Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2022 m. kovo 4 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 2 min

Europos Komisija stabdo tarpvalstybinį ir tarptautinį bendradarbiavimą su Rusija ir Baltarusija

Prasidėjus Rusijos karinei agresijai prieš Ukrainą, Europos Komisija, vadovaudamasi savo sprendimu visapusiškai įgyvendinti visas ES ribojamąsias priemones, sustabdė bendradarbiavimą su Rusija ir jos sąjungininke Baltarusija. 

ES vėliava

Prasidėjus Rusijos karinei agresijai prieš Ukrainą, Europos Komisija, vadovaudamasi savo sprendimu visapusiškai įgyvendinti visas ES ribojamąsias priemones, sustabdė bendradarbiavimą su Rusija ir jos sąjungininke Baltarusija pagal Europos kaimynystės priemonės tarpvalstybinio bendradarbiavimo programas, taip pat pagal INTERREG Baltijos jūros regiono programą.

Tai, be kita ko, reiškia, kad Rusijai ar Baltarusijai nebus atliekami jokie tolesni mokėjimai. Nedelsiant sustabdomas devynių Europos kaimynystės priemonės (EKP) tarpvalstybinio bendradarbiavimo programų, kuriose dalyvauja Rusija ir Baltarusija, taip pat tarpvalstybinės INTERREG Baltijos jūros regiono programos (2014–2020 m. programavimo laikotarpis) įgyvendinimas. Bendras ES finansavimas aštuonioms programoms su Rusija yra 178 mln. EUR, o dviem programoms su Baltarusija – 257 mln. EUR. Reglamente dėl Europos kaimynystės priemonės bendradarbiavimo programos numatytas jų taikymo sustabdymas, jei pažeidžiama tarptautinė teisė, žmogaus teisės, demokratijos ir teisinės valstybės principai.

Bendradarbiavimas su abiem šalimis taip pat sustabdytas įgyvendinant naujojo 2021–2027 m. programavimo laikotarpio programas.

Už sanglaudą ir reformas atsakinga Europos Komisijos narė Elisa Ferreira sakė: „Rusijos karinė agresija yra šiurkštus JT Chartijos, tarptautinės teisės ir taisyklėmis grindžiamos tvarkos pažeidimas. Visų tarpvalstybinių ir tarptautinių programų ir mokėjimų Rusijai ir Baltarusijai sustabdymas, o taip pat paramos Ukrainai stiprinimas yra konkreti Europos ir sanglaudos politikos solidarumo su Ukrainos žmonėmis išraiška.“

Tolesnė parama Ukrainai

Kartu Europos Komisija skubiai nagrinėja teisines ir veiklos galimybes stiprinti esamas ES šalių (Lenkijos, Vengrijos, Rumunijos, Slovakijos) ir Ukrainos tarpvalstybinio bendradarbiavimo programas, taip pat Ukrainos dalyvavimą EKP tarpvalstybinio bendradarbiavimo Juodosios jūros baseino programoje arba INTERREG Dunojaus tarpvalstybinėje programoje.

Kadangi įgyvendinama daugiau kaip 1 000 ES ir Ukrainos pasienio regionų vietos ir regionų valdžios institucijų partnerystės iniciatyvų, programos suteikia galimybę greitai ir veiksmingai teikti paramą Ukrainai, be kita ko, pabėgėliams.

Pagrindiniai faktai

Europos kaimynystės priemonė (EKP) yra pagrindinė finansinė ES užsienio politikos rytinių ir pietinių kaimyninių šalių atžvilgiu priemonė.

EKP 2014–2020 m. tarpvalstybinio bendradarbiavimo programa, kuri 2021–2027 m. programavimo laikotarpiu bus vadinama „INTERREG NEXT 2021-2027“, finansuojama pagal Europos kaimynystės politiką ir ES sanglaudos politiką. Ja remiamas darnus vystymasis prie ES išorės sienų ir padedama mažinti gyvenimo lygio skirtumus sprendžiant bendras problemas abipus sienų. Programa sudaro sąlygas ES ir šalių partnerių regionų ir vietos suinteresuotųjų subjektų bendradarbiavimui, grindžiamam lygiateisiškumo principu.

EKP tarpvalstybinio bendradarbiavimo programos, kuriose dalyvauja Rusija ir Baltarusija, yra: „Kolarctic“ „Karelia“, „Pietryčių Suomija / Rusija“, „Estija / Rusija“, „Latvija / Rusija“, „Lietuva / Rusija“, „Lenkija / Rusija“, „Latvija / Lietuva / Baltarusija“, „Lenkija / Baltarusija / Ukraina“. Be to, Rusija dalyvauja Baltijos jūros regiono tarptautinio bendradarbiavimo programoje.

EKP tarpvalstybinio bendradarbiavimo programos ir INTERREG programos, kuriose dalyvauja Ukraina, yra: „Lenkija / Baltarusija / Ukraina“, „Vengrija / Slovakija / Rumunija / Ukraina“, „Rumunija / Ukraina“, „Juodosios jūros baseinas“, INTERREG Dunojaus regiono programa.

Daugiau informacijos

Europos Komisijos Pirmininkės U. von der Leyen pareiškimas dėl tolesnių priemonių reaguojant į Rusijos invaziją į Ukrainą

Tarpvalstybinis bendradarbiavimas

Tarptautinis bendradarbiavimas

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2022 m. kovo 4 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje