Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2021 m. gruodžio 2 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 2 min

Europos Komisija sudaro sąlygas toliau skaitmenizuoti ES teisingumo sistemas

Europos Komisija priėmė kelias iniciatyvas, kuriomis siekiama skaitmeninti ES teisingumo sistemas, kad jos taptų prieinamesnės ir veiksmingesnės.

Cssr Reynders

Europos Komisija priėmė kelias iniciatyvas, kuriomis siekiama skaitmeninti ES teisingumo sistemas, kad jos taptų prieinamesnės ir veiksmingesnės. Bendras šių priemonių tikslas – užtikrinti, kad skaitmeniniai ryšių kanalai taptų įprastu būdu tarpvalstybinėse teisminėse bylose, tokiu būdu įgyvendinant vieną iš praėjusių metų Komunikate dėl teisingumo sistemų skaitmeninimo išdėstytų prioritetų.

Tarpvalstybinio teisminio bendradarbiavimo skaitmeninimas

Pasiūlymais dėl ES tarpvalstybinio teisminio bendradarbiavimo ir galimybės naudotis teise kreiptis į teismą civilinėse, komercinėse ir baudžiamosiose bylose skaitmeninimo bus sprendžiamos dvi pagrindinės problemos: tarpvalstybiniam teisminiam bendradarbiavimui trukdantis neveiksmingumas ir teisės kreiptis į teismą kliūtys tarpvalstybinėse civilinėse, komercinėse ir baudžiamosiose bylose.

Šiuo reglamentu:

  • šalims bus suteikta galimybė su kompetentingomis institucijomis bendrauti elektroniniu būdu arba pradėti teismo procesą prieš šalį iš kitos valstybės narės;
  • bus suteikta galimybė žodiniam bylos nagrinėjimui tarpvalstybinėse civilinėse, komercinėse ir baudžiamosiose bylose naudoti vaizdo konferencijas, todėl procedūros paspartės ir sumažės kelionių;
  • bus užtikrinta nacionalinių institucijų ir teismų galimybė prašymus, dokumentus ir duomenis tarpusavyje perduoti skaitmeniniu būdu.

Pasiekus, kad ryšiai būtų palaikomi elektroniniu būdu (šiandien tai vis dar beveik išimtinai daroma popierine forma), būtų ne tik daromas teigiamas poveikis aplinkai, bet ir sutaupoma laiko bei iki maždaug 25 mln. EUR per metus visoje ES patiriamų pašto išlaidų ir išlaidų popieriui.

Keitimasis skaitmenine informacija terorizmo bylose

Bus pateikti du pasiūlymai siekiant veiksmingai kovoti su terorizmu ir kitais sunkiais tarpvalstybiniais nusikaltimais. Šiuo metu ES valstybės narės Eurojustui informaciją apie su terorizmu susijusias teismo bylas siunčia įvairiais, dažnai nesaugiais kanalais, pavyzdžiui, e-paštu arba naudodamosi pastoviosios atminties kompaktiniais diskais (CD-ROM). Be to, Eurojusto informacinė sistema yra pasenusi ir ja naudojantis tinkamai kryžminiu būdu patikrinti informacijos negalima. Iniciatyvos tikslas – modernizuoti šią praktiką.

Reglamentu:

  • bus suskaitmeninti Eurojusto ir valstybių narių institucijų ryšiai ir užtikrinti saugūs ryšių kanalai;
  • Eurojustui bus suteikta galimybė veiksmingai nustatyti sąsajas tarp ankstesnių ir tebenagrinėjamų tarpvalstybinių terorizmo bylų bei kitų sunkių tarpvalstybinių nusikaltimų;
  • remdamosi tokių sąsajų nustatymu, valstybės narės galės koordinuoti savo tyrimo priemones ir teisminį atsaką.

Jungtinių tyrimo grupių bendradarbiavimo platformos sukūrimas

Europos Komisija pateikė pasiūlymą dėl jungtinių tyrimo grupių bendradarbiavimo platformos sukūrimo. Šios grupės sudaromos dviejų arba daugiau valstybių atliekamiems konkretiems nusikalstamų veikų tyrimams. Nors šios grupės veikia sėkmingai, iš praktikos matyti, kad joms kyla techninių sunkumų. Informacija šiuo metu keičiamasi pernelyg lėtai ir sunkiai. Speciali IT platforma leistų jungtinėms tyrimo grupėms informacija ir įrodymais dalytis lengviau ir tarpusavyje bendrauti saugiau, kad jos galėtų kartu valdyti savo operacijas.

Dėl Europos Komisijos pasiūlymų dabar derėsis Europos Parlamentas ir ES Ministrų Taryba.

Daugiau informacijos:

Pranešimas spaudai

Klausimai ir atsakymai

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2021 m. gruodžio 2 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje