Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2022 m. vasario 3 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 3 min

Europos Komisija siūlo pratęsti ES skaitmeninio COVID pažymėjimo galiojimą vieniems metams

Europos Komisija pasiūlė pratęsti ES skaitmeninio COVID pažymėjimo galiojimą vieniems metams – iki 2023 m. birželio 30 d.

EU Digital COVID Certificate

Šiandien Europos Komisija pasiūlė pratęsti ES skaitmeninio COVID pažymėjimo galiojimą vieniems metams – iki 2023 m. birželio 30 d. COVID-19 virusas Europoje vis dar plačiai išplitęs ir šiuo etapu neįmanoma nustatyti, kokį poveikį galėtų turėti 2022 m. antrąjį pusmetį padidėjęs infekcijų skaičius arba naujos atmainos. Pratęsus reglamento galiojimą bus užtikrinta, kad keliautojai galėtų toliau naudotis savo ES skaitmeniniu COVID pažymėjimu keliaudami po ES, jei valstybės narės toliau taikys tam tikras visuomenės sveikatos priemones.

Europos Komisija siūlo ne tik pratęsti reglamento dėl ES skaitmeninio COVID pažymėjimo galiojimą iki 2023 m. birželio mėn., bet ir šiuos smulkius pakeitimus:

  • įtraukti aukštos kokybės laboratorinius antigenų tyrimus, kad jų pagrindu irgi būtų galima išduoti tyrimo sertifikatą. Taip siekiama pasinaudoti platesniu diagnostinių tyrimų tipų spektru esant didelei COVID-19 tyrimų paklausai;
  • užtikrinti, kad skiepijimo pažymėjimuose būtų nurodytas teisingas bendras bet kurioje, o ne vien tik pažymėjimą išdavusioje ES valstybėje narėje sušvirkštų dozių skaičius. Taip siekiama atsižvelgti į piliečių išreikštą susirūpinimą dėl pažymėjimų, kuriuose nurodytas neteisingas dozių skaičius, kai jiems vakcinos dozės sušvirkščiamos skirtingose ES valstybėse narėse;
  • nustatyti, kad pažymėjimai gali būti išduodami asmenims, dalyvaujantiems vakcinų nuo COVID-19 klinikiniuose tyrimuose. Tada tyrimo dalyviams išduotą ES skaitmeninį COVID pažymėjimą gali pripažinti kitos ES valstybės narės. Šia priemone siekiama skatinti toliau kurti ir tirti vakcinas nuo COVID-19.

ES valstybės narės ir toliau galės priimti sprendimus dėl ES skaitmeninių COVID pažymėjimų naudojimo šalies viduje. ES teisės aktais dėl ES skaitmeninio COVID pažymėjimo nenustatomas ir nedraudžiamas ES skaitmeninio COVID pažymėjimo naudojimas šalies viduje (pvz., dėl galimybės patekti į renginius ar restoranus). Taip pat pažymėtina, kad tais atvejais, kai ES valstybė narė nustato COVID-19 pažymėjimų naudojimo vidaus reikmėms sistemą, ji turėtų toliau užtikrinti, kad ES skaitmeniniai COVID pažymėjimai šiais tikslais taip pat būtų visapusiškai pripažįstami. Europos Komisija taip pat ragina ES valstybes nares suderinti galiojimo šalies viduje laikotarpius su ES lygmeniu nustatytu galiojimo kelionių tikslais laikotarpiu.

Siekdama užtikrinti, kad pasiūlymas dėl pratęsimo būtų priimtas laiku – iki 2022 m. birželio 30 d., t. y. iki dabartinės ES skaitmeninio COVID pažymėjimo reglamento galiojimo pabaigos datos, Europos Komisija ragina Europos Parlamentą ir ES Tarybą skubiai priimti pasiūlymą.

Iki 2022 m. kovo 31 d. Europos Komisija taip pat paskelbs antrą ataskaitą apie reglamentą dėl ES skaitmeninio COVID pažymėjimo, kaip nustatyta tame reglamente. Pirmoji ataskaita buvo paskelbta 2021 m. spalio 18 d.

Europos Komisijos narių nuomonės:

Už teisingumą atsakingas Europos Komisijos narys Didier Reyndersas teigė: „Negalime nuspėti pandemijos eigos, tačiau galime užtikrinti, kad piliečiai ir toliau galėtų naudotis pažymėjimu, kuris veikia ir yra visur pripažįstamas. Nepratęsus galiojimo reikėtų laviruoti tarp skirtingų nacionalinių sistemų, o tai sukeltų painiavą bei kliūtis. ES skaitmeninis COVID pažymėjimas pasitvirtino kaip veiksminga priemonė, kad kelionės būtų saugios ir be apribojimų. Diena, kai jo nebereikės, ateis, bet iki tol su juo galėsime saugiai judėti po Europą.“

Už sveikatą ir maisto saugą atsakinga Europos Komisijos narė Stella Kyriakides pridūrė: „Tvyrant nežiniai ES skaitmeninis COVID pažymėjimas leidžia saugiai laisvai judėti ir keliauti. Mūsų piliečiai jį įvertino palankiai – jų gyvenimas tapo lengvesnis. Ši svarbi priemonė padėjo suvaldyti riziką ir papildė visuomenės sveikatos priemones, kurios taikomos pandemijos metu siekiant apsaugoti piliečius. Šiandien siūlome patikslinti, kada pažymėjimą galima naudoti keliaujant visoje ES. Tol, kol esama visuomenės sveikatos poreikių, piliečiams bus suteikta daugiau tikrumo. Taip pat siūlome atnaujinti pažymėjimą atsižvelgiant į naujausius mokslo pasiekimus ir epidemiologinius pokyčius, būtinybę paspartinti skiepijimo stiprinamosiomis dozėmis kampanijas, remti tebevykdomus gyvybiškai svarbius klinikinius tyrimus ir pripažinti juose dalyvaujančių piliečių indėlį.“

Už vidaus rinką atsakingas Europos Komisijos narys Thierry Bretonas pažymėjo: „ES skaitmeninis COVID pažymėjimas tapo globaliu standartu – buvo sugeneruota daugiau kaip 1,2 mlrd. QR kodų, prie jo prisijungė 60 šalių. Kintant pandeminei situacijai ES tinklų sietuvo skaitmeninė infrastruktūra toliau leidžia lengviau pripažinti COVID pažymėjimus tarpvalstybiniu mastu. Net ir tvyrant nežiniai jis gerokai palengvina laisvą judėjimą ir keliones.“

Daugiau informacijos:

Visas pranešimas spaudai

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2022 m. vasario 3 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje