Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2021 m. kovo 9 d.Skaitymo laikas: 2 min

Europos skaitmeninis dešimtmetis: EK nustato skaitmeninės transformacijos iki 2030 m. kryptį

digitaldecade_0309.png
© EU
Šiandien Europos Komisija pristato Europos skaitmeninės transformacijos iki 2030 m. viziją, tikslus ir kryptis. Ištikus koronaviruso krizei skaitmeninėms technologijoms teko itin svarbus vaidmuo palaikant ekonominį ir socialinį gyvenimą. Šios technologijos bus pagrindinis lemiamas veiksnys siekiant po pandemijos sėkmingai pereiti prie neutralaus poveikio klimatui, žiedinės ir atsparios ekonomikos.

EK siūlo parengti  skaitmeninės politikos kelrodį , kad 2030 m. ES skaitmeniniai užmojai įgautų konkrečią išraišką. Pagrindiniai keturi kelrodžio tikslai:

1)  skaitmeninių įgūdžių turintys gyventojai ir aukštos kvalifikacijos skaitmeninės srities specialistai . Iki 2030 m. bent 80 proc. visų suaugusiųjų turėtų įgyti pagrindinius skaitmeninius įgūdžius. ES turėtų dirbti 20 mln. IRT specialistų ir šį darbą turėtų imti dirbti daugiau moterų;

2)  saugi, naši ir tvari skaitmeninė infrastruktūra . Iki 2030 m. visi ES namų ūkiai turėtų turėti gigabitinį ryšį, o visose apgyvendintose vietovėse turėtų veikti 5G ryšys. Europos pažangiųjų ir tvarių puslaidininkių gamyba turėtų sudaryti 20 proc. pasaulinės gamybos. ES turėtų būti įrengta 10 000 neutralaus poveikio klimatui itin saugių galinių mazgų, Europa turėtų turėti savo pirmąjį kvantinį kompiuterį;

3)  skaitmeninė įmonių transformacija . Iki 2030 m. trys iš keturių įmonių turėtų naudotis debesijos kompiuterijos paslaugomis, didžiaisiais duomenimis ir dirbtiniu intelektu, daugiau kaip 90 proc. MVĮ turėtų pasiekti bent jau bazinį skaitmeninio intensyvumo lygį, o ES vienaragių skaičius turėtų padvigubėti;

4)  viešųjų paslaugų skaitmeninimas . Iki 2030 m. visos pagrindinės viešosios paslaugos turėtų tapti prieinamos internetu, visi piliečiai turės prieigą prie savo e. medicinos dokumentų, o 80 proc. piliečių turėtų naudotis e. tapatybės priemonėmis.

EK sudarys palankesnes sąlygas sparčiai imtis daugiašalių projektų .  Galimi daugiašaliai projektai apima visos Europos tarpusavyje sujungtą duomenų apdorojimo infrastruktūrą, naujos kartos patikimų mažos galios procesorių kūrimą ir diegimą arba susietas viešojo administravimo institucijas.

ES teisės ir vertybės – į žmogų orientuoto ES skaitmeninio kelio pagrindas. EK siūlo sukurti skaitmeninių principų sistemą, kuri užtikrintų, kad tomis pačiomis teisėmis, kurios taikomos ne interneto erdvėje, būtų galima visapusiškai naudotis internete.

Europos požiūris į skaitmeninę transformaciją taip pat yra vienas iš pagrindinių veiksnių, nuo kurių priklauso ES įtaka pasaulyje. Komunikate pabrėžiama, kad svarbu investuoti į geresnį ryšį su ES išorės partneriais, pavyzdžiui, sukuriant Skaitmeninio junglumo fondą.

Šiandien paskelbtame komunikate remiamasi 2020 m. vasario mėn. EK skaitmenine strategija. Skaitmeninės politikos kelią nurodančiame dokumente nustatoma tvirta bendro su valstybėmis narėmis valdymo struktūra, pagrįsta stebėsenos sistema ir metinėmis ataskaitomis. Tikslai bus įtvirtinti politikos programoje, kuri turės būti suderinta su Europos Parlamentu ir ES Taryba.

Daugiau informacijos

Pranešimas spaudai

Europos skaitmeninis dešimtmetis. Klausimai ir atsakymai

Europos skaitmeninis dešimtmetis. Faktai

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2021 m. kovo 9 d.