Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2021 m. gegužės 17 d.Skaitymo laikas: 2 min

Lietuva pateikė oficialų ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą

veliavos_0517.jpg
© EU
Europos Komisija gavo oficialų Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą. Šiame plane išdėstytos reformos ir viešųjų investicijų projektai, kuriuos Lietuva planuoja įgyvendinti su Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP, angl. RRF) parama.

EGADP yra pagrindinė „Next Generation EU“ – ES plano, kaip po COVID-19 pandemijos ES tapti stipresnei, priemonė. Pagal ją investicijoms ir reformoms remti bus skirta iki 672,5 mlrd. EUR (2018 m. kainomis). Šią sumą sudarys 312,5 mlrd. EUR dotacijos ir 360 mlrd. EUR vertės paskolos. EGADP atliks labai svarbų vaidmenį padedant Europai iš krizės išeiti sustiprėjusiai bei užtikrinant žaliąją ir skaitmeninę pertvarką.

Pastaraisiais mėnesiais dėl šio plano vyko intensyvus Europos Komisijos ir Lietuvos valdžios institucijų dialogas.

Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planas

Lietuva iš viso paprašė 2,2 mlrd. EUR dotacijų pagal EGADP.

Lietuvos planą sudaro septyni komponentai: atsparus sveikatos sektorius, žalioji pertvarka, skaitmeninė pertvarka, kokybiškas švietimas, inovacijos ir aukštasis mokslas, veiksmingas viešasis sektorius ir socialinė įtrauktis. Į planą įtrauktos tokių sričių priemonės kaip atsinaujinančioji energija, energijos vartojimo efektyvumas, tvarus transportas, skaitmeniniai įgūdžiai, moksliniai tyrimai ir inovacijos, viešojo administravimo skaitmenizacija ir aktyvios darbo rinkos politikos stiprinimas. Plane siūlomi visų septynių Europos pavyzdinių iniciatyvų sričių projektai, jie apima visą EGADP gyvavimo laikotarpį iki 2026 m.

Tolesni veiksmai

Europos Komisija per ateinančius du mėnesius įvertins planą pagal vienuolika reglamente nustatytų kriterijų ir pagal jį parengs teisiškai privalomus aktus. Visų pirma bus įvertinta, ar planas padeda veiksmingai spręsti visus ar daugumą uždavinių, nustatytų atitinkamose Lietuvai skirtose rekomendacijose, pateiktose pagal Europos semestrą. Europos Komisija taip pat įvertins, ar plane numatyta bent 37 proc. lėšų skirti klimato politikos tikslus remiančioms investicijoms bei reformoms ir 20 proc. – skaitmeninei pertvarkai.

ES Taryba, kaip paprastai, per keturias savaites turės priimti Europos Komisijos pasiūlymą dėl ES Tarybos įgyvendinimo sprendimo.

ES Tarybai patvirtinus planą, Lietuva galės gauti 13 proc. išankstinio finansavimo su sąlyga, kad įsigalios Sprendimas dėl nuosavų išteklių, kurį pirma turi patvirtinti visos valstybės narės.

Europos Komisija iš viso jau yra gavusi 17 ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planų iš Belgijos, Danijos, Vokietijos, Graikijos, Ispanijos, Prancūzijos, Kroatijos, Italijos, Latvijos, Lietuvos, Liuksemburgo, Vengrijos, Austrijos, Lenkijos, Portugalijos, Slovėnijos ir Slovakijos.

Europos Komisija toliau aktyviai bendradarbiaus su likusiomis valstybėmis narėmis, kad padėtų joms parengti kokybiškus planus.

Daugiau informacijos

Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė. Klausimai ir atsakymai  (anglų kalba)

Informacijos suvestinė apie Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę (anglų kalba)

Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė. Dotacijų paskirstymas  (anglų kalba)

Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės reglamentas

Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės svetainė  (anglų kalba)

Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo darbo grupės svetainė

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2021 m. gegužės 17 d.