Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2021 m. liepos 1 d.Skaitymo laikas: 2 min

Kovoti su vėžiu nuo šiol padės ir Onkologijos žinių centras

veliavos_0517.jpg
© EU
Veiklą pradeda Europos Komisijos Onkologijos žinių centras – pirmoji pagal Europos kovos su vėžiu planą įgyvendinama pavyzdinė iniciatyva.

Šis žinių centras yra nauja interneto platforma, kurioje renkami patvirtinamieji duomenys ir koordinuojami veiksmai, padedantys kovoti su vėžiu – pagrindine jaunesnių nei 65 metų europiečių mirties priežastimi.

Už inovacijas, mokslinius tyrimus, kultūrą, švietimą ir jaunimą, taip pat už Jungtinį tyrimų centrą atsakinga Europos Komisijos narė Mariya Gabriel   teigė: „Visa mūsų visuomenė – nuo institucijų iki tyrėjų, pacientų organizacijų ir novatorių – turi sutelkti jėgas, kad įveiktų vėžį. Mokslas gali padėti perprasti šią ligą ir jos rizikos veiksnius, tačiau tam, kad padarytume realų poveikį, mums reikia žinių, kuriomis remdamiesi galėtume įgyvendinti politiką ir intervencines priemones, padėsiančias išsaugoti gyvybes. Onkologijos žinių centras yra viena iš pagrindinių priemonių, padedanti mums koordinuoti pastangas ir užtikrinti, kad siekdami laimėti šią kovą naudotumėmės geriausiais turimais duomenimis.“

Onkologijos žinių centras yra nepriklausomas žinių tarpininkas. Jis teikia duomenimis pagrįstą paramą politikai formuoti ir kartu plečia esamas Europos Komisijos IT sistemas, elektroninius vartus, portalus, platformas ir duomenų apie vėžį bazes. Šis centras:

  • registruos ir teiks naujausius patvirtinamuosius duomenis, taip pat statistinius duomenis apie vėžį;
  • stebės vėžio tendencijas, kad būtų galima įvertinti prevencijos strategijų ir atrankinės patikros programų veiksmingumą;
  • teiks Europos vėžio prevencijos, atrankinės patikros, diagnostikos ir onkologinės priežiūros gaires, padėsiančias pagerinti vėžio gydymo rezultatus ir sumažinti skirtumus tarp ES regionų;
  • padės formuoti vėžio prevencijos politiką, susijusią su aplinka ir sveika gyvensena, įskaitant tabako ir alkoholio kontrolę;
  • nustatys mokslinių tyrimų ir politikos spragas;
  • suteiks galimybę vienoje platformoje koordinuoti daugelį kovos su vėžiu iniciatyvų;
  • padės mažinti vėžio prevencijos ir onkologinės priežiūros skirtumus visoje ES.

Siekdamas padėti sėkmingai įgyvendinti šias iniciatyvas, Onkologinių žinių centras nustatys, derins, planuos ir koordinuos mokslinius ir techninius veiksmus. Taip bus užtikrinta geresnė prevencija ir patikra, leidžianti anksti diagnozuoti vėžį, ir geresnis gydymas bei onkologinė priežiūra.

Naujos krūties vėžio atrankinės patikros, diagnostikos ir onkologinės priežiūros gairės

Pristatytas ir pirmasis svarbus šio žinių centro veiklos rezultatas – Europos krūties vėžio atrankinės patikros, diagnostikos ir onkologinės priežiūros gairės ir kokybės užtikrinimo sistema. Šiose į pacientą orientuotose, patvirtinamaisiais duomenimis pagrįstose gairėse sveikatos priežiūros paslaugų teikėjams ir moterims pateikiamos aiškios ir nepriklausomos rekomendacijos dėl visų sveikatos priežiūros, susijusios su dažniausiu moterų vėžiu, etapų. Tos gairės padės mažinti krūties vėžio atvejų skaičių, taip pat galimus išvengti sergamumo, paplitimo, mirštamumo ir išgyvenimo lygio skirtumus tarp ES šalių ir jose. Gaires ir su jomis pateikiamus kokybės užtikrinimo vadovus galima rasti šio žinių centro interneto svetainėje ir jie bus atnaujinti, kai tik bus gauta naujų patvirtinamųjų duomenų.

Daugiau informacijos

Pranešimas spaudai

ES kovos su vėžiu misija

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2021 m. liepos 1 d.