Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2023 m. gegužės 3 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 4 min

Gynyba: 500 mln. EUR ir naujos priemonės, skirtos skubiai padidinti ES gynybos pramonės pajėgumus šaudmenų gamybos srityje

EK priėmė Aktą dėl paramos šaudmenų gamybai, kuriuo reaguojama į kovo 20 d. Tarybos patvirtinto plano kryptį – skubiai pristatyti šaudmenis ir raketas į Ukrainą ir padėti valstybėms narėms papildyti jų atsargas.

EGF - ginkluotė
Europos Sąjunga, 2018

Šiandien Europos Komisija priėmė Aktą dėl paramos šaudmenų gamybai (angl. ASAP - the Act in Support of Ammunition Production), kuriuo reaguojama į kovo 20 d. Tarybos patvirtinto plano kryptį – skubiai pristatyti šaudmenis ir raketas į Ukrainą ir padėti valstybėms narėms papildyti jų atsargas. Nustatant tikslines priemones, įskaitant finansavimą, šiuo aktu siekiama padidinti ES gamybos pajėgumus ir spręsti dabartinio šaudmenų ir raketų bei jų sudedamųjų dalių trūkumo problemą.

Visų pirma, Aktas sustiprins ES gynybos pramonės gebėjimą reaguoti ir gebėjimą užtikrinti, kad Europoje šaudmenys ir raketos būtų tiekiami laiku. Atsižvelgiant į tai, kad Europoje vyksta karas, mūsų saugumui ir nuolatinėms pastangoms remti Ukrainą labai svarbu, kad šių gaminių kiekis būtų pakankamas ir gaunamas laiku. Šį naujo reglamento pasiūlymą sudaro:

 • Finansinės paramos priemonė, skirta sustiprinti ES pramonės pajėgumus gaminti tam tikrus gynybos produktus;
 • Mechanizmas, skirtas šiose tiekimo grandinėse esančioms kliūtims nustatyti, stebėti ir geriau numatyti;
 • Laikinos reguliavimo sistemos, skirtos šaudmenų tiekimo trūkumo problemai spręsti, įdiegimas.

Europos Komisija siūlo skirti 500 mln. EUR biudžetą einamosiomis kainomis. Šis biudžetas gautas perskirsčius įvairias priemones, visų pirma Europos gynybos fondą ir būsimą EDIRPA (angl. EDIRPA – Europos gynybos pramonės stiprinimo naudojantis bendradarbiaujamaisiais viešaisiais pirkimais aktas).

Europos Komisijos Pirmininkė Ursula von der Leyen sakė: „Ukraina herojiškai priešinasi brutaliam Rusijos įsiveržimui. Laikomės savo pažado remti Ukrainą ir jos žmones tiek, kiek reikės. Tačiau drąsiems Ukrainos kariams reikia pakankamai karinės įrangos savo šaliai ginti. Europa didina savo paramą trimis kryptimis. Pirma, valstybės narės iš turimų atsargų tiekia papildomus šaudmenis, kuriems skirta nauja 1 mlrd. EUR parama pagal Europos taikos priemonę. Antra, kartu su valstybėmis narėmis bendrai pirksime daugiau šaudmenų Ukrainai ir tam skiriame papildomą milijardą eurų. Šiandien siekiame trečio tikslo – didinti ir spartinti gynybos pramonės gebėjimus gaminti šaudmenis Europoje. Tai padės tiekti daugiau šaudmenų Ukrainai, kad ji galėtų ginti savo piliečius, ir taip pat sustiprins Europos gynybos pajėgumus. Kartu su valstybėmis narėmis sutelksime dar 1 mlrd. eurų, kad padidintumėm pajėgumus visoje Europoje. Tai labai svarbi Europos strateginio pajėgumo ginti savo interesus bei vertybes ir padėti išsaugoti taiką mūsų žemyne dalis.“

Teikti finansinę paramą, kad būtų pagaminama vis daugiau ir greičiau

Siūlomas reglamentas apima priemones, kuriomis remiamas šaudmenų ir raketų gamybos, įskaitant jų žaliavų produktus, pramoninis stiprinimas ES. Finansinė parama bus teikiama dotacijų forma įvairių rūšių veiksmams, kuriais prisidedama prie Europos gynybos pramonės pastangų didinti gamybos pajėgumus ir šalinti nustatytas kliūtis. Finansinė parama bus teikiama veiksmams, kuriais prisidedama prie:

 • Esamų gamybos pajėgumų optimizavimo, plėtros, modernizavimo arba paskirties keitimo;
 • Naujų gamybos pajėgumų kūrimo;
 • Tarpvalstybinių pramonės partnerysčių kūrimo, be kita ko, pasitelkiant viešojo ir privačiojo sektorių partnerystes, kuriomis siekiama, pavyzdžiui, užtikrinti prieigą prie strateginių komponentų ar žaliavų atsargų arba rezervuoti jų atsargas;
 • Turimo papildomų gamybos pajėgumų rezervo didinimo ir naudojimo; 
 • Testavimo arba atnaujinimo (siekiant spręsti nusidėvėjimo problemą) procesų, siekiant, kad esami šaudmenys ir raketos būtų tinkami naudoti;
 • Prie darbuotojų perkvalifikavimo ir kvalifikacijos kėlimo.

Be to, šiuo aktu bus sudarytos palankesnės sąlygos ES bendrovėms gauti finansavimą šaudmenų ir raketų srityje, galbūt pasitelkiant specialią priemonę – „Ramp-up Fund“. Šio fondo tikslas būtų remti šaudmenų ir raketų tiekimo grandinių įmones, kad jos galėtų gauti tiek viešąjį, tiek privatųjį finansavimą, kad būtų paspartintos investicijos, kurių reikia gamybos pajėgumams didinti.

Nustatyti, stebėti ir numatyti kliūtis ir stygių

Šiuo aktu bus užtikrintas reikiamos informacijos rinkimas ES lygmeniu, o Europos Komisija ir valstybės narės galės numatyti trūkumą, kuris daro poveikį šaudmenų ir raketų tiekimo saugumui. Šiuo tikslu Europos Komisija kartu su valstybėmis narėmis ir Bendra viešųjų pirkimų gynybos srityje darbo grupe nustatys ir nuolat stebės šaudmenų ir raketų, taip pat jų komponentų ir atitinkamų jų išteklių prieinamumą. Tai padės geriau panaudoti finansinę paramą ir reguliavimo priemones.

Užtikrinti tiekimo saugumą

Šiame akte numatytomis reguliavimo priemonėmis vidaus rinka bus apsaugota nuo bet kokio esamo ar galimo nustatyto veikimo sutrikimo ir taip bus sustiprintas ES gynybos technologinės ir pramoninės bazės atsparumas, taip pat užtikrintas šaudmenų ir raketų tiekimo saugumas. Visų pirma, Europos Komisija siūlo:

 • Laikinas neatidėliotinas priemones, pavyzdžiui, galimybę perkančiosios valstybės narės prašymu ir susitarus su atitinkamomis valstybėmis narėmis aktyvuoti prioritetinius užsakymus atitinkamoms Europos įmonėms;
 • Tikslines priemones, kuriomis siekiama paspartinti administracinius procesus nacionaliniu lygmeniu, skatinant teikti pirmenybę atitinkamiems leidimų išdavimo ir sertifikavimo procesams;
 • Specialias priemones, kuriomis siekiama paspartinti bendrus viešuosius pirkimus (valstybės narės galės leisti naudotis esamu pagrindų susitarimu ir kitoms valstybėms narėms, kurios iš pradžių nebuvo jo šalys) ir perdavimus (perdavimams Europos Sąjungoje nebus taikomas išankstinio leidimo reikalavimas).

Tolesni veiksmai

Atsižvelgdama į klausimo skubumą, per 5 savaites po to, kai Europos Sąjungos Taryba susitarė dėl trijų krypčių požiūrio, priėmė šį pasiūlymą dėl reglamento kaip prioritetinį klausimą ir perduos jį teisės aktų leidėjams. Europos Komisija tikisi, kad šis pasiūlymas bus priimtas iki 2023 m. vasaros, kad būtų galima inicijuoti paramą ES gynybos pramonės gebėjimams gaminti šaudmenis ir raketas. Priemonė nustos galioti 2025 m. viduryje.

Daugiau informacijos

Visas pranešimas spaudai

Klausimai ir atsakymai

Aktas dėl paramos šaudmenų gamybai

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2023 m. gegužės 3 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje