Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2021 m. gruodžio 17 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 2 min

Europos Komisijos pasiūlymai absorbuoti, perdirbti ir tvariai saugoti anglies dioksidą

Šią savaitę Europos Komisija priėmė Komunikatą dėl tvarių anglies dioksido ciklų, kuriame išdėstyta, kaip daugiau anglies dioksido absorbuoti iš atmosferos.

maisto turgus

Šią savaitę Europos Komisija priėmė Komunikatą dėl tvarių anglies dioksido ciklų, kuriame išdėstyta, kaip daugiau anglies dioksido absorbuoti iš atmosferos. Išmetamo CO2 poveikiui atsverti ES turės iš esmės sumažinti savo priklausomybę nuo anglies iš iškastinių išteklių, plėsti gamtines anglies dioksido sankaupas didinančio ūkininkavimo mastą ir propaguoti pramoninius sprendimus, kaip tvariai ir patikrinamai absorbuoti ir perdirbti anglies dioksidą. Daugiau anglies dioksido absorbuoti iš atmosferos, vandenynų ir pakrantės šlapynių ir jo sankaupas saugoti būtina, kad ES įgyvendintų savo privalomą įsipareigojimą iki 2050 m. pasiekti poveikio klimatui neutralumą.

Už Europos žaliąjį kursą atsakingas vykdomasis Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Fransas Timmermansas sakė: „Absorbuoti anglies dioksidą gyvybiškai svarbu, kad įvykdytume savo klimato srities įsipareigojimus. Mums reikia ne tik labai sumažinti išmetamo anglies dioksido kiekį, bet ir rasti tvarių sprendimų, kaip jį absorbuoti ir perdirbti, o tai mums padės didinti savo ekonomikos atsparumą ir įveikti abi – klimato ir biologinės įvairovės – krizes. Šiandien nustatome pagrindinius savo darbo, atliksimo reikiamoms taisyklėms parengti, principus ir tikslus. Šios taisyklės užtikrins, kad anglies dioksido absorbavimas būtų patikimas ir turėtų pageidaujamą poveikį, o ūkininkams, miškininkams ir kitiems žemės valdytojams atvers naujų verslo galimybių taikant anglies dioksido sekvestracijos didinimo praktiką.“

Komunikate išdėstyti trumpalaikiai ir vidutinės trukmės veiksmai, kuriais siekiama remti anglies dioksido sekvestraciją didinantį ūkininkavimą ir didinti šio žaliojo verslo modelio taikymo mastą, kad žemės valdytojams būtų geriau atlyginama už anglies dioksido sekvestraciją ir biologinės įvairovės apsaugą. Iki 2030 m. tokio ūkininkavimo iniciatyvos turėtų padėti Europos natūraliuose anglies dioksido absorbentuose sukaupti 42 mln. tonų CO2. Šio tikslo siekiama šiomis priemonėmis:

  • anglies dioksido sekvestraciją didinančio ūkininkavimo praktiką skatinti pagal bendrą žemės ūkio politiką (BŽŪP) ir kitas ES programas, tokias kaip LIFE ir programos „Europos horizontas“ lėšomis vykdoma Europos dirvožemio būklės gerinimo misija, taip pat teikiant nacionalinį viešąjį finansavimą ir privatųjį finansavimą;
  • standartizuoti stebėsenos, duomenų teikimo ir tikrinimo metodikas, kurių reikia, kad būtų padėtas aiškus ir patikimas anglies dioksido sekvestraciją didinančio ūkininkavimo sertifikavimo pagrindas ir galėtų formuotis anglies dioksido rinkos;
  • žemės valdytojams teikti geresnes žinias apie sausumos ir vandens anglies dioksido ekosistemą ir susijusias duomenų tvarkymo ir specializuotų konsultacijų paslaugas.

Komunikate taip pat siekiama plėtoti mėlynojo anglies dioksido iniciatyvas, pvz., taikyti gamtos procesais pagrįstus sprendimus pakrančių šlapynėse ir regeneracinės akvakultūros vietose, užtikrinti papildomą naudą, susijusią su vandenynų regeneracija ir deguonies gamyba, ir apsirūpinimo maistu saugumą.

Daugiau informacijos:

Visas pranešimas spaudai

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2021 m. gruodžio 17 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje