Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2024 m. vasario 1 d.Atstovybė Lietuvoje

Europos Sąjunga dar kartą patvirtina prekybos paramą Ukrainai ir Moldovai

Šiandien Europos Komisija pasiūlė dar vieniems metams atnaujinti Ukrainos eksportui į ES taikomų importo muitų ir kvotų taikymo sustabdymą ir kartu sustiprinti jautrių importui ES žemės ūkio produktų apsaugą.

ES ir Ukrainos vėliavos

Šiandien Europos Komisija pasiūlė dar vieniems metams atnaujinti Ukrainos eksportui į ES taikomų importo muitų ir kvotų taikymo sustabdymą ir kartu sustiprinti jautrių importui ES žemės ūkio produktų apsaugą.

Tai daroma laikantis ES įsipareigojimo remti Ukrainą tol, kol reikės.

Šios autonominės prekybos priemonės taikomos nuo 2022 m. birželio mėn. ir yra vienas iš pagrindinių tvirtos ES paramos Ukrainai ir jos ekonomikai ramsčių. Priemonės padeda palengvinti sudėtingą padėtį, su kuria susiduria Ukrainos gamintojai ir eksportuotojai dėl neišprovokuoto ir nepateisinamo Rusijos agresijos karo.

Iš esmės autonominėmis prekybos priemonėmis siekiama remti Ukrainą, tačiau jas taikant taip pat atsižvelgiama į ES ūkininkams ir kitiems suinteresuotiesiems subjektams opius klausimus. Šiuo tikslu ir atsižvelgiant į tai, kad 2022 m. ir 2023 m. labai padidėjo kai kurių žemės ūkio produktų importas iš Ukrainos į ES, atnaujintose autonominėse prekybos priemonėse numatytas sustiprintas apsaugos mechanizmas. Šiuo mechanizmu užtikrinama, kad įvykus dideliems ES rinkos arba vienos ar daugiau valstybių narių rinkų sutrikimams būtų galima imtis skubių taisomųjų veiksmų.

Jautriausiems importui produktams – paukštienai, kiaušiniams ir cukrui – numatytas sustabdymo mechanizmas, kurį taikant importas bus stabilizuotas iki vidutinės 2022 ir 2023 m. importo apimties. Tai reiškia, kad šių produktų importui viršijus tokią apimtį bus vėl pradėti taikyti tarifai siekiant užtikrinti, kad importo apimtis per daug neviršytų ankstesnių metų importo apimties.

Be to, Europos Komisija siūlo dar vieniems metams atnaujinti visų likusių nuo 2022 m. liepos mėn. Moldovos importui taikomų muitų taikymo sustabdymą.

Vykdomasis Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas ir už prekybą atsakingas Europos Komisijos narys Valdis Dombrovskis sakė: „ES turi ir toliau rodyti solidarumą su Ukraina ir Moldova besitęsiančios Rusijos agresijos akivaizdoje. Šiuo pasiūlymu užtikrinama tinkama pusiausvyra: mes toliau teikiame ekonominę paramą abiem šalims, kartu visapusiškai atsižvelgdami į ES ūkininkų interesus ir jiems opius klausimus. Taip siekiama dviejų tikslų – padedama išlaikyti Ukrainos ir Moldovos ekonomiką ir kartu užtikrinamos griežtesnės apsaugos priemonės, kad būtų išvengta rinkos sutrikdymo ES.“

Tolesni veiksmai

Pasiūlymus netrukus svarstys Europos Parlamentas ir Europos Sąjungos Taryba. Tikslas – užtikrinti sklandų perėjimą nuo dabartinių autonominių prekybos priemonių taikymo režimo prie naujo režimo iki baigiant galioti dabartinei tvarkai: 2024 m. birželio 5 d. Ukrainai ir 2024 m. liepos 24 d. Moldovai.

Pagrindiniai faktai

Autonominės prekybos priemonės, kurios Ukrainai taikomos nuo 2022 m. birželio 4 d., turėjo teigiamą poveikį Ukrainos prekybai su ES. Kartu su solidarumo koridoriais autonominės prekybos priemonės užtikrino, kad 2022 ir 2023  m. prekybos srautai iš Ukrainos į ES išliko stebėtinai stabilūs, nepaisant karo sukeltų didžiulių sutrikimų ir bendros Ukrainos prekybos apimties mažėjimo tendencijos. Per 12 mėnesių iki 2023 m. spalio mėn. bendras ES importas iš Ukrainos sudarė 24,3 mlrd. EUR, palyginti su prieš karą buvusia 2021 m. apimtimi (24 mlrd. EUR).

Vienašalės ir laikino taikymo autonominės apsaugos priemonės gerokai išplečia muitų tarifų liberalizavimo pagal ES ir Ukrainos išsamią ir visapusišką laisvosios prekybos erdvę (IVLPE) taikymo sritį, nes sustabdomas visų likusių Ukrainos importui taikomų muitų, kvotų ir apsaugos priemonių taikymas Ukrainai sunkiu laikotarpiu. Kartu ES ir Ukraina tęsia diskusijas dėl tolesnio nuolatinio ir abipusio muitų tarifų liberalizavimo pagal ES ir Ukrainos asociacijos susitarimo 29 straipsnį.

Moldovai taikomos autonominės prekybos priemonės galioja nuo 2022 m. liepos 25 d. Moldovos eksportas į kitas pasaulio šalis nukentėjo dėl Rusijos karinės agresijos prieš Ukrainą, nes jis dažnai priklausė nuo tranzito per Ukrainos teritoriją ir nuo Ukrainos infrastruktūros. Autonominės prekybos priemonės padėjo Moldovai perorientuoti eksportą per ES. Apskritai eksportas iš Moldovos į ES padidėjo nuo 1,8 mlrd. EUR 2021 m. iki 2,6 mlrd. EUR 2022 m.

Dabar Europos Komisija siūlo atnaujinti visų importo iš Moldovos muitų taikymo sustabdymą dar vieniems metams. Praktiškai tai reiškia, kad ir toliau bus visiškai liberalizuotas išvardytų septynių žemės ūkio produktų, kuriems taikomos tarifinės kvotos, eksportas iš Moldovos: pomidorų, česnakų, valgomųjų vynuogių, obuolių, vyšnių, slyvų ir vynuogių sulčių.

Daugiau informacijos

Importo muitų ir kvotų taikymo Ukrainos eksportui į ES sustabdymas

Visų likusių Moldovos importui taikomų muitų taikymo sustabdymas

ES ir Ukrainos prekybos santykiai

ES ir Moldovos prekybos santykiai

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2024 m. vasario 1 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje