Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2021 m. gruodžio 7 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 3 min

Naujos taisyklės dėl PVM tarifų – daugiau lankstumo valstybėms narėms kartu remiant ES žaliuosius, skaitmeninius ir visuomenės sveikatos prioritetus

Europos Komisija palankiai vertina šiandien ES finansų ministrų pasiektą susitarimą atnaujinti dabartines taisykles, kuriomis reglamentuojami prekių ir paslaugų pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifai.

PVM skaičiavimas

Europos Komisija palankiai vertina šiandien ES finansų ministrų pasiektą susitarimą atnaujinti dabartines taisykles, kuriomis reglamentuojami prekių ir paslaugų pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifai. Šios naujos taisyklės leis vyriausybėms lanksčiau nustatyti tarifus, kuriuos jos galės taikyti, ir užtikrins vienodas sąlygas visoms ES valstybėms narėms. Be to, atnaujinus teisės aktus PVM taisyklės derės su bendrais ES prioritetais, pavyzdžiui, kovos su klimato kaita, skaitmenizacijos rėmimo ir visuomenės sveikatos apsaugos. Dabar dėl šio galutinio teksto turi būti konsultuojamasi su Europos Parlamentu.

Už ekonomiką atsakingas Europos Komisijos narys Paolo Gentiloni kalbėjo: „Šiandien pasiektas vieningas sutarimas modernizuoti PVM tarifus reglamentuojančias taisykles yra puiki žinia. Derybos vyko maratono tempu, o kai yra noras, akivaizdu, kad viskas įmanoma – tokį kelią renkasi Europa. Valstybės narės galės lanksčiau nustatyti tokias PVM sistemas, kurios atspindėtų nacionalinės politikos pasirinkimus ir kartu užtikrintų suderinamumą su bendrais Europos prioritetais: žaliąja ir skaitmenine pertvarka ir, žinoma, visuomenės sveikatos apsauga.“

Dabartinės ES taisyklės dėl PVM tarifų galioja beveik trisdešimt metų ir jas reikia skubiai modernizuoti, nes bėgant metams keitėsi bendros PVM taisyklės. Todėl 2018 m. Europos Komisija pasiūlė reformuoti PVM tarifus.

Šiandienos susitarimu bus užtikrinta, kad ES taisyklės dėl PVM būtų visiškai suderintos su bendrais ES politikos prioritetais. Šiandien skelbiama, kad šie klausimai bus sprendžiami:

  • atnaujinant prekių ir paslaugų, kurioms visos ES valstybės narės gali taikyti lengvatinius PVM tarifus, sąrašą (PVM direktyvos III priedas). Į sąrašą įtraukti nauji produktai ir paslaugos, kuriais saugoma visuomenės sveikata, kurie yra naudingi aplinkai ir kuriais remiama skaitmeninė pertvarka. Be to, įsigaliojus taisyklėms, ES valstybės narės pirmą kartą galės nuo PVM atleisti tam tikras į sąrašą įtrauktas prekes ir paslaugas, kurios laikomos tenkinančiomis pagrindinius poreikius;
  • panaikinant galimybę ES valstybėms narėms iki 2030 m. taikyti sumažintus tarifus ir išimtis prekėms ir paslaugoms, kurios laikomos žalingomis aplinkai ir neatitinkančiomis ES klimato kaitos tikslų;
  • leidžiant visoms šalims taikyti nukrypti leidžiančias nuostatas ir išimtis konkrečioms prekėms ir paslaugoms, kurios dėl istorinių priežasčių dabar leidžiamos tam tikrose valstybėse narėse, kad būtų užtikrintos vienodos sąlygos ir išvengta konkurencijos iškraipymo. Tačiau dabartinės nukrypti leidžiančios nuostatos, kurios nėra pagrįstos viešosios politikos tikslais, išskyrus nuostatas, kuriomis remiami ES klimato politikos veiksmai, turės būti panaikintos iki 2032 m.

Šiandienos naujos taisyklės grindžiamos ankstesniu susitarimu ES PVM sistemą pakeisti sistema, kurioje PVM mokamas vartotojo valstybėje narėje, o ne paslaugų teikėjo valstybėje narėje. Taip užtikrinama, kad dėl didesnės tarifų įvairovės (dėl jos susitarta šiandien) būtų mažiau tikėtina, kad sutriks bendrosios rinkos veikimas arba bus iškraipyta konkurencija. Be to, taip išvengiama lengvatinių tarifų daugėjimo, nes dėl jo kiltų pavojus, kad ES valstybės narės nesugebės surinkti pajamų pasibaigus COVID-19 pandemijai.

Ateinančiais metais ES valstybės narės turės toliau stengtis užtikrinti tvarų atsigavimą po COVID-19 pandemijos ir daug investuoti į žaliąją ir skaitmeninę pertvarką. Šiomis aplinkybėmis ypač svarbu apsaugoti viešąsias pajamas. Todėl atnaujintame teisės akte taip pat nustatytas minimalus lengvatinių tarifų lygis, o III priede – didžiausias prekių ir paslaugų, kurioms valstybės narės gali taikyti tuos tarifus, skaičius (išsami informacija pateikiama skirsnyje „Klausimai ir atsakymai“). Tačiau pirmą kartą valstybės narės taip pat galės taikyti vieną lengvatinį tarifą, mažesnį nei 5 proc., arba PVM neapmokestinti nedidelio skaičiaus sąraše nurodytų prekių.

Atnaujintos taisyklės dabar bus siunčiamos Europos Parlamentui konsultacijoms dėl galutinio teksto (jos vyks iki 2022 m. kovo mėn.). Kai ES valstybės narės oficialiai priims teisės aktą, jis įsigalios praėjus 20 dienų po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir nuo tos dienos valstybės narės galės taikyti naująją sistemą.

Daugiau informacijos:

Klausimai ir atsakymai (anglų k.)

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2021 m. gruodžio 7 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje