Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2022 m. birželio 8 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 3 min

Modernizavimo fondas investuoja 2,4 mlrd. EUR į žaliąją pertvarką, įskaitant 85 mln. EUR investicijas Lietuvoje

Modernizavimo fondas skyrė 2,4 mlrd. EUR, kad šalims būtų lengviau modernizuoti savo energetikos sistemas, sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį įvairiuose sektoriuose ir siekti 2030 m. klimato ir energetikos tikslų.

Modernizavimo fondas
Europos Sąjunga, 2018

Šiandien Modernizavimo fondas skyrė 2,4 mlrd. EUR, kad septynioms pagalbą gaunančioms šalims būtų lengviau modernizuoti savo energetikos sistemas, sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį energetikos, pramonės ir transporto sektoriuose ir siekti 2030 m. klimato ir energetikos tikslų. Patvirtintos investicijos Rumunijoje (1 391,6 mln. EUR), Čekijoje (520 mln. EUR), Lenkijoje (244,2 mln. EUR), Lietuvoje (85 mln. EUR), Vengrijoje (74,3 mln. EUR), Slovakijoje (49,5 mln. EUR) ir Kroatijoje (40 mln. EUR). Taip užbaigiamas trečiasis Modernizavimo fondo investicijų ciklas. Palyginti su ankstesniais investicijų ciklais, išlaidos smarkiai padidėjo.

Vykdomasis Europos Komisijos pirmininkės pavaduotojas Fransas Timmermansas sakė: „Modernizavimo fondas yra konkretus Europos solidarumo pavyzdys. Pajamos iš apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos naudojamos siekiant konkrečių pokyčių vietoje ir padeda pagalbą gaunančioms šalims mažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį pagrindiniuose sektoriuose ir neutralizuoti poveikį klimatui. Be to, ši didelė finansinė injekcija sudaro sąlygas pradėti projektus, kurie padės paspartinti energetikos pertvarką reaguojant į Rusijos invaziją į Ukrainą.“

Europos investicijų banko pirmininko pavaduotojas Ambroise‘as Fayolle‘is sakė: „Remdamas ES šalis, kurias labiausiai paveiks energetikos pertvarka, Modernizavimo fondas padeda finansuoti kovą su klimato kaita ten, kur to labiausiai reikia. Per paskutinį išmokėjimo ciklą Fondas skyrė 2,4 mlrd. EUR 45 investiciniams pasiūlymams, kad padėtų pagalbą gaunančioms valstybėms narėms modernizuoti savo energetikos sistemas ir pagerinti energijos vartojimo efektyvumą. EIB, kaip ES klimato bankas, džiaugiasi bendradarbiavimu su Europos Komisija ir valstybėmis narėmis įgyvendinant Modernizavimo fondą, kuris labai paspartins ES perėjimą prie švarios energijos ir padės įvykdyti neseniai paskelbtą strategiją „RePowerEU“.“

Modernizavimo fondo lėšomis remiami 45 pasiūlymai dėl investicijų į elektros energijos gamybą iš atsinaujinančiųjų išteklių, energetikos tinklų modernizavimą ir energijos vartojimo efektyvumą energetikos, pramonės, pastatų ir transporto sektoriuose, taip pat į anglių gamybos pakeitimą mažiau anglies dioksido išskiriančiu kuru. Fondo remiamų investicijų pavyzdžiai:

  • viešųjų erdvių apšvietimo sistemų modernizavimas savivaldybėse, perėjimas nuo anglių prie biomasės ir dujų centrinio šildymo reikmėms ir apyvartinių taršos leidimų sistemos įrenginiuose, energijos vartojimo efektyvumo didinimas Čekijoje;
  • elektros energijos gamyba iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių Kroatijoje;
  • viešųjų pastatų renovacija, energijos vartojimo efektyvumo didinimas Lietuvoje;
  • 8 fotovoltinių parkų ir dviejų kombinuotojo ciklo dujų turbinų statyba, elektros energijos gamyboje numatant lignitą pakeisti atsinaujinančiaisiais ištekliais ir dujomis, ir elektros tinklų modernizavimas Rumunijoje;
  • energijos vartojimo efektyvumo didinimas Lenkijos pramonėje;
  • energijos kaupimo įrenginiai tinklo saugumui užtikrinti Vengrijoje;
  • Slovakijos centralizuoto šilumos tiekimo ir vėsinimo tinklų rekonstrukcija ir plėtra.

Paramą gaunančios ES valstybės narės turi pateikti investicinius pasiūlymus dėl galimos Modernizavimo fondo paramos per kitą išmokėjimo ciklą: 2022 m. rugpjūčio 16 d. – neprioritetinius pasiūlymus (pasiūlymus investicijoms srityse, kurios nėra Fondo prioritetai), o 2022 m. rugsėjo 13 d.prioritetinius pasiūlymus (pasiūlymus investicijoms srityse, kurios yra Fondo prioritetai).

Pagrindiniai faktai

Modernizavimo fondo, finansuojamo apyvartinių taršos leidimų aukcionų pajamomis iš ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos, tikslas – remti dešimt ES šalių, gaunančių mažesnes pajamas, pereinant prie neutralaus poveikio klimatui, modernizuojant savo energetikos sektorių ir kitas energetikos sistemas, didinant energijos vartojimo efektyvumą ir sudarant palankesnes sąlygas teisingai pertvarkai. Šiuo fondu gali naudotis Bulgarija, Kroatija, Čekija, Estija, Vengrija, Latvija, Lietuva, Lenkija, Rumunija ir Slovakija.

Modernizavimo fondo lėšomis remiamos investicijos į atsinaujinančiųjų išteklių elektros energijos gamybą ir naudojimą, energijos vartojimo efektyvumą, energijos kaupimą, energetikos tinklų modernizavimą, įskaitant centralizuotą šilumos tiekimą, vamzdynus ir tinklus, ir teisingą pertvarką nuo anglies priklausomuose regionuose.

Pirmaisiais veiklos metais fondas aštuonioms pagalbą gaunančioms šalims skyrė 898,43 mln. EUR, kad padėtų modernizuoti jų energetikos sistemas, sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį energetikos, pramonės, transporto ir žemės ūkio sektoriuose ir padėti joms siekti 2030 m. klimato ir energetikos tikslų.

Modernizavimo fondas papildo kitas europines finansavimo priemones, tokias kaip sanglaudos politika ir Teisingos pertvarkos fondas. Fondo telkiami dideli ištekliai gali padėti paramą gaunančioms ES valstybėms narėms remti investicijas pagal planą „REPowerEU“ ir pasirengimo įgyvendinti 55 % tikslą priemonių rinkinį.

Už Fondo skiriamas lėšas atsakingos paramą gaunančios ES valstybės narės. Šioje srityje jos glaudžiai bendradarbiauja su Europos Komisija ir Europos investicijų banku (EIB).

Daugiau informacijos:

Modernizavimo fondo interneto svetainė

Priimti sprendimai dėl lėšų išmokėjimo

Patvirtinti prioritetiniai pasiūlymai

Rekomendacijos dėl neprioritetinių pasiūlymų

Patvirtintų ir rekomenduojamų investicinių pasiūlymų sąrašas

Europos žaliojo kurso įgyvendinimas

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2022 m. birželio 8 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje