Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2022 m. sausio 13 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 1 min

Europos Komisija stiprina veiksmus, kuriais siekiama kokybiškos ir įtraukios jaunimo savanoriškos veiklos

Šiandien Europos Komisija, kaip vieną iš pirmųjų konkrečių 2022-ųjų – Europos jaunimo metų – iniciatyvų, paskelbė pasiūlymą dėl Tarybos rekomendacijos dėl jaunimo savanoriškos veiklos. 

grupė jaunų žmonių

Šiandien Europos Komisija, kaip vieną iš pirmųjų konkrečių 2022-ųjų – Europos jaunimo metų – iniciatyvų, paskelbė pasiūlymą dėl Tarybos rekomendacijos dėl jaunimo savanoriškos veiklos, kuria siekiama sudaryti palankesnes sąlygas tarpvalstybinei jaunimo savanoriškai veiklai pagal Europos solidarumo korpuso ar kitas nacionalinio lygmens programas.

Už inovacijas, mokslinius tyrimus, kultūrą, švietimą ir jaunimą atsakinga Europos Komisijos narė Mariya Gabriel pridūrė: „Savanoriška veikla tampa vis populiaresnė tarp jaunuolių, norinčių kurti geresnę ir įtraukesnę Europą. Šia nauja iniciatyva siekiama gerinti jų savanoriškos veiklos kokybę ir pašalinti likusias tarpvalstybinio judumo kliūtis. Tai padės didinti jaunimo solidarumo galimybes 2022-aisiais – Europos jaunimo metais.“

Europos Komisijos pasiūlyme ES valstybės narės kviečiamos:

  • užtikrinti, kad galimybė dalyvauti tarptautinėje savanoriškoje veikloje būtų reali galimybė visiems jaunuoliams, įskaitant mažiau galimybių turinčius;
  • apsvarstyti priemones, kuriomis būtų prisidedama prie tinkamos ir aiškios teisėkūros ir įgyvendinimo sistemos, skirtos tarpvalstybinės savanoriškos veiklos dalyvių sveikatai ir saugumui, kūrimo;
  • kartu su nacionaliniais savanoriškos veiklos organizatoriais skatinti aukštą kokybės lygį;
  • teikti informaciją ir didinti informuotumą apie savanorių teises;
  • didinti informuotumą apie tarptautinės savanoriškos veiklos naudą vykdant informavimo, konsultavimo veiklą;
  • skatinti organizatorių, teikiančių tarpvalstybinės savanoriškos veiklos galimybes, bendradarbiavimą nacionaliniu ir ES lygmenimis;
  • remti savanorišką veiklą, kuria reikšmingai prisidedama prie su klimatu ir aplinka susijusių problemų sprendimo;
  • išnagrinėti naujas savanoriškos veiklos tendencijas ir alternatyvius aspektus bei formas, pavyzdžiui, skaitmeninę ir skirtingų kartų savanorišką veiklą.

Europos Komisija yra pasirengusi remti rekomendacijos įgyvendinimą pasitelkdama ES jaunimo strategijos ir ES jaunimo programų, pavyzdžiui, „Erasmus+“ ir Europos solidarumo korpuso, bendradarbiavimo mechanizmus ir priemones. Europos Komisija sudarys palankesnes sąlygas ES valstybių narių ir atitinkamų partnerių tarpusavio mokymuisi ir mainams, plėtodama geriausią patirtį skaitmeninės ir kartų savanoriškos veiklos srityje bei viešindama savanoriškos veiklos galimybes per Europos jaunimo portalą. Ji taip pat toliau plėtos ir propaguos esamas ES neformaliojo mokymosi ir savišvietos rezultatų patvirtinimo priemones („Europass“, „Youthpass“) ir rems mokslinius tyrimus bei duomenų apie ilgalaikį savanoriškos veiklos poveikį rinkimą.

Daugiau informacijos:

Visas pranešimas spaudai

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2022 m. sausio 13 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje