Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2022 m. lapkričio 10 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 2 min

Europos Sąjunga stiprina kovą su kibernetinėmis grėsmėmis

Europos Komisija ir vyriausiasis įgaliotinis pateikė bendrą komunikatą dėl ES kibernetinės gynybos politikos ir karinio mobilumo veiksmų planą 2.0.

cybersecurity
Europos Sąjunga, 2021

Europos Komisija ir vyriausiasis įgaliotinis pateikė bendrą komunikatą dėl ES kibernetinės gynybos politikos ir karinio mobilumo veiksmų planą 2.0. Jais siekiama pagerinti saugumo aplinką, kuri šiuo metu prastėja dėl Rusijos agresijos prieš Ukrainą, ir padidinti ES pajėgumus apginti savo piliečius ir infrastruktūrą. 

Įgyvendindama naują kibernetinės gynybos politiką, ES glaudžiau bendradarbiaus ir daugiau investuos į kibernetinės gynybos sritį, kad būtų galima geriau apsiginti ir apsisaugoti nuo vis dažnėjančių kibernetinių išpuolių, geriau juos aptikti ir užkirsti jiems kelią.

Kibernetinė erdvė neturi sienų. Pastarojo meto kibernetiniai išpuoliai prieš energetikos tinklus, transporto infrastruktūrą ir kosmoso įrenginius rodo, kokią riziką jie kelia tiek civiliniams, tiek kariniams subjektams. Todėl reikia imtis daugiau veiksmų siekiant apsaugoti nuo kibernetinių grėsmių piliečius, ginkluotąsias pajėgas, taip pat ES civilines ir karines misijas bei operacijas. 

ES kibernetinės gynybos politika siekiama sustiprinti ES kibernetinės gynybos pajėgumus, pagerinti ES karinių ir civilinių kibernetinių bendruomenių (civilinių, teisėsaugos, diplomatinių ir gynybos) bendradarbiavimą ir geriau koordinuoti jų veiksmus. Ji leis veiksmingiau valdyti kibernetines krizes Europos Sąjungoje ir padės sumažinti strateginę priklausomybę ypatingos svarbos kibernetinių technologijų srityje, kartu stiprinant Europos gynybos technologinę ir pramoninę bazę. Ji taip pat skatins mokymus, pritrauks ir išlaikys talentingus kibernetikos specialistus ir leis glaudžiau bendradarbiauti su mūsų partneriais kibernetinės gynybos srityje.

ES kibernetinės gynybos politika yra grindžiama keturiais ramsčiais, apimančiais įvairias iniciatyvas, padėsiančias ES ir valstybėms narėms: 

  • veikti kartu siekiant stipresnės ES kibernetinės gynybos; ES sustiprins nacionaliniams ir ES kibernetinės gynybos subjektams skirtus koordinavimo mechanizmus, kad pagerintų karinių ir civilinių kibernetinio saugumo bendruomenių keitimąsi informacija ir bendradarbiavimą, ir toliau rems karines BSGP misijas ir operacijas; 
  • apsaugoti ES gynybos ekosistemą: kibernetiniams išpuoliams prieš bendroves ar vyriausybes, įskaitant gynybos sektorių, vykdyti gali būti naudojami net ir ne ypatingos svarbos programinės įrangos komponentai. Todėl reikia imtis tolesnių veiksmų kibernetinio saugumo standartizacijos ir sertifikavimo srityje siekiant apsaugoti tiek karinį, tiek civilinį sektorių; 
  • investuoti į kibernetinės gynybos pajėgumus: valstybės narės, naudodamosi ES lygmens bendradarbiavimo platformomis ir finansavimo mechanizmais, pvz., PESCO, Europos gynybos fondu, taip pat programa „Europos horizontas“ ir Skaitmeninės Europos programa, turi gerokai padidinti investicijas į šiuolaikinius karinius kibernetinės gynybos pajėgumus;
  • plėtoti partnerystes sprendžiant bendras problemas: remdamasi saugumo, gynybos ir kibernetikos srityse tebevykdomais dialogais su šalimis partnerėmis, ES sieks sukurti specialiai pritaikytas partnerystes kibernetinės gynybos klausimais. 

Europos Komisija ir vyriausiasis įgaliotinis pateiks metinę ataskaitą ES Tarybai, kad būtų galima stebėti ir vertinti bendrame komunikate dėl ES kibernetinės gynybos politikos numatytų veiksmų įgyvendinimo pažangą.

Daugiau informacijos:

Visas pranešimas spaudai

Bendras komunikatas dėl ES kibernetinės gynybos politikos

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2022 m. lapkričio 10 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje