Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2022 m. gruodžio 2 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 3 min

Europos Komisija siūlo sertifikuoti anglies dioksido absorbavimą

Lapkričio 30 d. Europos Komisija priėmė pasiūlymą įdiegti pirmąją Europoje Sąjungoje savanorišką sistemą, kurios tikslas – išduoti patikimus kokybiško anglies dioksido absorbavimo sertifikatus.

Žaliasis kursas
Europos Sąjunga, 2017

Lapkričio 30 d. Europos Komisija priėmė pasiūlymą įdiegti pirmąją Europoje Sąjungoje savanorišką sistemą, kurios tikslas – išduoti patikimus kokybiško anglies dioksido absorbavimo sertifikatus. Pasiūlymas duos postūmį novatoriškoms anglies dioksido absorbavimo technologijoms ir tvariems sekvestruojamojo ūkininkavimo sprendimams ir padės ES siekti klimato, aplinkosaugos ir nulinės taršos tikslų. Siūlomas reglamentas padės iš esmės pagerinti ES gebėjimą kiekybiškai vertinti, stebėti ir tikrinti absorbuojamą anglies dioksido kiekį. Didesnis skaidrumas pelnys suinteresuotųjų subjektų ir pramonės atstovų pasitikėjimą ir užkardys ekomanipuliavimą. Anglies dioksido absorbavimas gali ir turi duoti klimatui akivaizdžios naudos, todėl Europos Komisija pirmenybę teiks tai anglies dioksido absorbavimo veiklai, kuri itin naudinga biologinei įvairovei.

Siekiant užtikrinti sertifikavimo proceso skaidrumą ir patikimumą, pasiūlyme nustatomos anglies dioksido absorbavimo nepriklausomo tikrinimo taisyklės ir sertifikavimo schemų, galimų naudoti siekiant įrodyti atitiktį ES sistemai, pripažinimo taisyklės. Tam, kad anglies dioksido absorbavimas būtų kokybiškas ir palyginamas, siūlomame reglamente nustatomi keturi kokybės kriterijai:

  1. kiekybinio vertinimo: anglies dioksido absorbavimo veikla turi būti įvertinama tiksliai ir duoti nedviprasmiškos naudos klimatui;
  2. papildomumo: anglies dioksido absorbavimo veikla turi būti peržengiamos dabartinės praktikos ribos ir siekiama daugiau, nei reikalaujama teisės aktais;
  3. ilgalaikio saugojimo: siekiant užtikrinti nuolatinį anglies dioksido saugojimą, sertifikatuose turi būti nurodoma saugojimo trukmė;
  4. tvarumo: anglies dioksido absorbavimo veikla turi padėti siekti ir nenukrypti nuo tokių tvarumo tikslų, kaip prisitaikymas prie klimato kaitos, žiedinė ekonomika, vandens ir jūrų ištekliai ir biologinė įvairovė.

Šis pasiūlymas labai svarbus, kad ES pasiektų tikslą iki 2050 m. tapti pirmuoju pasaulyje neutralaus poveikio klimatui žemynu. Norint šį tikslą pasiekti, ES turi kuo labiau sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Be to, ES turės padidinti anglies dioksido absorbavimo iš atmosferos mastą, kad atsvertų neįmanomų pašalinti teršalų kiekį.

Tokios pramonės technologijos, kaip bioenergijos gamybos surenkant ir saugant anglies dioksidą technologija arba tiesioginio anglies dioksido surinkimo iš oro ir saugojimo technologija, gali padėti surinkti ir nuolat saugoti anglies dioksidą. Žemės ūkio ir miškininkystės sektoriuose sekvestruojamojo ūkininkavimo sprendimai gali tvariai pagerinti anglies dioksido saugojimą dirvožemyje ir miškuose arba sumažinti dirvožemyje išsiskiriančio anglies dioksido kiekį ir suformuoti naują ūkininkų ir miškininkų verslo modelį. Dešimtmečius ar dar ilgiau neišsiskirti anglies dioksidui gali padėti tokie patvarūs produktai ir medžiagos, kaip statybiniai medienos produktai.

Pasiūlymas paskatins taikyti švarias pažangiąsias technologijas ir rems naująjį europinį bauhauzą, taip pripažįstant medienos ir kitų energiją taupančių statybinių medžiagų gebėjimą saugoti anglies dioksidą. Pasiūlymas sudarys sąlygas rastis novatoriškoms privačiojo ir viešojo finansavimo formoms, be kita ko, paveikiajam finansavimui arba rezultatais grindžiamai viešajai paramai, teikiamai pagal valstybės pagalbos taisykles arba bendros žemės ūkio politikos nuostatas. Vietoje vykdomus anglies dioksido absorbavimo veiksmus Europos Komisija ir toliau finansuos iš Inovacijų fondo, bendros žemės ūkio politikos, Regioninės plėtros fondo ir programų LIFE bei „Europos horizontas“ lėšų.

Europos Komisijos pasiūlymą pagal įprastą teisėkūros procedūrą apsvarstys Europos Parlamentas ir ES Taryba. Europos Komisija, padedama ekspertų grupės, parengs kokybės kriterijais pagrįstą ir specialiai pritaikytą skirtingų rūšių anglies dioksido absorbavimo veiklos sertifikavimo metodiką. Pirmą ekspertų grupės posėdį planuojama surengti 2023 m. pirmąjį ketvirtį.

Daugiau informacijos

Visas pranešimas spaudai

Klausimai ir atsakymai

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2022 m. gruodžio 2 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje