Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2022 m. kovo 2 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 7 min

Europos Komisija siūlo laikinąją apsaugą nuo karo Ukrainoje bėgantiems žmonėms ir patikrinimų kertant sieną gaires

EK pasiūlė pradėti taikyti Laikinosios apsaugos direktyvą, kad nuo karo Ukrainoje bėgantiems žmonėms būtų suteikta greita ir veiksminga pagalba.

Ylva Johansson during a visit to the refugee camp in Siret (Romania)
Europos Sąjunga, 2022

Šiandien Europos Komisija pasiūlė pradėti taikyti Laikinosios apsaugos direktyvą, kad nuo karo Ukrainoje bėgantiems žmonėms būtų suteikta greita ir veiksminga pagalba. Pagal šį pasiūlymą nuo karo bėgantiems žmonėms ES bus suteikta laikinoji apsauga, o tai reiškia, kad jiems bus suteikti leidimai gyventi ES, galimybė mokytis ir patekti į darbo rinką.

Europos Komisija taip pat teikia veiklos gaires, kuriomis siekiama valstybių narių sienos apsaugos pareigūnams padėti veiksmingai valdyti žmonių atvykimo procesą prie sienų su Ukraina, kartu išlaikant aukštą saugumo lygį. Gairėse rekomenduojama, kad valstybės narės įrengtų specialias skubios paramos juostas humanitarinei pagalbai nukreipti, ir primenama apie tai, kad gali būti suteikiama galimybė patekti į ES dėl humanitarinių priežasčių.

Laikinosios apsaugos direktyva

Po to, kai Rusija pradėjo karinę invaziją į Ukrainą, į kaimynines ES valstybes nares pabėgo daugiau kaip 650 000 žmonių. Laikinosios apsaugos direktyva buvo specialiai sukurta, kad būtų galima nedelsiant suteikti apsaugą asmenims, kuriems jos reikia, ir neperkrauti ES valstybių narių prieglobsčio sistemų.

Pagal šį pasiūlymą Ukrainos piliečiai ir žmonės, kuriems Ukraina tapo namais, taip pat dėl konflikto perkelti jų šeimos nariai turės teisę į apsaugą visoje Europos Sąjungoje. Teisėtai Ukrainoje gyvenantiems ne Ukrainos piliečiams ir asmenims be pilietybės, kurie negali grįžti į savo kilmės šalį ar regioną, pvz., prieglobsčio prašytojams ar tarptautinės apsaugos gavėjams ir jų šeimos nariams, apsauga Europos Sąjungoje taip pat bus suteikta. Kitiems asmenims, kurių teisėtas buvimas Ukrainoje buvo trumpalaikis ir kurie gali saugiai grįžti į savo kilmės šalį, ši apsauga nebus taikoma. Vis dėlto jiems turėtų būti suteikta galimybė vykti tranzitu į ES prieš grįžtant į savo kilmės šalis.

Atsižvelgiant į išskirtinį šio išpuolio pobūdį ir naujų į ES atvykstančių asmenų skaičių, Laikinosios apsaugos direktyva padeda užtikrinti tinkamą atsaką į dabartinę padėtį.

  • Neatidėliotinos apsaugos ir teisių užtikrinimas. Tai apima teisę gyventi šalyje, galimybę patekti į darbo rinką, galimybę gauti būstą, socialinę paramą, medicininę ar kitokią pagalbą ir pragyvenimo lėšų. Nelydimiems vaikams ir paaugliams laikinoji apsauga suteikia teisę į teisinę globą ir galimybę mokytis.
  • Nacionalinėms prieglobsčio sistemoms tenkančio spaudimo mažinimas – apsaugos statuso užtikrinimas taikant mažesnius formalumus. Taip bus išvengta nacionalinių prieglobsčio sistemų perkrovimo ir ES valstybės narės galės tvarkingai ir veiksmingai valdyti atvykstančius asmenis, visapusiškai gerbdamos pagrindines teises ir tarptautinius įsipareigojimus.
  • Didesnis solidarumas ir atsakomybės pasidalijimas. Laikinosios apsaugos direktyvoje nustatytomis taisyklėmis skatinama subalansuoti ES valstybių narių pastangas priimant iš Ukrainos perkeltus asmenis. Europos Komisija koordinuos Solidarumo platformą, kurioje valstybės narės gali keistis informacija apie priėmimo pajėgumus.
  • Tolesnė ES agentūrų parama. FRONTEX, Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra ir Europolas valstybių narių prašymu gali toliau teikti operatyvinę paramą, kad būtų užtikrintas sklandus šio sprendimo įgyvendinimas.

Sienų valdymo gairės

Išorės sienų valdymo gairėse paaiškinama, kaip pagal Šengeno taisykles valstybių narių sienos apsaugos pareigūnams sudaromos palankesnės sąlygos vykdyti sienų kontrolę. Tai leis užtikrinti veiksmingą sienų valdymą, padėti nuo karo bėgantiems asmenims nedelsiant rasti prieglobstį, kartu išsaugant aukšto lygio saugumo patikrinimus.

Galimi palengvinimai:

  • ES ir Ukrainos sienų kontrolės supaprastinimas. Pagal Šengeno taisykles sienos apsaugos pareigūnai išskirtinėmis aplinkybėmis gali laikinai sušvelninti tam tikrų kategorijų asmenų patikrinimus kertant sieną. Gairėse nustatyti kriterijai, padedantys valstybėms narėms nuspręsti, kam tai galėtų būti taikoma, įvertinant pažeidžiamų keliaujančių asmenų, tokių kaip vaikai, poreikius. Jei atvykstančių asmenų tapatybės neįmanoma nustatyti, turėtų būti atliekamas įprastas patikrinimas kertant sieną. Be to, valstybės narės taip pat gali nuspręsti patikrinimus kertant sieną vykdyti ne sienos perėjimo punkte, o tuo metu, kai keliaujantys asmenys vežami į saugią vietą, arba po to. Šios dvi priemonės padės sutrumpinti laukimo prie sienos laiką, kad žmonės galėtų nedelsiant pasiekti saugią vietą.
  • Didesnis atvykimo sąlygų lankstumas. Pagal Šengeno taisykles sienos apsaugos pareigūnai gali leisti ne ES piliečiams atvykti į valstybės narės teritoriją dėl humanitarinių priežasčių, net jei jie neatitinka visų atvykimo sąlygų (pavyzdžiui, neturi galiojančio paso ar vizos). Valstybės narės galėtų taikyti šią nukrypti leidžiančią nuostatą, kad galėtų įsileisti visus asmenis, bėgančius nuo konflikto Ukrainoje.
  • Leidimas kirsti sieną laikinuose sienos perėjimo punktuose, ne oficialiuose sienos perėjimo punktuose. Tai dabartinėmis sąlygomis galėtų padėti paspartinti procedūras pasienyje, pavyzdžiui, jei keliai į oficialius sienos perėjimo punktus būtų blokuojami paliktais automobiliais.
  • Lengvesnio patekimo gelbėjimo tarnyboms ir humanitarinei pagalbai užtikrinimas. Valstybės narės turėtų imtis specialių priemonių, kad palengvintų gelbėjimo tarnybų, policijos ir ugniagesių brigadų atvykimą ir išvykimą, be kita ko, teikti medicininę pagalbą, maistą ir vandenį sieną norintiems kirsti žmonėms. Valstybės narės taip pat turėtų sienos perėjimo punktuose įrengti specialias juostas, kad organizacijoms, teikiančioms humanitarinę pagalbą Ukrainos žmonėms, užtikrintų patekimą ir grįžimą.
  • Asmeniniai daiktai ir augintiniai. Perkeltieji asmenys iš Ukrainos gali įsivežti asmeninius daiktus be jokių muitų. Gairėse taip pat paaiškinamos palankesnės sąlygos, taikomos su augintiniais atvykstantiems asmenims.

Gairėse primygtinai rekomenduojama, kad valstybės narės naudotųsi parama, kurią gali teikti ES agentūros, kad FRONTEX galėtų padėti nustatyti ir registruoti atvykstančius asmenis, o Europolas galėtų dislokuoti pareigūnus, padedančius valstybėms narėms vykdyti antrinius patikrinimus.

Europos Komisijos narių nuomonės:

Europos Komisijos Pirmininkė Ursula von der Leyen sakė: „Europa padeda tiems, kuriems reikia apsaugos. Visi, kurie bėga nuo Putino bombų, yra laukiami Europoje. Užtikrinsime apsaugą prieglobsčio ieškantiems asmenims ir padėsime asmenims, norintiems saugiai grįžti namo.“

Už europinės gyvensenos propagavimą atsakingas Europos Komisijos pirmininkės pavaduotojas Margaritis Schinas teigė: „Šiandien Komisija žengė istoriškai beprecedentį žingsnį – pasiūlė iš Ukrainos bėgantiems asmenims nedelsiant suteikti apsaugą Europos Sąjungoje. Visiems nuo karo bėgantiems asmenims bus suteiktas saugus statusas ir galimybė lankyti mokyklą, gauti medicininę priežiūrą ir dirbti. Be to, stengiamės palengvinti veiksmingą asmenų ir jų augintinių sienos kirtimą, kartu atliekant būtinus saugumo patikrinimus. Šiuo visiems sudėtingu laiku Europos Sąjunga ir kiekviena jos valstybė narė ryžtingai demonstruoja, kad esame pasirengę prisidėti, kuo galime, ir būti solidarūs su Ukraina.“

Už vidaus reikalus atsakinga Europos Komisijos narė Ylva Johansson nurodė: „Didžiuojuosi, kaip ES ir valstybės narės nedelsdamos teikia paramą tiems, kurie susidūrė su siaubingomis karo grėsmėmis. Šiandien pateiktais pasiūlymais valstybėms narėms suteiksime daugiau pajėgumų tvarkingai ir veiksmingai valdyti šią krizę. Pagalbos reikalingiems žmonėms suteiksime teisę gyventi šalyje, galimybę dalyvauti darbo rinkoje bei būstą ir galiausiai pagal gaires užtikrinsime, kad nuo karo Ukrainoje bėgantys asmenys galėtų greitai patekti į ES be ilgų formalumų pasienyje.“

Tolesni veiksmai

Dabar Taryba turi priimti pasiūlymą dėl laikinosios apsaugos. Vasario 27 d., sekmadienį, neeiliniame posėdyje Taryba jau pareiškė iš esmės pritarianti abiem priemonėms ir įsipareigojo abu dokumentus aptarti kovo 3 d., ketvirtadienį, Teisingumo ir vidaus reikalų tarybos posėdyje. Priėmus pasiūlymą, laikinoji apsauga būtų pradėta taikyti nedelsiant ir būtų taikoma vienus metus. Šis laikotarpis automatiškai pratęsiamas dar metams šešių mėnesių laikotarpiais. 

Europos Komisija gali bet kuriuo metu pasiūlyti Tarybai nutraukti laikinąją apsaugą, jei padėtis Ukrainoje leidžia saugiai ir ilgam laikui grįžti tiems, kuriems suteikta laikinoji apsauga, arba ją pratęsti dar metams. Jei manoma, kad pradinio laikotarpio nepakanka, kad atitinkamos valstybės narės galėtų veiksmingai valdyti padėtį, arba kad asmenys, kuriems suteikta laikinoji apsauga, galėtų saugiai grįžti į Ukrainą.

Išorės sienų valdymo gairės yra neįpareigojantis dokumentas, skirtas padėti sienos apsaugos pareigūnams atlikti savo darbą. Valstybių narių sienos apsaugos pareigūnai gali nedelsdami pradėti naudotis jame pateiktais paaiškinimais.

Daugiau informacijos

Visas pranešimas spaudai

Pasiūlymas dėl laikinosios apsaugos

Išorės sienų valdymo veiklos gairės siekiant palengvinti ES ir Ukrainos sienų kirtimą.

Laikinosios apsaugos direktyva (2001/55/EB)

Pasiūlymas dėl krizinių ir force majeure situacijų migracijos ir prieglobsčio srityje

Informacijos suvestinė

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2022 m. kovo 2 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje