Skip to main content
Europos Komisijos logotipas
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis25 balandis 2022Atstovybė Lietuvoje

Europos Sąjunga ir Indija susitarė įsteigti Prekybos ir technologijų tarybą

Šiandien, balandžio 25 d., Naujajame Delyje įvykusiame susitikime Europos Komisijos Pirmininkė Ursula von der Leyen ir Indijos Ministras Pirmininkas Narendra Modi susitarė įsteigti ES ir Indijos prekybos ir technologijų tarybą.

ES - Indija. Modi ir von der Leyen
Europos Sąjunga, 2022

Šiandien, balandžio 25 d., Naujajame Delyje įvykusiame susitikime Europos Komisijos Pirmininkė Ursula von der Leyen ir Indijos Ministras Pirmininkas Narendra Modi susitarė įsteigti ES ir Indijos prekybos ir technologijų tarybą. Šis strateginio koordinavimo mechanizmas sudarys abiem partnerėms sąlygas spręsti tarpusavyje susijusius prekybos, patikimų technologijų ir saugumo klausimus ir taip padės stiprinti ES ir Indijos bendradarbiavimą šiose srityse.

Abi šalys sutiko, kad spartūs geopolitinės aplinkos pokyčiai rodo, kad būtina tarpusavyje palaikyti glaudžius strateginius ryšius. Įsteigus politinę kryptį nustatysiančią Prekybos ir technologijų tarybą, bus sukurta struktūra, būtina norint įgyvendinti politinius sprendimus, koordinuoti techninį darbą ir teikti ataskaitas politinio lygmens atstovams, kad būtų užtikrintas įgyvendinimas ir tolesni veiksmai srityse, svarbiose tvariai Europos ir Indijos ekonomikų pažangai.

Minėdami 60-ąsias ES ir Indijos diplomatinių santykių užmezgimo metines, esame įsitikinę, kad bendros vertybės ir interesai suteikia tvirtą pagrindą intensyvesniam ir glaudesniam abipusiškai naudingam strateginiam bendradarbiavimui. Dešimtmečius trunkančios glaudžios partnerystės siejamos Europos Sąjunga ir Indija yra pasiryžusios didinti bendras pastangas spręsti aktualius uždavinius ir reaguoti į geopolitines aplinkybes. Nuspręsta įsteigti Prekybos ir technologijų taryba Indijai bus pirmoji – tokios ji nėra įsteigusi su jokia kita partnere. ES tokia taryba bus antroji – pirmą ji yra įsteigusi su Jungtinėmis Valstijomis. ES ir Indijos prekybos ir technologijų tarybos įsteigimas – svarbus žingsnis siekiant stipresnės visiems ES ir Indijos žmonėms naudingos strateginės partnerystės.

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
25 balandis 2022
Autorius
Atstovybė Lietuvoje