Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2022 m. gruodžio 7 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 4 min

Kapitalo rinkų sąjunga: nauji pasiūlymai dėl tarpuskaitos, įmonių nemokumo ir įmonių įtraukimo į biržų sąrašus

Šiandien Europos Komisija pasiūlė tolesnes ES kapitalo rinkų sąjungos (KRS) plėtojimo priemones.

Capital Markets
Europos Sąjunga, 2017

Šiandien Europos Komisija pasiūlė tolesnio ES kapitalo rinkų sąjungos (KRS) plėtojimo priemonių, kuriomis siekiama: 

 • didinti ES tarpuskaitos paslaugų patrauklumą ir atsparumą, taip remiant ES atvirą strateginį savarankiškumą ir išsaugant finansinį stabilumą;
 • visoje ES suderinti tam tikras įmonių nemokumo taisykles, kad jos būtų veiksmingesnės ir padėtų skatinti tarpvalstybines investicijas;
 • naujuoju Įtraukimo į sąrašus aktu sumažinti visų dydžių įmonėms ir visų pirma MVĮ tenkančią administracinę naštą, kad patekusios į vertybinių popierių biržų sąrašus jos galėtų lengviau gauti viešąjį finansavimą.

Už žmonėms tarnaujančią ekonomiką atsakingas vykdomasis Europos Komisijos pirmininkės pavaduotojas Valdis Dombrovskis sakė: „Pats laikas padėti Europos įmonėms gauti finansavimą iš įvairių šaltinių, kad jos galėtų augti ir diegti inovacijas, kurti darbo vietas ir pritraukti investicijas. Tai visada buvo kapitalo rinkų sąjungos tikslas. Padarėme didelę pažangą, tačiau galime nuveikti daugiau. Taigi šiandien dar labiau geriname įmonių įtraukimo į vertybinių popierių biržų sąrašus sąlygas, dėl to jos turės didesnį finansavimo galimybių pasirinkimą. Kartu tobuliname ES tarpuskaitos sistemą: rinkos infrastruktūrą, kuri sudaro sąlygas veiksmingai veikti kapitalo rinkoms. Labiau suderinus nacionalines įmonių nemokumo taisykles bus paskatintos tarpvalstybinės investicijos. Be to, bus taikomos paprastesnės procedūros labai mažoms įmonėms. Šiandienos dokumentų rinkinys yra dar vienas žingsnis į priekį stiprinant Europos ekonomiką ir palaikant ilgalaikį jos augimą.“

Tarpuskaita

Gerai veikiančiai ES KRS yra būtina saugi, patikima ir patraukli tarpuskaita. Jei tarpuskaita neveiksminga, finansų įstaigos, bendrovės ir investuotojai susiduria su didesne rizika ir didesnėmis sąnaudomis – tai parodė 2008 m. finansų krizė.

Šiandien siūlomos priemonės padės:

 • užtikrinti, kad mūsų tarpuskaitos aplinka taptų patrauklesnė, nes pagrindinėms sandorio šalims (PSŠ), teikiančioms tarpuskaitos paslaugas, bus sudarytos sąlygos greičiau ir lengviau plėsti savo produktų pasiūlą, o ES rinkos dalyviai turės daugiau paskatų tarpuskaitą atlikti ir likvidumą didinti naudojantis ES pagrindinių sandorio šalių paslaugomis;
 • kurti saugią ir atsparią tarpuskaitos sistemą, nes bus sustiprinta ES PSŠ priežiūros sistema ir remiamasi patirtimi, įgyta dėl Rusijos agresijos prieš Ukrainą nulemtų pastarųjų pokyčių energijos rinkose. Pvz., didinamas įkaito vertės išlaikymo prievolės skaidrumas, kad rinkos dalyviai (įskaitant energetikos įmones) galėtų geriau prognozuoti įkaitą;
 • sumažinti pernelyg dideles ES rinkos dalyvių pozicijas (visų pirma susijusias su išvestinėmis finansinėmis priemonėmis) trečiųjų valstybių pagrindinių sandorio šalių, kurias Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija pripažino esančiomis didelės sisteminės svarbos, atžvilgiu. Šiandienos pasiūlymu visi atitinkami rinkos dalyviai įpareigojami ES pagrindinėse sandorio šalyse turėti aktyvias sąskaitas, kad galėtų atlikti bent dalies tam tikrų sisteminės svarbos išvestinių finansinių priemonių sutarčių tarpuskaitą. Dėl to pagerės ES kylančios rizikos finansiniam stabilumui valdymas.

Įmonių nemokumas

Kiekvienoje valstybėje narėje taikoma skirtinga nemokumo tvarka. Tai iššūkis tarpvalstybiniams investuotojams, kurie, vertindami investavimo galimybes, turi apsvarstyti 27 skirtingus nemokumo taisyklių rinkinius.

Šiandienos pasiūlymas padės:

 • visoje ES suderinti konkrečius nemokumo bylų aspektus. Pvz., į jį įtrauktos taisyklės dėl veiksmų, kuriais siekiama išsaugoti nemokaus skolininko turtą (t. y. išvengti skolininkų veiksmų, dėl kurių sumažėtų vertė, kurią gali gauti kreditoriai); kreditorių komitetų, kad būtų užtikrintas teisingas susigrąžintos vertės paskirstymas kreditoriams; įmonės perėmimo nemokumo atveju procedūrų (t. y. kai dėl verslo pardavimo susitariama prieš prasidedant nemokumo bylai); taip pat direktorių pareigos laiku pateikti pareiškimą dėl nemokumo bylos iškėlimo, kad nesumažėtų įmonės vertė;
 • nustatyti supaprastintą tvarką labai mažoms įmonėms, siekiant sumažinti jų likvidavimo išlaidas ir sudaryti sąlygas įmonių savininkams būti atleistiems nuo skolų ir taip suteikti jiems galimybę pradėti naują verslą;
 • reikalauti, kad valstybės narės parengtų informacijos suvestinę, kurioje būtų apibendrinti esminiai jų nacionalinių nemokumo teisės aktų elementai, kad tarptautiniams investuotojams būtų lengviau priimti sprendimus.

Šios priemonės skatins tarpvalstybines investicijas visoje bendrojoje rinkoje, sumažins įmonių kapitalo sąnaudas ir galiausiai prisidės prie ES kapitalo rinkų sąjungos kūrimo. Apskritai tikimasi, kad pasiūlymo nauda viršys 10 mlrd. EUR kasmet.

Įtraukimo į sąrašą aktas

Šiuo metu įmonėms, siekiančioms būti įtrauktomis į viešųjų rinkų prekybos sąrašus, taikomi dideli reikalavimai. Pvz., prospekto dokumentų apimtis gali siekti iki 800 puslapių.

Šiandien siūlomi pakeitimai padės:

 • supaprastinti dokumentus, kuriuos įmonės turi turėti, kad galėtų būti įtrauktos į viešųjų rinkų sąrašus, ir racionalizuoti nacionalinių priežiūros institucijų vykdomą tikrinimo procesą, taip paspartinant įtraukimo į biržų sąrašus procesą ir, kai įmanoma, sumažinant jo išlaidas. Pavyzdžiui, apskaičiuota, kad ES biržinės bendrovės dėl mažesnių reikalavimų laikymosi išlaidų sutaupys apie 100 mln. EUR per metus, o vien dėl paprastesnių prospekto taisyklių įmonės sutaupys 67 mln. EUR per metus;
 • supaprastinti ir patikslinti kai kuriuos piktnaudžiavimo rinka reikalavimus nepakenkiant rinkos vientisumui;
 • įmonėms būti labiau matomoms investuotojams, skatinant daugiau investicijų tyrimų, ypač mažųjų ir vidutinių įmonių;
 • sudaryti sąlygas įmonių, naudojančių kelis balsus suteikiančių akcijų struktūras, savininkams prašyti būti įtrauktiems į MVĮ augimo rinkų sąrašus taip, kad jie galėtų išlaikyti pakankamą savo įmonės kontrolę po įtraukimo į biržos sąrašą ir kartu būtų apsaugomos visų kitų akcininkų teisės.

Mažinant nereikalingą biurokratizmą ir išlaidas įmonėms šiomis priemonėmis bus toliau plėtojama KRS. Tai paskatins įmones būti įtrauktoms į ES kapitalo rinkų prekybos sąrašus ir juose likti. Geresnės galimybės patekti į viešąsias rinkas leis įmonėms geriau diversifikuoti ir papildyti turimus finansavimo šaltinius.

Daugiau informacijos:

Visas pranešimas spaudai

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2022 m. gruodžio 7 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje