Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2023 m. balandžio 19 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 2 min

Europos Komisija skelbia balandžio mėnesio sprendimus dėl pažeidimų

Europos Komisija (EK) paskelbė balandžio mėnesio sprendimus dėl pažeidimų. Jais EK imasi teisinių veiksmų prieš valstybes nares, nevykdančias ES teisėje nustatytų prievolių.

ES vėliavos prie Berlaymont

Šiandien Europos Komisija (EK) paskelbė balandžio mėnesio sprendimus dėl pažeidimų. Jais EK imasi teisinių veiksmų prieš valstybes nares, nevykdančias ES teisėje nustatytų prievolių.

Sezoniniai darbuotojai iš trečiųjų šalių. Europos Komisija ragina Lietuvą ir dar 9 valstybes nares į nacionalinę teisę perkelti visas Sezoninių darbuotojų direktyvos nuostatas

Europos Komisija nusprendė pradėti pažeidimo nagrinėjimo procedūrą išsiųsdama oficialius pranešimus atitinkamai Lietuvai (INFR(2023)2023), Belgijai, Bulgarijai, Vokietijai, Estijai, Graikijai, Italijai, Kiprui, Latvijai ir Liuksemburgui dėl to, kad šios šalys į nacionalinę teisę visiškai tinkamai neperkėlė visų Sezoninių darbuotojų direktyvos (Direktyva 2014/36/ES) nuostatų. Direktyva siekiama užtikrinti sąžiningas ir skaidrias trečiųjų šalių sezoninių darbuotojų priėmimo į ES taisykles. Ja taip pat siekiama užtikrinti deramas darbo ir gyvenimo sąlygas, lygias teises ir pakankamą apsaugą nuo išnaudojimo. Užtikrinti, kad būtų visapusiškai laikomasi Sezoninių darbuotojų direktyvos, yra svarbi išankstinė sąlyga siekiant į ES pritraukti sezoniniam darbui reikalingą darbo jėgą ir tai taip pat galėtų padėti sumažinti neteisėtą migraciją. Europos Komisija stebi, kaip visos valstybės narės perkėlė šiuos teisės aktus į nacionalinę teisę. EK mano, kad šios valstybės narės netinkamai perkėlė ir (arba) įgyvendino kai kuriuos direktyvoje nustatytus įpareigojimus. Išvardytosios valstybės narės turi per du mėnesius atsakyti į Europos Komisijos pateiktus argumentus. Jei nebus pateiktas priimtinas atsakymas, Komisija gali nuspręsti išsiųsti joms pagrįstą nuomonę.

Kova su terorizmu. Europos Komisija ragina Lietuvą ir dar 5 valstybes nares užtikrinti tinkamą ES kovos su terorizmu taisyklių perkėlimą į nacionalinę teisę

Europos Komisija nusprendė išsiųsti pagrįstą nuomonę Lietuvai (INFR(2021)2087), Vokietijai, Kroatijai, Liuksemburgui, Lenkijai ir Suomijai, kad šios teisingai perkeltų į nacionalinę teisę tam tikras ES kovos su terorizmu taisykles (Direktyva (ES) 2017/541). Direktyva dėl kovos su terorizmu yra ES kovos su terorizmu darbotvarkės kertinis akmuo. Joje pateikiamos nuostatos, pagal kurias kriminalizuojamos su terorizmu susijusios nusikalstamos veikos, pavyzdžiui, vykimas į užsienį siekiant įvykdyti teroristinį nusikaltimą, grįžimas į ES arba keliavimas ES viduje siekiant vykdyti tokią veiklą, mokymasis terorizmo tikslais ir terorizmo finansavimas, ir už jas taikomos sankcijos. Šiose taisyklėse taip pat išdėstytos specialios nuostatos dėl terorizmo aukų, siekiant užtikrinti, kad jos galėtų gauti patikimą informaciją ir profesionalias bei specializuotas paramos paslaugas. Valstybės narės šią direktyvą į nacionalinę teisę turėjo perkelti iki 2018 m. rugsėjo 8 d. Įvertinusi perkėlimo į nacionalinę teisę teisės aktus, 2021 m. birželio – rugsėjo mėn. Europos Komisija išsiuntė šioms valstybėms narėms oficialius pranešimus, ragindama jas imtis būtinų priemonių EK nustatytiems trūkumams, susijusiems su jų perkėlimu į nacionalinę teisę, pašalinti. Šešių valstybių narių atsakymuose nebuvo pakankamai atsižvelgta į Europos Komisijai susirūpinimą keliančius klausimus. Todėl Komisija nusprendė šioms šešioms valstybėms narėms pateikti pagrįstas nuomones. Dabar jos turi per du mėnesius atsakyti ir imtis reikiamų priemonių. Jei nebus pateiktas priimtinas atsakymas, Europos Komisija gali nuspręsti bylas perduoti Europos Sąjungos Teisingumo Teismui.

Daugiau informacijos:

Pranešimas spaudai. Svarbiausi Europos Komisijos priimti sprendimai, suskirstyti pagal politikos sritis

Klausimai ir atsakymai apie ES pažeidimo nagrinėjimo procedūrą

Sprendimų dėl pažeidimų registras

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2023 m. balandžio 19 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje