Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2023 m. birželio 6 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 2 min

Pasiektas politinis susitarimas dėl naujos kovos su ekonomine prievarta priemonės

Europos Parlamentas ir ES Taryba pasiekė galutinį politinį susitarimą dėl kovos su ekonomine prievarta priemonės. 

ES vėliavos prie Berlaymont

Šiandien Europos Parlamentas ir ES Taryba pasiekė galutinį politinį susitarimą dėl kovos su ekonomine prievarta priemonės. Ši nauja priemonė leis ES reaguoti į ekonominę prievartą ir taip geriau apginti savo ir valstybių narių interesus pasaulinėje arenoje.

Už prekybą atsakingas vykdomasis Europos Komisijos pirmininkės pavaduotojas Valdis Dombrovskis sakė: „Europos Sąjungai šis galutinis susitarimas dėl naujosios kovos su ekonomine prievarta priemonės iš tiesų yra svarbus postūmis. Tai aiški žinia mūsų pasauliniams partneriams, kad netoleruojame jokios trečiųjų šalių ekonominės prievartos. Jis mums leis ryžtingiau ginti savo pagrįstas teises ir interesus. Kovos su ekonomine prievarta priemonė yra ES ir jos valstybių narių ekonominio saugumo kertinis elementas. Ją taikysime tik tuo atveju, kai prireiks užtikrinti, kad trečiosios šalys nesikištų į politinių sprendimų priėmimą. Džiaugiuosi tuo, kad šia svarbia priemone jau netrukus galėsime naudotis.“

Kovos su ekonomine prievarta priemonė visų pirma yra atgrasymo nuo galimos ekonominės prievartos priemonė. Jeigu vis tik ekonominė prievarta būtų taikoma, kovos su ekonomine prievarta priemonė, pasitelkus dialogą ir bendradarbiavimą, sudarytų sąlygas priversti trečiąją šalį nutraukti prievartos priemones. Tačiau jei tie pradiniai veiksmai nepasiteisintų, ji taip pat suteiktų ES galimybę pasinaudoti įvairiomis galimomis atsakomosiomis priemonėmis prieš prievartą taikančią šalį. Prie jų, be kita ko, priskiriamas tarifų nustatymas, prekybos paslaugomis apribojimai ir prieigos prie tiesioginių užsienio investicijų ar viešųjų pirkimų apribojimai.

Šiandien pasiektu susitarimu nustatoma teisinė sistema, kuria remdamasi ES gali reikalauti, kad trečioji šalis ištaisytų žalą, atsiradusią dėl jos taikomos ekonominės prievartos. Jis taip pat nustato sprendimų priėmimo tvarką, visų pirma ES Tarybos vaidmenį sprendžiant, ar ES arba valstybė narė yra ekonominės prievartos taikinys, taip pat pagal šią priemonę taikomų ES veiksmų terminus.

Siekdama kovoti su ekonomine prievarta, ES toliau bendradarbiaus su bendraminčiais partneriais ir sąjungininkais, o kovos su ekonomine prievarta priemonė bus svarbus indėlis į tarptautines šios srities pastangas.

Tolesni veiksmai

Europos Parlamentas ir ES Taryba turės užbaigti naujojo reglamento patvirtinimo procedūras, kad jis galėtų įsigalioti. Reglamentas turėtų įsigalioti šį rudenį.

Pagrindiniai faktai

Pastaraisiais metais ES ir jos valstybės narės tapo sąmoningos ekonominės prievartos taikiniu. 2021 m. Europos Komisija pasiūlė įtraukti kovos su ekonomine prievarta priemonę į savo naująją prekybos strategiją kaip naują specialią priemonę kovoti su ekonomine prievarta, kuri pagal apibrėžimą vyksta tada, kai trečioji šalis, taikydama arba grasindama taikyti prieš ES arba valstybę narę priemones, darančias poveikį prekybai ar investicijoms, bando daryti spaudimą ES arba valstybei narei priimti konkretų sprendimą. Priemonė gali būti pradėta taikyti nustačius įvairią prievartinę praktiką.

Svarstydama, ar reikia aktyvuoti priemonę, Europos Komisija atsižvelgs į suinteresuotųjų subjektų pateikimą informaciją, įmonės taip pat raginamos pateikti atitinkamą informaciją.

Kovos su ekonomine prievarta priemonė ir visi veiksmai, kurių galima imtis ją taikant, atitinka ES tarptautinius įsipareigojimus ir yra visapusiškai grindžiami tarptautine teise. Netrukus Europos Komisija pristatys Europos ekonominio saugumo strategiją – ją numatoma parengti iki 2023 m. birželio 20 d.

Daugiau informacijos

Pranešimas spaudai

Apsauga nuo ekonominės prievartos

Klausimai ir atsakymai

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2023 m. birželio 6 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje