Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų pranešimas2022 m. vasario 4 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 1 min

Kvietimai teikti pasiūlymus finansavimui gauti pagal CERV ir Teisingumo programas

CERV

Visuomeninės organizacijos kviečiamos teikti pasiūlymus ir gauti finansavimą piliečių įsitraukimo ir dalyvavimo srityje pagal Piliečių, lygybės, teisių ir vertybių programą (CERV) ir Teisingumo programą. Šiomis programomis skatinama keistis informacija tarp žmonių iš įvairių valstybių, stiprinamas tarpusavio supratimas ir tolerancija, suteikiama galimybė praplėsti akiratį ir ugdyti priklausymo Europai ir Europos tapatybės jausmą pasitelkiant miestų partnerystę ir miestų tinklus.

Šiais metais CERV programai skirta 143,4 mln. eurų suma, o Teisingumo programai - 13,3 mln. eurų.

Šiuo kvietimu teikti pasiūlymus siekiama paremti tokias politikos iniciatyvas:
1. Lygybės (įskaitant lyčių lygybę), teisių ir nediskriminavimo skatinimas.
2. Piliečių įsitraukimo ir dalyvavimo demokratiniuose Europos Sąjungos procesuose skatinimas, įvairių valstybių narių piliečių mainų ir informuotumo apie bendrą Europos istoriją didinimas.
3. Kova su smurtu, įskaitant smurtą lyties pagrindu.
4. Europos Sąjungos vertybių apsauga ir jų puoselėjimas.

Su visais pasiūlymų kvietimais 2022-iems metams kviečiame susipažinti čia: https://europa.eu/!8frHNg


Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2022 m. vasario 4 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje