Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2021 m. rugsėjo 23 d.

Europos Komisija teikia pasiūlymą dėl universaliojo elektroninių įtaisų kroviklio

phone_0923.jpg
© EU
Šiandien Europos Komisija žengia svarbų žingsnį kovoje su elektroninėmis atliekomis ir nepatogumais vartotojams, kurie kyla dėl to, kad elektroniniams įtaisams įkrauti labai dažnai naudojami skirtingi ir nesuderinami krovikliai. Po daugybės metų savanoriškumo principu pagrįsto bendradarbiavimo su pramonės atstovais mobiliųjų telefonų kroviklių modelių skaičius per pastarąjį dešimtmetį sumažėjo nuo 30 iki 3, tačiau tai nepadėjo rasti visapusiško sprendimo. Dabar Europos Komisija imasi teisėkūros, siekdama nustatyti visų atitinkamų įtaisų universalųjį įkrovimo sprendimą.

Šiandien Europos Komisijos pateiktame pasiūlyme dėl Radijo įrenginių direktyvos peržiūros numatoma:

  • suderintas elektroninių įtaisų krovimo prievadas: USB-C bus universalusis prievadas. Tai leis vartotojams savo įtaisus įkrauti su tuo pačiu USB-C krovikliu, nepriklausomai nuo įtaiso prekės ženklo.
  • suderinta greitojo įkrovimo technologija padės užtikrinti, kad skirtingi gamintojai nepagrįstai neapribotų įkrovimo spartos ir kad įkrovimo sparta būtų vienoda naudojant bet kokį įtaisui tinkamą kroviklį;
  • kroviklių ir elektroninių įtaisų pardavimo atsiejimas: vartotojai galės įsigyti naują elektroninį įtaisą be naujo kroviklio. Tai leis apriboti be reikalo įsigyjamų ar nenaudojamų kroviklių skaičių. Manoma, kad sumažinus naujų kroviklių gamybos ir šalinimo mastą, elektroninių atliekų kiekis per metus sumažėtų beveik tūkstančiu tonų;
  • geresnis vartotojų informavimas: gamintojai turės suteikti tinkamą informaciją apie įkrovimo charakteristikas, įskaitant informaciją apie įtaisui reikalingą galią ir tai, ar jis palaiko greitą įkrovimą. Taip vartotojams bus lengviau matyti, ar jų turimi krovikliai atitinka jų naujojo įtaiso reikalavimus, arba tai jiems padės pasirinkti tinkamą kroviklį. Tai, kartu su kitomis priemonėmis, padės vartotojams sumažinti naujų įsigytų kroviklių skaičių ir sutaupyti 250 mln. EUR per metus, nes nebereiks pirkti nereikalingų kroviklių.

Radijo įrenginių direktyvos peržiūra yra susijusi su platesnio masto Europos Komisijos veiksmais, kuriais sprendžiama gaminių, visų pirma elektronikos įtaisų ES rinkoje, tvarumo problema. Jai daug dėmesio bus skiriama būsimame pasiūlyme dėl tvarių gaminių.

Šiandienos pasiūlymą dėl Radijo įrenginių direktyvos peržiūros turės priimti Europos Parlamentas ir ES Taryba pagal įprastą teisėkūros procedūrą (bendro sprendimo procedūrą). 24 mėnesių pereinamasis laikotarpis, skaičiuojamas nuo priėmimo datos pramonės atstovams suteiks pakankamai laiko prisitaikyti prieš pradedant taikyti šią direktyvą.

Tam, kad universalusis kroviklis veiktų, reikalingas visiškas sąveikumas abiejose kabelio pusėse, t. y. elektroninio įtaiso ir išorinio maitinimo šaltinio sąveikumas. Įtaiso sąveikumas, kuris yra gerokai didesnė problema, bus užtikrintas šiandien teikiamu pasiūlymu. Išorinio maitinimo šaltinio sąveikumo klausimas bus sprendžiamas peržiūrint Europos Komisijos ekologinio projektavimo reglamentą. Ši peržiūra bus pradėta jau šiais metais, kad jos įsigaliojimas sutaptų su šiandien teikiamo pasiūlymo įsigaliojimo data.

Europos Komisijos narių pasisakymai:

Už prie skaitmeninio amžiaus prisitaikiusią Europą atsakinga vykdomoji Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja Margrethe Vestager sakė: „Europos vartotojai jau pakankamai ilgai reiškė nepasitenkinimą dėl jų stalčiuose besikaupiančių netinkamų kroviklių. Pramonei suteikėme pakankamai laiko savo sprendimams pateikti, o dabar atėjo metas imtis teisėkūros veiksmų dėl universaliojo kroviklio. Tai svarbus laimėjimas ir mūsų vartotojams, ir aplinkai, jis dera su plačiais mūsų užmojais dėl žaliosios ir skaitmeninės pertvarkos.“

Už vidaus rinką atsakingas Europos Komisijos narys Thierry Bretonas sakė: „Krovikliais įkrauname svarbiausius savo elektroninius įtaisus. Kuo daugiau atsiranda įtaisų, tuo daugiau parduodama kroviklių, kurių negalima naudoti kitiems įtaisams ar kurių mums nereikia. Dabar tam dedame tašką. Dėl šio pasiūlymo Europos vartotojai galės naudoti vieną kroviklį visiems savo nešiojamiesiems elektroniniams įtaisams. Tai svarbus žingsnis, norint užtikrinti didesnį patogumą ir sumažinti atliekų kiekį.“

Daugiau informacijos:

Visas pranešimas spaudai

Klausimai ir atsakymai apie Europos Komisijos pasiūlymą dėl elektroninių įtaisų universaliojo įkrovimo sprendimo

 

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2021 m. rugsėjo 23 d.