Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2020 m. gruodžio 15 d.Skaitymo laikas: 4 min

Europos Komisija siūlo naujas taisykles skaitmeninėms platformoms

newds_platform.jpg
© EU
Šiandien Europos Komisija pasiūlė plataus užmojo skaitmeninės erdvės reformą – visoms skaitmeninėms paslaugoms, įskaitant socialines medijas, internetines prekyvietes ir kitas Europos Sąjungoje veikiančias interneto platformas, taikysimą išsamų naujų taisyklių rinkinį: Skaitmeninių paslaugų aktą ir Skaitmeninių rinkų aktą.

Skaitmeninių paslaugų aktas

Pagal Skaitmeninių paslaugų aktą visoje ES privalomos pareigos bus taikomos visoms skaitmeninėms paslaugoms, kuriomis besinaudojančius vartotojus pasiekia prekės, paslaugos ar turinys, įskaitant naujas procedūras, skirtas neteisėtam turiniui greičiau pašalinti, ir visapusišką naudotojų pagrindinių teisių apsaugą internete. Naujoji sistema, paremta Europos vertybėmis, įskaitant pagarbą žmogaus teisėms, laisvei, demokratijai, lygybei ir teisinei valstybei, subalansuos naudotojų, interneto platformų ir valdžios institucijų teises ir atsakomybę. Pasiūlymu papildomas Europos demokratijos veiksmų planas, kuriuo siekiama, kad demokratija taptų atsparesnė.

Konkrečiai, Skaitmeninių paslaugų aktu bus nustatyti skaitmeninėms paslaugoms taikysimi nauji įpareigojimai:

 • neteisėtų prekių, paslaugų ar turinio pašalinimo iš interneto taisyklės;
 • apsaugos priemonės naudotojams, kurių turinys platformose pašalintas per klaidą;
 • naujos pareigos labai didelėms platformoms imtis rizika grindžiamų veiksmų, kad būtų užkirstas kelias piktnaudžiavimui jų sistemomis;
 • plataus masto skaidrumo priemonės, be kita ko, susijusios su reklama internete ir algoritmais, naudojamais rekomenduojant turinį naudotojams;
 • nauji įgaliojimai tirti, kaip veikia platformos, be kita ko, sudarant palankesnes sąlygas mokslininkams susipažinti su pagrindiniais platformų duomenimis;
 • naujos verslo klientų atsekamumo skaitmeninėse prekyvietėse taisyklės, siekiant padėti atsekti neteisėtų prekių ar paslaugų pardavėjus;
 • novatoriškas valdžios institucijų bendradarbiavimo procesas siekiant užtikrinti veiksmingą vykdymo užtikrinimą visoje bendrojoje rinkoje.

Platformos, pasiekiančios daugiau kaip 10 proc. ES gyventojų (45 mln. naudotojų), laikomos turinčiomis sisteminę svarbą ir joms taikomi ne tik specialūs įpareigojimai kontroliuoti savo pačių riziką, bet ir nauja priežiūros struktūra. Šią naują atskaitomybės sistemą sudarys nacionalinių skaitmeninių paslaugų koordinatorių valdyba, o Europos Komisijai bus suteikti specialūs įgaliojimai prižiūrėti labai dideles platformas, įskaitant galimybę joms taikyti sankcijas tiesiogiai.

Skaitmeninių rinkų aktas

Skaitmeninių rinkų aktas yra skirtas neigiamoms pasekmėms dėl tam tikro platformų, kurios bendrojoje rinkoje yra skaitmeninės prieigos valdytojos, elgesio šalinti. Tai platformos, kurios daro didelį poveikį vidaus rinkai ir yra svarbios įmonėms, kad šios galėtų pasiekti savo klientus, ir kurios naudojasi arba gali naudotis įsitvirtinusia ilgalaike padėtimi. Tai gali suteikti joms galios nustatyti privačias taisykles ir kontroliuoti įmonių ir vartotojų santykius. Kartais tokios prieigos valdytojos kontroliuoja ištisas platformų ekosistemas. Kai prieigos valdytojas užsiima nesąžininga verslo praktika, jis gali trukdyti vertingoms ir novatoriškoms jo verslo klientų ir konkurentų paslaugoms pasiekti vartotoją arba sulėtinti šį procesą. Tokios praktikos pavyzdys galėtų būti nesąžiningas šiose platformose veikiančių įmonių duomenų naudojimas arba atvejai, kai naudotojai yra susieti su tam tikra paslauga ir turi ribotas galimybes pakeisti ją kita.

Konkretūs skaitmeninių rinkų akto aspektai:

 • jis bus taikomas tik dideliems pagrindinių platformų paslaugų, pavyzdžiui, paieškos sistemų, socialinių tinklų ar internetinių tarpininkavimo paslaugų, teikėjams, labiausiai linkusiems užsiimti nesąžininga praktika ir atitinkantiems objektyvius teisinius kriterijus, pagal kuriuos jie priskirti prieigos valdytojų kategorijai;
 • jame bus nustatytos kiekybinės ribos, kuriomis remiantis identifikuojami numanomi prieigos valdytojai. Komisijai taip pat bus suteikti įgaliojimai atlikus rinkos tyrimą nurodyti įmones, kurios veikia kaip prieigos valdytojos;
 • juo bus draudžiama taikyti tam tikrą, akivaizdžiai nesąžiningą praktiką, kaip antai neleisti naudotojams atsisakyti iš anksto įdiegtos programinės įrangos ar programėlių;
 • bus reikalaujama, kad prieigos valdytojai savo iniciatyva įdiegtų tam tikras priemones, pavyzdžiui, tikslines priemones, kurios leistų tinkamai veikti su jų pačių teikiamomis paslaugomis sąveikauti trečiųjų šalių programinei įrangai;
 • siekiant užtikrinti naujų taisyklių veiksmingumą, bus numatytos sankcijos už reikalavimų nesilaikymą, įskaitant baudas, kurios galėtų siekti iki 10 proc. prieigos valdytojo pasaulinės apyvartos. Kartojantis pažeidimams šios sankcijos taip pat gali apimti pareigą imtis struktūrinių priemonių, kurios gali reikšti ir tam tikrų įmonių perleidimą, jei nėra kitos vienodai veiksmingos alternatyvios priemonės, užtikrinančios atitiktį;
 • Komisijai bus suteikta galimybė atlikti tikslinius rinkos tyrimus siekiant įvertinti, ar į šias taisykles reikėtų įtraukti naują prieigos valdytojų praktiką ir paslaugas, siekiant užtikrinti, kad naujos prieigos valdytojams taikomos taisyklės neatsiliktų nuo spartaus skaitmeninių rinkų tempo.

 

Už prie skaitmeninio amžiaus prisitaikiusią Europą atsakinga vykdomoji Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja Margrethe Vestager sakė: „Abiem pasiūlymais siekiama vieno tikslo – užtikrinti, kad naudotojai internete turėtų platų saugių produktų ir paslaugų pasirinkimą, o Europoje veikiančios įmonės internete galėtų konkuruoti taip pat laisvai ir sąžiningai, kaip konkuruoja nevirtualiose rinkose. Tai vienas ir tas pats pasaulis. Turėtume galėti saugiai apsipirkti ir pasitikėti skaitomomis naujienomis, nes viskas, kas neteisėta ne internete, neteisėta ir internete.“

 

 

Daugiau informacijos:

Pranešimas spaudai

Skaitmeninių paslaugų aktas. Klausimai ir atsakymai

Skaitmeninių rinkų aktas. Klausimai ir atsakymai

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2020 m. gruodžio 15 d.