Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2022 m. gegužės 3 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 3 min

Europos Komisija siūlo steigti Europos sveikatos duomenų erdvę

Šiandien Europos Komisija pasiūlė įsteigti Europos sveikatos duomenų erdvę – vieną iš pagrindinių stiprios Europos sveikatos sąjungos sudedamųjų dalių. 

Medicina
Europos Sąjunga, 2021

Šiandien Europos Komisija pasiūlė įsteigti Europos sveikatos duomenų erdvę – vieną iš pagrindinių stiprios Europos sveikatos sąjungos sudedamųjų dalių. Europos sveikatos duomenų erdvė suteiks galimybę žmonėms kontroliuoti savo sveikatos duomenis ir jai naudotis savo šalyje arba kitose ES valstybėse narėse. Be to, ji bus nuosekli, patikima ir veiksminga sveikatos duomenų naudojimo mokslinių tyrimų, inovacijų, politikos formavimo ir reguliavimo veikloje sistema, kartu užtikrinanti visapusišką atitiktį aukštiems ES duomenų apsaugos standartams.

Už sveikatą ir maisto saugą atsakinga Europos Komisijos narė Stella Kyriakides kalbėjo: „Šiandien įgyvendiname dar vieną Europos sveikatos sąjungos ramstį. Mūsų vizija tampa realybe. Europos sveikatos duomenų erdvė iš esmės keičia sveikatos priežiūros srities skaitmeninę transformaciją ES. Joje daugiausia dėmesio skiriama piliečiams, suteikiant jiems galimybę visiškai kontroliuoti savo duomenis, kad jie galėtų gauti geresnes sveikatos priežiūros paslaugas visoje ES. Šie duomenys, su kuriais galima susipažinti taikant griežtas saugumo ir privatumo apsaugos priemones, taip pat bus be galo vertingi mokslininkams, tyrėjams, novatoriams ir politikos formuotojams, dirbantiems kito gyvybiškai svarbaus gydymo srityje. ES žengia tikrą istorinį žingsnį skaitmeninės sveikatos priežiūros ES link.“

Galimybė žmonėms kontroliuoti savo sveikatos duomenis savo šalyje ir tarpvalstybiniu mastu

  • Dėl Europos sveikatos duomenų erdvės žmonės galės nemokamai nedelsiant ir lengvai gauti savo sveikatos duomenis elektronine forma. Jie gali lengvai dalytis šiais duomenimis su kitais sveikatos priežiūros specialistais savo šalyje ir kitose valstybėse narėse, kad pagerintų sveikatos priežiūros paslaugų teikimą. Piliečiai galės visiškai kontroliuoti savo duomenis ir galės pridėti informaciją, ištaisyti neteisingus duomenis, apriboti prieigą kitiems asmenims ir gauti informacijos apie tai, kaip jų duomenys naudojami ir kokiu tikslu.
  • ES valstybės narės turės užtikrinti, kad pacientų duomenų santraukos, e. receptai, medicininiai vaizdai ir išvados dėl vaizdų, laboratorijų rezultatai, išrašymo iš gydymo įstaigos ataskaitos būtų pateikiami ir priimami bendru europiniu formatu.
  • Sąveikumas ir saugumas taps privalomais reikalavimais. Elektroninių sveikatos įrašų sistemų gamintojai turės patvirtinti atitiktį šiems standartams.
  • Siekiant užtikrinti piliečių teisių apsaugą, visos ES valstybės narės turi paskirti skaitmeninės sveikatos priežiūros institucijas. Šios institucijos dalyvaus tarpvalstybinėje skaitmeninėje infrastruktūroje („MyHealth@EU“), kuri padės pacientams dalytis savo duomenimis tarpvalstybiniu mastu.

Sveikatos duomenų naudojimo mokslinių tyrimų, inovacijų ir politikos formavimo tikslais gerinimas

  • Europos sveikatos duomenų erdve sukuriama tvirta teisinė sveikatos duomenų naudojimo mokslinių tyrimų, inovacijų, visuomenės sveikatos, politikos formavimo ir reguliavimo tikslais sistema. Griežtomis sąlygomis tyrėjai, novatoriai, viešosios institucijos ar pramonė turės prieigą prie didelio kiekio aukštos kokybės sveikatos duomenų, kurie yra labai svarbūs kuriant gyvybes gelbstinčius gydymo būdus, vakcinas ar medicinos prietaisus ir užtikrinant geresnes galimybes naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis ir atsparesnes sveikatos priežiūros sistemas.
  • Kad tyrėjai, įmonės ar institucijos gautų prieigą prie tokių duomenų, reikės gauti prieigos prie sveikatos duomenų įstaigos, kuri turi būti įsteigta visose ES valstybėse narėse, leidimą. Prieiga bus suteikta tik tuo atveju, jei prašomi duomenys bus naudojami konkrečiais tikslais uždaroje, saugioje aplinkoje ir neatskleidžiant asmens tapatybės. Taip pat griežtai draudžiama naudoti duomenis priimant sprendimus, kurie kenkia piliečiams, pavyzdžiui, kuriant žalingus produktus ar paslaugas arba didinant draudimo įmokas.
  • Prieigos prie sveikatos duomenų įstaigos bus prisijungusios prie naujos decentralizuotos antriniam naudojimui skirtos ES infrastruktūros („HealthData@EU“), kuri bus sukurta tarpvalstybiniams projektams remti.

Daugiau informacijos:

Pranešimas spaudai

Komunikatas „Europos sveikatos duomenų erdvė: sveikatos duomenų galios panaudojimas žmonėms, pacientams ir inovacijoms“

Pasiūlymas dėl reglamento dėl Europos sveikatos duomenų erdvės

Klausimai ir atsakymai

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2022 m. gegužės 3 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje