Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2021 m. gegužės 26 d.Skaitymo laikas: 3 min

Europos Komisija skelbia Kovos su dezinformacija praktikos kodekso griežtinimo gaires

disinformation_0526.png
© EU
Šiandien Europos Komisija paskelbė Kovos su dezinformacija praktikos kodekso griežtinimo gaires . Pirmas pasaulyje tokio pobūdžio kodeksas padės veiksmingiau kovoti su dezinformacija.

Gairėse raginama papildyti ir sugriežtinti Kovos su dezinformacija praktikos kodeksą siekiant:

  • Padidinti jį įgyvendinančių organizacijų skaičių. Europos Komisija ragina įgyvendinti kodeksą ES veikiančias ir naujas platformas, atitinkamus internetinės reklamos ekosistemos dalyvius, privačių pranešimų mainų paslaugų teikėjus ir suinteresuotuosius subjektus, kurių ištekliai ar ekspertinės žinios gali pagerinti kodekso veiksmingumą. Griežtinamame kodekse reikėtų numatyti naujus pritaikytus įsipareigojimus, atitinkančius jį pasirašiusių organizacijų dydį ir teikiamų paslaugų pobūdį.
  • Neleisti pelnytis iš dezinformacijos. Interneto reklamos ekosistemos platformos ir dalyviai turi prisiimti atsakomybę ir glaudžiau bendradarbiaudami siekti nutraukti dezinformacijos finansavimą. Visų pirma reikia dalytis informacija apie dezinformaciją skleidžiančius reklaminius skelbimus, kuriuos atsisakė platinti kuris nors iš kodekso signatarų, didinti skaidrumą ir atskaitomybę už reklaminius skelbimus ir uždrausti skelbtis subjektams, kurių skelbiama informacija nuolat demaskuojama kaip melaginga.
  • Užtikrinti paslaugų vientisumą. Sugriežtintame kodekse turėtų būti išsamiai aprašytos esamos ir naujos dezinformacijai skleisti naudojamos manipuliacinės elgsenos formos (tokios kaip botai, netikros paskyros, organizuotos manipuliavimo kampanijos, įsilaužimai į paskyras). Reikėtų numatyti pritaikytus įsipareigojimus, kurie užtikrintų skaidrumą ir atskaitomybę už priemones, kurių imtasi siekiant sumažinti dezinformacijos poveikį.
  • Suteikti naudotojams galimybę atpažinti ir pažymėti dezinformaciją. Naudotojams reikia suteikti galimybę naudotis priemonėmis, kurios leistų geriau suprasti interneto aplinką ir saugiau joje naršyti. Kodekso signatarai turi užtikrinti, kad jų rekomendavimo, t. y. naudotojams siūlomo turinio atrankos, sistemos būtų skaidrios, ir imtis priemonių mažinti jų keliamą riziką, pvz., susijusią su masiniu dezinformacijos plitimu. Jie taip pat turėtų suteikti savo naudotojams patogias ir veiksmingas dezinformacijos, galinčios padaryti žalą visuomenei ar atskiriems asmenims, pažymėjimo priemones ir būdus. Naudotojams, kurių turiniui ar paskyroms po tokio pažymėjimo buvo pritaikytos priemonės, reikėtų suteikti sąlygas pasinaudoti tinkamu ir skaidriu skundų pateikimo ir teisių gynimo mechanizmu. Sugriežtintas kodeksas taip pat turėtų padėti išryškinti patikimą visuomenei svarbią informaciją ir įspėti naudotojus, pamačiusius turinį, kurį faktų tikrintojai pažymėjo kaip melagingą.
  • Plėsti faktų tikrinimo aprėptį ir suteikti tyrėjams geresnę prieigą prie duomenų. Naujajame kodekse turėtų būti numatytas glaudesnis bendradarbiavimas su faktų tikrintojais ir platesnė geografinė ir kalbinė jo taikymo aprėptis Europos Sąjungoje. Sugriežtintame kodekse taip pat turėtų būti numatyta patikima mokslininkų prieigos prie duomenų sistema.
  • Sukurti patikimą stebėsenos sistemą. Sugriežtintame kodekse reikėtų numatyti patobulintą stebėjimo sistemą. Ji turi būti grindžiama aiškiais pagrindiniais veiklos rezultatų rodikliais (PVRR), atspindinčiais platformų veiksmų rezultatus ir poveikį, taip pat bendrą kodekso poveikį dezinformacijos prevencijai ES. Platformos turėtų reguliariai teikti Europos Komisijai ataskaitas apie priemones, kurių ėmėsi, ir apie atitinkamus jų PVRR. Jų informacija ir duomenys turėtų būti teikiami standartizuotais formatais, duomenis suskirstant pagal valstybes nares.

Galiausiai kodekso signatarai turėtų sukurti Skaidrumo centrą, jame informuoti apie kodekso įsipareigojimų vykdymą ir užtikrinimą ir skelbti visus su PVRR susijusius duomenis ir parametrus. Gairėse taip pat siūloma įsteigti Europos Komisijos pirmininkaujamą nuolatinę darbo grupę. Joje būtų atstovaujama kodekso signatarams, Europos išorės veiksmų tarnybai, Europos audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų reguliuotojų grupei (ERGA) ir Europos skaitmeninės žiniasklaidos observatorijai (EDMO). Pastarajai skirta daugiau kaip 11 mln. EUR, kad ji įsteigtų aštuonis regioninius centrus, padėsiančius įgyvendinti ir plėsti observatorijos darbą valstybėse narėse. Ekspertų talkinama darbo grupė padės peržiūrėti ir pritaikyti kodeksą pagal technologijų, visuomenės, rinkos ir teisės aktų pokyčius.

Daugiau informacijos:

Pranešimas spaudai

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2021 m. gegužės 26 d.