Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2021 m. birželio 23 d.

Europos Komisija siūlo sukurti Jungtinį kibernetinio saugumo padalinį

cyber_security_0623.jpg
© EU
Siekdama stiprinti atsaką į didelio masto kibernetinius incidentus, Europos Komisija siūlo sukurti Jungtinį kibernetinio saugumo padalinį. 

Siekdama kovoti su gausėjančiais rimtais kibernetiniais incidentais, paveikiančiais visos Europos Sąjungos viešąsias paslaugas, įmones ir piliečius, Europos Komisija šiandien pristatė naujo Jungtinio kibernetinio saugumo padalinio sukūrimo viziją.

Pirmą kartą Europos Komisijos Pirmininkės Ursulos von der Leyen politinėse gairėse paminėto ir šiandien pasiūlyto sukurti Jungtinio kibernetinio saugumo padalinio tikslas – sutelkti išteklius ir kompetenciją, kad ES ir valstybės narės galėtų jais naudotis siekdamos veiksmingai užkirsti kelią masiniams kibernetiniams incidentams ir krizėms, nuo jų atgrasyti ir į juos reaguoti. Kibernetinio saugumo bendruomenės, be kita ko, piliečių, teisėsaugos, diplomatų ir kibernetinės gynybos bendruomenės, taip pat partneriai iš privačiojo sektoriaus pernelyg dažnai veikia pavieniui. Jungtinio kibernetinio saugumo padalinys bus virtuali ir fizinė jų bendradarbiavimo platforma.

Europos Komisija siūlo Jungtinį kibernetinio saugumo padalinį kurti laipsniškai ir skaidriai – keturiais etapais, kuriuose dalyvautų valstybės narės ir įvairūs šioje srityje veikiantys subjektai. Siekiama užtikrinti, kad savo veiklą Jungtinis kibernetinio saugumo padalinys pradėtų 2022 m. birželio 30 d., o visiškai suformuotas būtų po vienų metų, iki 2023 m. birželio 30 d. Parengiamuoju etapu sekretoriato funkcijas atliks Europos Sąjungos kibernetinio saugumo agentūra (ENISA), o padalinys įsikurs netoli Briuselyje esančių šios agentūros ir Europos institucijų, įstaigų ir agentūrų kompiuterinių incidentų tyrimo tarnybos (CERT-EU) biurų.

Lėšas investicijoms, reikalingoms Jungtiniam kibernetinio saugumo padaliniui sukurti, visų pirma pagal Skaitmeninės Europos programą teiks Europos Komisija. Jos bus naudojamos fizinei ir virtualiai platformai sukurti, saugiems ryšių kanalams sukurti ir prižiūrėti, taip pat aptikimo pajėgumams gerinti. Iš Europos gynybos fondo gali būti teikiami papildomi įnašai, visų pirma lėšos, skirtos valstybių narių kibernetinės gynybos pajėgumams plėtoti.

Šiandien Europos Komisija taip pat pateikė ataskaitą, kurioje aptariama pagal ES saugumo sąjungos strategiją padaryta pažanga siekiant užtikrinti europiečių saugumą. Kartu su Sąjungos vyriausiuoju įgaliotiniu užsienio reikalams ir saugumo politikai ji pateikė ir pirmąją naujosios ES kibernetinio saugumo strategijos įgyvendinimo ataskaitą.

Daugiau informacijos:

Pranešimas spaudai

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2021 m. birželio 23 d.