Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2022 m. spalio 27 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 3 min

Europos Komisija siūlo paspartinti momentinių mokėjimų eurais diegimą

Spalio 26 d. Europos Komisija priėmė pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo siekiama užtikrinti, kad momentiniai mokėjimai eurais būtų prieinami visiems piliečiams ir įmonėms, turintiems banko sąskaitą ES ir EEE šalyse. 

momentiniai mokėjimai
Europos Sąjunga, 2017

Spalio 26 d. Europos Komisija priėmė pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo siekiama užtikrinti, kad momentiniai mokėjimai eurais būtų prieinami visiems piliečiams ir įmonėms, turintiems banko sąskaitą ES ir EEE šalyse. Pasiūlymu siekiama užtikrinti, kad momentiniai mokėjimai eurais būtų įperkami, saugūs ir be kliūčių tvarkomi visoje ES.

Momentiniai mokėjimai suteikia žmonėms galimybę pervesti pinigus bet kuriuo paros metu bet kurią dieną per dešimt sekundžių. Tai daug greičiau nei tradiciniai kredito pervedimai, kuriuos mokėjimo paslaugų teikėjai priima tik darbo valandomis, o gavėjo sąskaitą jie pasiekia tik kitą darbo dieną, kuri gali būti net už trijų kalendorinių dienų. Momentiniai mokėjimai yra gerokai spartesni ir patogesni vartotojams, pavyzdžiui, apmokant sąskaitas arba gaunant skubius pervedimus (pvz., skubios medicininės pagalbos atveju). Be to, jie padeda įmonėms, ypač MVĮ (be kita ko – mažmenininkams), ženkliai pagerinti pinigų srautus ir sumažinti išlaidas. Momentiniai mokėjimai atlaisvina pervedimo metu finansų sistemoje užblokuojamus pinigus, vadinamuosius „plaukiojančius mokėjimų srautus“, kuriuos galima greičiau panaudoti vartojimui ar investicijoms (kiekvieną dieną užblokuotų pinigų suma siekia beveik 200 mlrd. EUR). Tačiau 2022 m. pradžioje tik 11 proc. visų kredito pervedimų eurais ES buvo momentiniai. Šiuo pasiūlymu siekiama pašalinti kliūtis, trukdančias plačiau taikyti momentinius mokėjimus ir išnaudoti jų teikiamus pranašumus.

Pasiūlymą, kuriuo iš dalies keičiamas ir modernizuojamas 2012 m. Reglamentas dėl bendros mokėjimų eurais erdvės (SEPA), sudaro keturi reikalavimai dėl momentinių mokėjimų eurais:

  • suteikti galimybę visiems naudotis momentiniais mokėjimais eurais, įpareigojant ES mokėjimo paslaugų teikėjus, kurie jau siūlo kredito pervedimus eurais, per nustatytą laikotarpį taip pat suteikti galimybę naudotis momentiniais mokėjimais;
  • užtikrinti, kad momentiniai mokėjimai eurais būtų įperkami, įpareigojant mokėjimo paslaugų teikėjus užtikrinti, kad momentinių mokėjimų eurais kaina neviršytų tradicinių, nemomentinių, kredito pervedimų eurais kainos;
  • didinti pasitikėjimą momentiniais mokėjimais, įpareigojant paslaugų teikėjus patikrinti, ar mokėtojo pateiktas gavėjo banko sąskaitos numeris (IBAN) atitinka gavėjo vardą ir pavardę (pavadinimą), kad prieš atliekant mokėjimą mokėtojas būtų įspėtas apie galimą klaidą ar sukčiavimą;
  • pašalinti kliūtis, susijusias su momentinių mokėjimų eurais tvarkymu, tačiau kartu išlaikyti asmenų, kuriems taikomos ES sankcijos, tikrinimo veiksmingumą, taikant procedūrą, pagal kurią mokėjimo paslaugų teikėjai bent kartą per dieną tikrins savo klientus pagal ES sankcijų sąrašus, užuot tikrinę visas transakcijas atskirai.

Šiuo pasiūlymu bus remiamos inovacijos ir konkurencija ES mokėjimų rinkoje, visapusiškai laikantis galiojančių sankcijų ir kovos su finansiniais nusikaltimais taisyklių. Tai taip pat padės siekti platesnių Europos Komisijos tikslų, susijusių su skaitmenizacija ir atviru strateginiu savarankiškumu. Ši iniciatyva dera su Europos Komisijos prioritetu kurti žmonėms tarnaujančią ekonomiką ir padeda kurti patrauklesnę investicijų aplinką.

Europos Komisijos narių citatos:

Už žmonėms tarnaujančią ekonomiką atsakingas vykdomasis Europos Komisijos pirmininkės pavaduotojas Valdis Dombrovskis sakė: „Daugybėje šalių momentiniai mokėjimai sparčiai tampa norma. Ir Europoje jie turėtų būti prieinami visiems žmonėms, kad išliktume konkurencingi pasaulyje ir kuo geriau pasinaudotume skaitmeninio amžiaus teikiamomis inovacijų galimybėmis. Žmonėms tai naudinga, nes jie įgauna daugiau patogesnių pasirinkimo galimybių, o įmonėms naudinga todėl, kad jos gali geriau kontroliuoti savo pinigų srautus ir sumažinti veiklos išlaidas. Šiandienos pasiūlymas sustiprins mūsų ekonomiką, padidins jos efektyvumą ir padės jai augti.“

Už finansines paslaugas, finansinį stabilumą ir kapitalo rinkų sąjungą atsakinga Europos Komisijos narė Mairead McGuinness teigė: „Perėjimas nuo pervedimų įvykdymo kitą dieną prie jų įvykdymo per dešimt sekundžių yra toks pat milžiniškas pokytis, kaip perėjimas nuo tradicinio pašto prie e. pašto. Tačiau šiuo metu beveik devyni iš dešimties kredito pervedimų eurais vis dar tvarkomi kaip tradiciniai lėti pervedimai. Nėra jokių priežasčių, dėl kurių daugelis ES piliečių ir įmonių negalėtų iš karto siųsti ir gauti pinigų – momentinių mokėjimų technologija taikoma nuo 2017 m. Ši galimybė siųsti ir gauti pinigus per kelias sekundes yra ypač svarbi dabar, kai namų ūkių ir MVĮ sąskaitos didėja ir skaičiuojamas kiekvienas centas. Ši iniciatyva suteiks tiesioginės naudos ES piliečiams ir įmonėms.“

Daugiau informacijos

Visas pranešimas spaudai

Klausimai ir atsakymai

Nuoroda į teisės aktą

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2022 m. spalio 27 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje