytus uždavinius. ES biudžetas sutelktas siekiant reaguoti į nuo 2021 m. pasikartojančias krizes: energetikos krizę, maisto krizes ir Rusijos karo padarinius didėjant infliacijai ir palūkanų išlaidoms. Siekiant užtikrinti, kad ES biudžetu būtų galima ir toliau reaguoti į nenumatytas aplinkybes, lankstumo priemonė bus padidinta 2 mlrd. EUR, o didžiausia solidarumo ir neatidėliotinos pagalbos rezervo suma bus padidinta 1,5 mlrd. EUR ir padalyta dviem atskiroms priemonėms: Europos solidarumo rezervui ir neatidėliotinos pagalbos rezervui.
  • Trijų etapų mechanizmas, naudotinas iškilus ekstremaliajai situacijai, ir nauja priemonė. Jie suteiks aiškumo dėl biudžeto mechanizmų, skirtų su priemone „NextGenerationEU“ susijusioms išlaidoms finansuoti.

Persvarstyta suma bus finansuojama derinant naujus išteklius ir perskirstant ES biudžeto lėšas. Tai leis ES toliau įgyvendinti skubiausius prioritetus ir kartu kuo labiau sumažinti poveikį nacionaliniams biudžetams.

Europos Komisijos Pirmininkė Ursula von der Leyen sakė: „Europos Vadovų Taryba dar kartą patvirtino, kad Europos įsipareigojimas palaikyti Ukrainą nesilpnėja, ir pritardama birželio mėn. Europos Komisijos pateiktiems prioritetams pirmą kartą sutarė patikslinti mūsų daugiametį biudžetą. Labai džiaugiuosi, kad sutarta dėl 80 proc. mūsų prašomo finansavimo. Dar kartą patvirtinome savo įsipareigojimą kovoti su neteisėta migracija, įsipareigojimą remti savo partnerius Vakarų Balkanuose ir pietinėse kaimyninėse šalyse. Taip pat stiprinsime savo gebėjimus reaguoti į gaivalines nelaimes ir humanitarines krizes. Be to, remsime labai reikalingą ypatingos svarbos technologijų plėtrą Europoje, be kita ko, gynybos srityje, ir didinsime mūsų konkurencingumą. Šis susitarimas rodo – Europa yra vieninga ir gerai pasirengusi spręsti būsimus uždavinius. Kitaip tariant, šiandien Europa sustiprėjo.“

Pagrindiniai faktai

2020 m. ES susitarė dėl savo 2021–2027 m. ilgalaikio biudžeto. Jis (kartu su ekonomikos gaivinimo priemone „NextGenerationEU“) siekia 2,018 trln. EUR einamosiomis kainomis – tai didžiausias kada nors iš ES biudžeto finansuotas skatinamųjų priemonių paketas. Nuo 2021 m. biudžetas atliko esminį vaidmenį siekiant atitaisyti koronaviruso pandemijos sukeltą ekonominę ir socialinę žalą ir paskatinti perėjimą prie atsparesnės, šiuolaikiškos ir tvaresnės Europos.

2023 m. birželio 20 d. Europos Komisija pasiūlė tikslinę 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos peržiūrą.

Daugiau informacijos

Visas pranešimas spaudai

Europos Vadovų Tarybos išvados

2021–2027 m. daugiametė finansinė programa

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2024 m. vasario 2 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje