Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2021 m. balandžio 26 d.Skaitymo laikas: 2 min

Kviečiame teikti paraiškas naujojo europinio bauhauzo premijai laimėti

neb_0426.jpg
© EU
Europos Komisija skelbia pirmųjų naujojo europinio bauhauzo premijų teikimo pradžią. Tai galimybė parodyti gerąją patirtį, pavyzdžius ir koncepcijas, kurie aiškiai įkūnija naujojo europinio bauhauzo vertybes – tvarumą, estetiką ir įtrauktį. Naujasis europinis bauhauzas – aplinkos, ekonomikos ir kultūros projektas, kuriuo siekiama derinti dizainą, tvarumą, prieinamumą, įperkamumą ir investicijas, kad būtų lengviau įgyvendinti Europos žaliojo kurso tikslus.

Naujojo europinio bauhauzo premija bus skiriama dešimtyje skirtingų kategorijų, kiekvienoje iš jų bus dvi lygiagrečios pakategorės: 1) naujojo europinio bauhauzo premijos, skiriamos jau įgyvendintiems pavyzdžiams, ir 2) premijos „Kylančios naujojo europinio bauhauzo žvaigždės“, skiriamos jaunųjų talentų (jaunesni nei 30 metų studentai ir jaunieji specialistai) pateiktoms koncepcijoms ar idėjoms.

Premijų kategorijos:

1. Statybos ir projektavimo metodai, medžiagos ir procesai – mūsų apstatytai aplinkai skirtų sprendimų pavyzdžiai, kuriais siekiama prisidėti prie klimato kaitos švelninimo, aplinkos apsaugos ir prieinamesnių bei įtraukesnių vietų kūrimo.
2. Statyba, grindžiama žiediškumo principu – vietų ir (arba) fizinių vietovių, kurios yra akivaizdus pakartotinio medžiagų naudojimo ir perdirbimo – Europos žaliojo kurso pagrindo – pavyzdžiai.
3. Su apstatytos aplinkos ir gamtos sambūviu susiję sprendimai – sprendimai, parodantys, kaip apstatyta aplinka gali prisidėti prie gamtos ir biologinės įvairovės apsaugos, atsižvelgiant į kultūrinius ir socialinius poreikius.
4. Atgaivintos miesto ir kaimo erdvės – tvarumą, estetiką ir įtrauktį sujungiantys simboliniai teritorinio atkūrimo pavyzdžiai, prie kurių aktyviai prisidėjo piliečiai ir suinteresuotieji subjektai.
5. Produktai ir gyvenimo būdas – tvarų, įdomų ir įtraukų gyvenimo būdą padedantys kurti produktai ir procesai. Tai gali būti mada, baldai ar interjero dizainas, taip pat maistas ar kiti mūsų kasdienio gyvenimo atributai.
6. Išsaugotas ir pertvarkytas kultūros paveldas – sėkmingi kultūros paveldo, kurio vertė, pasitelkus tvarumo, estetikos ir įtraukties principus, išaugo, pavyzdžiai.
7. Naujos susitikimų ir mainų vietos – įkvepiantys erdvių panaudojimo konstruktyvių mainų ir bendruomenių kūrimo tikslais pavyzdžiai.
8. Kultūros, meno ir bendruomenių telkimas – meno poveikio tvariam bendruomenės kūrimui pavyzdžiai. Tai gali būti bendruomenes suburiantys festivaliai ir kultūriniai ar kitokie renginiai.
9. Moduliniai, lengvai pritaikomi ir mobilūs būsto sprendimai – naujoviški intervencijų ir (arba) būsto sprendimai, kuriais, laikantis aukštų estetinių ir tvarių standartų, patenkinami laikini, neatidėliotini poreikiai.
10. Tarpdalykinio švietimo modeliai – švietimo modeliai ir metodai, kuriais į mokymo programų turinį ir mokymosi procesą integruojamos tvarumo, įtraukties ir estetikos vertybės.

Paraiškas galima teikti iki gegužės 31 d. čia . Jas gali teikti tiek ES, tiek ne ES piliečiai, jei jų koncepcijos, idėjos ir projektai iš tikrųjų plėtojami ir (arba) fiziškai įgyvendinami ES. Taip pat galima teikti bendras ir (arba) partnerystės ir konsorciumo tipo paraiškas, kurioms taikomi tie patys kriterijai kaip ir ES vykdomiems projektams.

Kiekvienos kategorijos ir pakategorės laureatai bus apdovanoti piniginiu prizu (po vieną laureatą kiekvienoje kategorijoje ir kiekvienoje pakategorėje):

  • 30 000 EUR bus skirta naujojo europinio bauhauzo premijų laureatams ir
  • 15 000 EUR bus skirta „Kylančių naujojo europinio bauhauzo žvaigždžių“ laureatams.

Visi laureatai taip pat gaus po komunikacijos paketą (pvz., mokamą reklamą žiniasklaidoje, trumpą dokumentinį filmą, projekto pristatymo potencialiems rėmėjams gaires).

Daugiau informacijos:

Klausimai ir atsakymai apie naujojo europinio bauhauzo premiją

Naujojo europinio bauhauzo tinklalapis

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2021 m. balandžio 26 d.