Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2022 m. gegužės 25 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 4 min

Europos Komisija siūlo taisykles dėl oligarchų, pažeidžiančių ribojamąsias priemones, ir nusikaltėlių turto įšaldymo ir konfiskavimo

Šiandien Europos Komisija pasiūlė ES ribojamųjų priemonių pažeidimą įtraukti į ES nusikaltimų sąrašą. EK taip pat pasiūlė naujas griežtesnes turto susigrąžinimo ir konfiskavimo taisykles, kurios taip pat padės įgyvendinti ES ribojamąsias priemones.

Laivas
Europos Sąjunga, 2020

Šiandien Europos Komisija (EK) pasiūlė ES ribojamųjų priemonių pažeidimą įtraukti į ES nusikaltimų sąrašą. EK taip pat pasiūlė naujas griežtesnes turto susigrąžinimo ir konfiskavimo taisykles, kurios taip pat padės įgyvendinti ES ribojamąsias priemones. Kadangi Rusija tebetęsia agresiją prieš Ukrainą, labai svarbu, kad ES ribojamosios priemonės būtų visiškai įgyvendintos ir kad šių priemonių pažeidėjai negalėtų atsipirkti. Pateiktais pasiūlymais siekiama užtikrinti, kad ribojamąsias priemones pažeidusių asmenų ir subjektų turtas galėtų būti veiksmingai konfiskuotas ateityje.

ES ribojamųjų priemonių pažeidimo pavertimas ES nusikaltimu

Pirma, Europos Komisija siūlo ES ribojamųjų priemonių pažeidimą įtraukti į ES nusikaltimų sąrašą. Taip bus galima nustatyti bendrą pagrindinį standartą dėl nusikalstamų veikų ir bausmių visoje ES. Savo ruožtu dėl tokių bendrų ES taisyklių visose ES valstybėse narėse būtų lengviau tirti ribojamųjų priemonių pažeidimus, vykdyti baudžiamąjį persekiojimą ir bausti už juos.

Ribojamųjų priemonių pažeidimas atitinka SESV 83 straipsnio 1 dalyje nustatytus kriterijus, nes tai nusikaltimas daugumoje ES valstybių narių. Tai taip pat itin sunkus nusikaltimas, nes jis gali sukelti grėsmę tarptautinei taikai ir saugumui ir yra aiškiai tarpvalstybinio pobūdžio, todėl į jį reikia reaguoti vienodai ES ir pasauliniu lygmeniu.

Kartu su pasiūlymu Europos Komisija komunikate su priedu taip pat išdėsto, kaip galėtų atrodyti būsima direktyva dėl baudžiamųjų sankcijų. Galimos nusikalstamos veikos galėtų apimti: dalyvavimą veiksmuose ar veikloje, kuriais siekiama tiesiogiai ar netiesiogiai apeiti ribojamąsias priemones, be kita ko, nuslepiant turtą; neįšaldomas į sąrašą įtrauktam asmeniui (subjektui) priklausančias, jo turimas ar kontroliuojamas lėšas; arba užsiėmimą prekyba, pavyzdžiui, prekių, kurioms taikomi prekybos draudimai, importą arba eksportą.

Kai ES valstybės narės susitars dėl Europos Komisijos iniciatyvos išplėsti ES nusikaltimų sąrašą, Komisija pateiks pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, grindžiamą pridedamu komunikatu ir priedu.

ES turto susigrąžinimo ir konfiskavimo taisyklių taikymas ir ES ribojamosioms priemonėms

Antra, Europos Komisija teikia pasiūlymą dėl Direktyvos dėl turto susigrąžinimo ir konfiskavimo. Pagrindinis tikslas – užtikrinti, kad už nusikaltimus nebūtų atlyginama, atimant iš nusikaltėlių neteisėtai gautą pelną ir apribojant jų gebėjimą vykdyti tolesnius nusikaltimus. Siūlomos taisyklės taip pat bus taikomos ribojamųjų priemonių pažeidimui, užtikrinant veiksmingą pajamų, gautų pažeidus ribojamąsias priemones, paiešką, įšaldymą, valdymą ir konfiskavimą.

Pasiūlymu modernizuojamos ES turto susigrąžinimo taisyklės:

  • Išplečiami turto susigrąžinimo tarnybų įgaliojimai, kad jos galėtų greitai atsekti ir identifikuoti asmenų ir subjektų, kuriems taikomos ES ribojamosios priemonės, turtą. Šie įgaliojimai taip pat bus taikomi nusikalstamu būdu įgytam turtui, įskaitant skubų turto įšaldymą, kai yra rizika, kad turtas gali išnykti.
  • Kai bus priimtas Europos Komisijos pasiūlymas dėl ES nusikaltimų sąrašo išplėtimo, išplečiamos galimybės konfiskuoti turtą už platesnio masto nusikaltimus, įskaitant ES ribojamųjų priemonių pažeidimus.
  • Turto valdymo tarnybų steigimas visose ES valstybėse narėse siekiant užtikrinti, kad įšaldytas turtas neprarastų vertės, sudarant sąlygas parduoti įšaldytą turtą, kuris galėtų lengvai nuvertėti arba kurį būtų brangu išlaikyti.

Pagrindiniai faktai

Ribojamosios priemonės yra esminė priemonė tarptautiniam saugumui ginti ir žmogaus teisėms propaguoti. Tokios priemonės apima turto įšaldymą, draudimus keliauti, importo ir eksporto apribojimus ir bankininkystės bei kitų paslaugų apribojimus. Šiuo metu ES galioja daugiau kaip 40 ribojamųjų priemonių režimų, o taisyklės, kuriomis kriminalizuojami tokių priemonių pažeidimai, įvairiose ES valstybėse narėse skiriasi.

Europos Sąjunga nustatė keletą ribojamųjų priemonių Rusijos ir Baltarusijos asmenims ir įmonėms, taip pat sektorines priemones, iš kurių kai kurios priimtos 2014 m. ES ribojamųjų priemonių įgyvendinimas po Rusijos išpuolio prieš Ukrainą rodo, kad sudėtinga nustatyti oligarchams priklausantį turtą, kuris per sudėtingas teisines ir finansines struktūras slepiamas skirtingose jurisdikcijose. Nenuoseklus ribojamųjų priemonių vykdymo užtikrinimas kenkia Europos Sąjungos gebėjimui kalbėti vienu balsu.

Siekdama sustiprinti Europos Sąjungos lygmens koordinavimą užtikrinant šių ribojamųjų priemonių vykdymą, Europos Komisija įsteigė Turto įšaldymo ir areštavimo darbo grupę. Darbo grupė ne tik užtikrina ES valstybių narių veiksmų koordinavimą, bet ir siekia išnagrinėti ribojamųjų priemonių ir baudžiamosios teisės priemonių sąveiką. Iki šiol ES valstybės narės pranešė apie įšaldytą turtą, kurio vertė 9,89 mlrd. EUR, ir užblokavo 196 mlrd. EUR vertės sandorius. Balandžio 11 d. Europolas kartu su ES valstybėmis narėmis, Eurojustu ir FRONTEX pradėjo operaciją „Oscar“, kuria remiami finansiniai ir nusikalstamų veikų tyrimai, susiję su asmenims ir juridiniams asmenims, kuriems taikomos ES sankcijos, priklausančiu nusikalstamu turtu.

Daugiau informacijos:

Visas pranešimas spaudai

Klausimai ir atsakymai

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2022 m. gegužės 25 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje