Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2021 m. liepos 20 d.Skaitymo laikas: 2 min

Europos žaliasis kursas. Europos Komisija siūlo naują ES miškų apsaugos ir atkūrimo strategiją

forest_2021.jpg
© EU
Šiandien Europos Komisija priėmė naują 2030 m. ES miškų strategiją — pavyzdinę Europos žaliojo kurso iniciatyvą, grindžiamą 2030 m. ES biologinės įvairovės strategija. Ši strategija – tai viena iš didelio siūlomo rinkinio priemonių, kuriomis siekiama iki 2030 m. išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ES sumažinti bent 55 proc., o iki 2050 m. – Europai tapti klimatui neutralaus poveikio žemynu. Ji taip pat padeda ES vykdyti savo įsipareigojimą didinti anglies dioksido absorbavimą natūraliais būdais, kaip nustatyta Europos klimato teisės akte. Miškų strategijoje kartu įvertinti socialiniai, ekonominiai ir aplinkos aspektai, taip siekiama užtikrinti ES miškų daugiafunkciškumą ir pabrėžiamas esminis miškininkų vaidmuo.

Už aplinką, vandenynus ir žuvininkystę atsakingas Europos Komisijos narys Virginijus Sinkevičius sakė: „Europos miškai – tai vertingas gamtos paveldas, ir jį reikia puoselėti. Europos miškų apsauga, atkūrimas ir atsparumo didinimas labai svarbūs ne tik kovojant su klimato ir biologinės įvairovės krizėmis, bet ir siekiant išsaugoti socialines ir ekonomines miškų funkcijas. Aktyvus visuomenės įsitraukimas į viešas konsultacijas rodo, kad europiečiams rūpi mūsų miškų ateitis. Todėl turime pakeisti savo miškų apsaugos, valdymo ir auginimo būdus, kad tai duotų realios naudos visiems.“

Miškų apsauga, atkūrimas ir tvarus valdymas

Miškų strategijoje pateikta vizija ir išdėstyti konkretūs veiksmai, kurie turėtų pagausinti ES miškų ir pagerinti jų būklę bei sustiprinti jų apsaugą, atkūrimą ir atsparumą. Siūlomi veiksmai padidins anglies dioksido sekvestraciją naudojant daugiau natūralių absorbentų, ir tai padės sušvelninti klimato kaitos padarinius. Strategijoje įsipareigojama griežtai saugoti neliestus miškus ir sengires, atkurti nualintus miškus ir užtikrinti tvarią miškotvarką, kad būtų išsaugotos visuomenei gyvybiškai svarbios miškų ekosistemos funkcijos.

Strategijoje skatinama klimatui ir biologinei įvairovei palankiausia miškotvarkos praktika, pabrėžiant, kad medienos biomasę būtina naudoti tvariai, taip pat skatinama medieną naudoti efektyviai, laikantis pakopinio principo.

Kartu su strategija pateikiamas veiksmų planas, pagal kurį Europoje iki 2030 m. turėtų būti pasodinta dar trys milijardai medžių visapusiškai laikantis ekologinių principų – tinkamas medis tinkamoje vietoje tinkamu tikslu.

Daugiau informacijos

Visas pranešimas spaudai

Naujoji 2030 m. ES miškų strategija

Klausimai ir atsakymai apie naująją 2030 m. ES miškų strategiją

Gamtos ir miškų informacijos suvestinė

Informacijos suvestinė. 3 mlrd. papildomų medžių

Iniciatyvos „3 mlrd. medžių“ interneto svetainė

Europos žaliasis kursas. Komisija siūlo transformuoti ES ekonomiką ir visuomenę, kad būtų pasiekti klimato politikos tikslai

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2021 m. liepos 20 d.