Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2022 m. gruodžio 14 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 2 min

Europos Komisija siūlo naujas išankstinės informacijos apie keleivius taisykles, kuriomis siekiama palengvinti išorės sienų valdymą ir padidinti vidaus saugumą

Europos Komisija pasiūlė naujas taisykles, kuriomis siekiama pagerinti išankstinės informacijos apie keleivius (API) duomenų naudojimą.

keliavimas
Europos Sąjunga, 2020

Europos Komisija pasiūlė naujas taisykles, kuriomis siekiama pagerinti išankstinės informacijos apie keleivius (API) duomenų naudojimą. Šis pasiūlymas yra vienas pagrindinių ES saugumo sąjungos strategijoje nustatytų veiksmų. Informacija apie keliautojus padėjo pagerinti sienų kontrolę, sumažinti neteisėtą migraciją ir nustatyti pavojų saugumui keliančius asmenis. Kasmet į ES atvyksta, iš jos išvyksta ar joje keliauja daugiau kaip milijardas keleivių. Naujosiomis taisyklėmis bus pagerintas API duomenų naudojimas, kad keleiviai būtų tikrinami prieš jiems atvykstant prie išorės sienų. Naujosiomis taisyklėmis taip pat bus sustiprinta kova su sunkiais nusikaltimais ir terorizmu ES viduje. Taip bus pašalinta didelė dabartinės teisinės sistemos spraga, kartu laikantis ES duomenų apsaugos ir perdavimo standartų.

Šiandien Europos Komisija taip pat teikia ataskaitą apie trejus metus darytą didelę pažangą įgyvendinant Saugumo sąjungos strategiją ir siūlo naują Kovos su neteisėta prekyba kultūros vertybėmis veiksmų planą. Ši neteisėta prekyba tebėra viena pelningiausių nusikalstamų organizacijų verslo formų.

Už europinės gyvensenos propagavimą atsakingas Europos Komisijos pirmininkės pavaduotojas Margaritis Schinas sakė: „Nuo kibernetinio saugumo gerinimo ir kovos su radikalizacija iki kovos su organizuotu nusikalstamumu – trejus metus nuo kadencijos pradžios Europos Sąjunga toliau kuria veiksmingą ir tikrą saugumo sąjungą. Šiandien pristatome naujas taisykles dėl išankstinės informacijos apie keleivius duomenų, kuriomis bus dar labiau sustiprintas išorės sienų valdymas ir kurios padės nacionalinėms teisėsaugos institucijoms užkirsti kelią teroristiniams nusikaltimams ir sunkiems nusikaltimams, juos nustatyti, tirti ir patraukti už juos baudžiamojon atsakomybėn. Be to, teikiame naują Kovos su neteisėta prekyba kultūros vertybėmis veiksmų planą, kuriuo siekiama kovoti su šia pelninga nusikalstama veika ir apsaugoti kultūros paveldą.“

Naujomis API taisyklėmis bus nustatyti toliau išdėstyti aspektai.

  • Vienodos API duomenų rinkimo taisyklės. Naujosiomis taisyklėmis bus nustatytas baigtinis API duomenų elementų sąrašas, API duomenų rinkimo priemonės ir vienas duomenų perdavimo punktas.
  • Privalomas API duomenų rinkimas sienų valdymo ir kovos su neteisėta imigracija tikslais visų skrydžių į Šengeno erdvę atveju. Taip bus palengvintos asmenų, vykstančių į Šengeno erdvę, kelionės, nes bus sutrumpinta išlaipinimo ir fizinių patikrinimų kertant sieną trukmė. Privalomas API duomenų rinkimas teisėsaugos tikslais visų skrydžių į ES ir iš jos, taip pat atrinktų ES vidaus skrydžių atveju. Tokiais tikslais API duomenys renkami visapusiškai laikantis ES asmens duomenų apsaugos taisyklių.
  • Geresnės kokybės API duomenys, nes oro vežėjai API duomenis turės rinkti tik automatizuotomis priemonėmis.
  • Supaprastintas oro vežėjų vykdomas API duomenų perdavimas nacionalinėms valdžios institucijoms naudojant naują maršruto parinktuvą (angl. router), kurį valdys ES agentūra eu-LISA. Šis techninis sprendimas atitinka asmens duomenų apsaugos priemones, nes API duomenys bus tik perduodami, bet nesaugomi.

Dabar šį pasiūlymą turi išnagrinėti Europos Parlamentas ir ES Taryba. Priimtos taisyklės bus tiesiogiai taikomos visoje ES. Šiais pasiūlymais papildomos kitos ES sistemos ir iniciatyvos sienų valdymo ir saugumo srityje, kurios bus diegiamos 2023 m. (pavyzdžiui, atvykimo ir išvykimo sistema ir Europos kelionių informacijos ir leidimų sistema). Tikimasi, kad naujos API duomenų rinkimo ir perdavimo taisyklės bus visapusiškai taikomos nuo 2028 m. Kai bus sukurtas maršruto parinktuvas (tikimasi, iki 2026 m.), valdžios institucijos ir oro vežėjai turės per dvejus metus prisitaikyti prie naujų reikalavimų ir išbandyti maršruto parinktuvą; vėliau juo naudotis bus privaloma.

Daugiau informacijos:

Visas pranešimas spaudai

Klausimai ir atsakymai

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2022 m. gruodžio 14 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje