Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2024 m. liepos 1 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 2 min

Kovodama su sankcijų apėjimu ES dar labiau išplėtė sankcijų Baltarusijai taikymo sritį

Europos Komisija palankiai vertina tai, kad ES Taryba priėmė naują sankcijų Baltarusijai rinkinį, atsižvelgdama į jos įsitraukimą į neteisėtą Rusijos agresijos karą prieš Ukrainą.

ES vėliava

Europos Komisija palankiai vertina tai, kad ES Taryba priėmė naują sankcijų Baltarusijai rinkinį, atsižvelgdama į jos įsitraukimą į neteisėtą Rusijos agresijos karą prieš Ukrainą.

Glaudi Rusijos ir Baltarusijos ekonomikų integracija labai palengvino galiojančių sankcijų Rusijai apėjimą. Šiuo nauju sankcijų Baltarusijai rinkiniu atkartojama keletas Rusijai jau nustatytų priemonių, todėl ES sankcijos Rusijai taps veiksmingesnės.

Naujos priemonės pritaikytos atsižvelgiant į ES ir Baltarusijos prekybos ypatumus ir paveiks įvairius Baltarusijos ekonomikos sektorius, įskaitant prekybą, paslaugas ir transportą. Tokiu būdu sukuriama veiksminga kovos su sankcijų apėjimu strategija, kartu užtikrinant, kad priemonės būtų proporcingos Baltarusijos įsitraukimui į Rusijos agresijos karą prieš Ukrainą.

Europos Komisija toliau stebės galimą sankcijų Rusijai apėjimą pasitelkiant Baltarusiją ir yra pasirengusi palaikyti dar didesnį dviejų sankcijų režimų suderinimą.

Prekyba

Išplėsti dvejopo naudojimo prekių ir pažangiųjų technologijų prekių eksporto apribojimai ir nustatyti nauji apribojimai prekėms, kurios galėtų padėti didinti Baltarusijos pramonės pajėgumus; taip pat nustatyti apribojimai jūrų navigacijos įrangai, naftos perdirbimo technologijoms ir tam tikroms prabangos prekėms.

Uždrausta importuoti auksą, deimantus ir prekes, sudarančias sąlygas Baltarusijai įvairinti savo pajamų šaltinius.

Kova su sankcijų apėjimu

Nuo šiol ES įmonės turi dėti visas pastangas, kad užkirstų kelią savo padaliniams užsienyje vykdyti veiklą, kuri kenkia sankcijoms.

Siekiant sumažinti su didesnės rizikos prekėmis susijusią sankcijų apėjimo riziką, nuo šiol uždraustas tam tikrų prekių (pvz., dvejopo naudojimo, pažangiųjų technologijų, šaunamųjų ginklų, su aviacija susijusių medžiagų) tranzitas per Baltarusiją. Be to, ES eksportuotojai į naujas sutartis turi įtraukti nuostatą „Baltarusijai – ne“, o ES veiklos vykdytojai, prekiaujantys mūšio lauko prekėmis, turi įgyvendinti išsamaus patikrinimo mechanizmus.

Sankcijų rinkiniu ES Tarybai suteikta galimybė nustatyti tikslines priemones asmenims ar subjektams, kurie apeina sankcijas arba labai trukdo pasiekti jų tikslą ar jų veiksmingumui.

Paslaugos

Apribotas paslaugų teikimas Baltarusijai, jos vyriausybei ir susijusiems subjektams, įskaitant apskaitos, audito, inžinerijos ir reklamos paslaugas.

Kelių transportas

Apribojimai išplėsti įtraukiant Baltarusijoje registruotų priekabų ar puspriekabių naudojimą. Be to, galiojantis draudimas vežti krovinius keliais ES, įskaitant tranzitą, nuo šiol taip pat bus taikomas ES bendrovėms, kurių 25 proc. ar daugiau priklauso Baltarusijos asmenims.

Kita

Naujos priemonės suteikia ES veiklos vykdytojams galimybę reikalauti atlyginti Baltarusijos subjektų padarytą žalą, susijusią su sankcijų įgyvendinimu ir ekspropriacija.

Pagrindiniai faktai

Paskutinį kartą Baltarusijai skirtos sektorinės priemonės buvo iš dalies pakeistos 2023 m. rugpjūčio mėn., siekiant jas dar labiau suderinti su sankcijomis Rusijai.

Daugiau informacijos

Nuoroda į Oficialųjį leidinį

Daugiau informacijos apie sankcijas

Pranešimas spaudai anglų kalba 

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2024 m. liepos 1 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje